(ENG-PL) Horse of Time / Koń Czasu

horseandrider12.jpg
ENG.
Time to ride. Time to find new adventures on the back of horse of our experience.
Leave the place of the old mistakes and move forward to the new horizons and feelings of the world history. Revolutions and reactionary movements are walking hand in hand.
Decay can be the start of new era.
Sunset of democracy leads often to dictatorship. And failure of dictatorship can give birth to true liberty. Everything is moving in circles, ellipses and spirals of universal life.
Original watercolour artwork "Horse of Time and Rider" by Igor Marynowski created in Indian traditional warli style made on paper
PL.
Czas na przejażdżkę. Czas na nowe przygody na grzbiecie konia naszego doświadczenia.
Opuść miejsce starych błędów i przejdź do nowych horyzontów i uczuć historii świata. W parze idą rewolucje i ruchy reakcyjne.
Rozpad może być początkiem nowej ery.
Zachód demokracji często prowadzi do dyktatury. A porażka dyktatury może zrodzić prawdziwą wolność. Wszystko porusza się po okręgach, elipsach i spiralach wszechświatowego życia.
Oryginalny obraz akwarelowy "Koń czasu i jeździec" Igorza Marynowskiego wykonany w tradycyjnym indyjskim stylu warli na papierze

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now