(ENG-PL) My Beloved / Moja Ukochana

flower123.jpg
ENG
In the dawn of spring time
My love is on my mind.
She is like regeneration of creation
After the snows and frost.
In the summer darkness
The song of nightingale
Brings sweet melody of her voice.
In the autumn season
Among thick dense clouds
I can see the features of her face.
In the cold breathing of winter
Moonlight shows me the way
To the realm of love
In the blossoms of my darling.

Igor Marynowski: poetry and photography
PL.
W wiosenny poranek
Myślę o mojej ukochanej.
Ona Jest jak odnowienie natury
Po mrozie i śniegu.
W letnią noc
Pieśń słowika
Przynosi melodię jej słodkiego głosu.
Jesienią
Wśród gęstych chmur
Widzę przebłyski jej twarzy.
W zimnym wietrze zimy
Światło księżyca wskazuje mi drogę
Do królestwa miłości
W kwiecie mojej ukochanej.

Igor Marynowski: poezja i fotografia

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now