(ENG-PL) Letter to the Beloved / List do Ukochanej

flower221.jpg
ENG.
I will share all my feelings for you in the words of my letter and parts of my spirit will become precious sentences of my adoration before your amazing beauty.
Be happy together with me and feel my tender care.
May our bond of affection become stronger through all days and nights of our lives.
You are my gladness , my suffering and my true existence.
I exhale and inhale you delightful feelings even from afar.
Among myriads of human beings
I will always recognize you.
Among thousands of universes
I will find your presence.
The darkness of the history
Cannot hide you from me.
The fog of the unknown Futurity
Cannot steal your face from my sight.
The Present moment will show me the path
To the hidden flowering palace of your heart.
I know this world is a place of troubles for you.
I know your daily life is not celebration.
I know your hardships and bitterness of time.
But you survived in spite of every cruel morbidity.
You feel struggle of a little flower in the meadows during harsh stormy weather
. Your gentle existence is clean and undefiled.
Do not allow dirt of evil-doers to blemish your heart.
Your worth is eternal bliss for me.
Poetry and photography of Igor Marynowski
PL.
Całą moją miłość do ciebie przeleję sie słowami mojego listu i
Części mojej duszy staną się zdaniami mojej adoracji
Przed twoją niesamowitą urodą.
Bądź szczęśliwa w moim towarzystwie i poczuj moją czułą opiekę.
Niech nasza więź miłości będzie silniejsza przez wszystkie wieki.
Jesteś moją radością, moim bólem i moją prawdziwą egzystencją.
Wydycham i wdycham Twoje rozkoszne uczucia nawet z daleka.
Wśród milionów ludzi
Zawsze cię rozpoznam.
Wśród tysięcy światów
Znajdę twoją obecność.
Ciemność Przeszłości
Nie mogę cię przede mną ukryć.
Mgła nieznanej przyszłości
Nie mogę skraść cię z mojego wzroku.
Teraźniejszość wskaże mi drogę
Do ukrytego pałacu twego serca.
Wiem, że ten wszechświat jest dla ciebie miejscem trudów.
Wiem, że twoje codzienne życie to nie świętowanie.
Znam Twoje bóle i gorycz chwil.
Ale przeżyłeś wszystkie swoje smutne przygody i nieszczęścia.
Czujesz walkę maleńkiego kwiatka na łące podczas silnej burzy.
Twoje delikatne piękno jest czyste i nieskalane.
Nie pozwól, aby brud zła splamił twoje serce.
Twoja wartość jest dla mnie wiecznym szczęściem.
Zdjęcie i wiersz Igorza Marynowskiego

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments