(ENG-PL) Personal Freedom and Friendship / Wolność Osobista i Przyjaźń

castle2345.jpg
ENG.
Make your private life like a castle with psychological weapons.
Do not allow other people to take away your inner peace and put you into emotional captivity. Be mindful when you choose who are your close friends and keep high standards in everything. Person who does not understand your way of thinking or is full of cheating cannot be your true close friend. It is better to be alone than in the company of fake friends. But good real friends can be your good allies in life. So be kind and supportive for your real friends.
Also do not be afraid to express your opinion if you disagree with something. Have no fear to refuse to do something if you dislike it. Do not hide your real worldview form your friends. Respect choices of other people. Remember, people have right to stop to be your friends.
Also honor your own liberty, do not allow others to take you under their full control.
May your expression of personal opinions and decisions be weapons of psychological defense if somebody wants to invade territory of your consciousness.
Igor Marynowski: text and photo from castle of Trombowla
PL.
Spraw, aby twoje życie osobiste wyglądało jak zamek z bronią psychologiczną.
Nie pozwól innym ludziom odebrać ci wewnętrznego spokoju i umieścić cię w emocjonalnej niewoli. Bądź ostrożny przy wyborze bliskiego przyjaciela i we wszystkim przestrzegaj wysokich standardów. Osoba, która nie rozumie twojego sposobu myślenia lub jest pełna oszustwa, nie może być twoim prawdziwym bliskim przyjacielem. Lepiej być samemu niż w towarzystwie fałszywych przyjaciół. Ale dobrzy prawdziwi przyjaciele mogą być twoimi dobrymi sojusznikami w życiu. Wspieraj więc swoich prawdziwych przyjaciół.
Nie bój się też wyrażać swojej opinii, jeśli się z czymś nie zgadzasz. Nie bój się odmówić zrobienia czegoś, jeśli ci się to nie podoba. Nie ukrywaj przed przyjaciółmi swojego prawdziwego światopoglądu. Szanuj wybory innych ludzi. Pamiętaj, że ludzie mają prawo przestać być Twoimi przyjaciółmi.
Szanuj także swoją wolność, nie pozwól innym wziąć Cię pod pełną kontrolę.
Niech wyrażanie osobistych myśli i decyzji będzie dla ciebie bronią psychologicznej ochrony przed tymi, którzy chcą zaatakować terytorium twojej świadomości.
Igor Marynovsky: tekst i zdjęcia z zamku Trombowla

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now