(ENG-PL) Your Ideals and Friendship/ Twoje ideały i Przyjaźń

photo221.jpg
ENG.
When you must choose between your ideals and friends, choose faithfulness to your worldview.
If your friends threat to leave you because you do not want to disown your principles, let them go out of your life.
Do not conform to others in your perception of the world. You deserve to have your own original personality. Be yourself even if majority of people disagree with you. It is not possible to determine what is truth by following trends of society.
Also do not be afraid to correct your views if you discover that they are wrong. Always honestly acknowledge your mistakes before your loved ones.
It is good to have dynamic philosophy of life that is changing when your knowledge of the world is upgraded.
When you continue obstinately to follow path of your mistakes, your mind becomes slave of your pride.
Rejection of the past wrongdoings can be painful
But it is the true way to the real personal liberty.
Igor Marynowski: text and photography

PL.
Kiedy musisz wybierać między ideałami a przyjaciółmi, wybierz wierność swojemu światopoglądowi. Jeśli twoi przyjaciele grożą, że cię opuszczą, ponieważ nie chcesz zrezygnować ze swoich zasad, pozwól im zniknąć z twojego życia. Nie dostosowuj się do innych w swoim postrzeganiu świata. Zasługujesz na swoją oryginalną osobowość. Bądź sobą, nawet jeśli większość ludzi się z tobą nie zgadza. Nie da się określić, co jest prawdą, jeśli po prostu podążamy za trendami społecznymi. Nie bój się też korygować swoich poglądów, jeśli okaże się, że są błędne. Zawsze szczerze przyznawaj się do swoich błędów swoim bliskim. Dobrze jest mieć dynamiczną filozofię życia, która zmienia się wraz z poprawą osobistej wiedzy o świecie. Kiedy uparcie podążasz ścieżką swoich błędów, twój umysł staje się niewolnikiem twojej dumy. Odrzucanie błędów z przeszłości może być bolesne Ale to jest właściwa droga do prawdziwej wolności osobistej.
Zdjęcie i tekst Igorza Marynowskiego

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now