(ENG-PL) Be Warrior of Life / Bądź Wojownikiem Życia

warrior2.jpg
ENG.
Be warrior of life,,,
Be strong…
Feel power of your mind.
Move…
Move forward through troubles and sorrows.
Know from where have you come
And where are you going.
May your will be the stronghold of your intentions.
Even if failures meet you in treacherous ambush
On the way of your actions
do not be outcast,
Feel the worth of your existence
And do not bend your neck
before the cruelty of tyrants.
May your dignity shine
As bright eternal star
that sheds the light of life
And hope among the darkest time of centuries.
Be hero even when defeat is looking seductively
At your face in fake proposals of capitulation prosperity.
The outer things can fall away
But inner power of pure truth is glory.

Poetry Text and photography of Igor Marynowski.

PL.
Bądź wojownikiem życia…
Bądź silny…
Poczuj moc swojego umysłu.
Ruszaj…
Idź naprzód przez kłopoty i smutki.
Dowiedz się, skąd przyszedłeś i dokąd zmierzasz.
Niech Twoja wola będzie twierdzą Twoich zamiarów.
Nawet jeśli porażki spotkają cię
W zdradzieckiej zasadzce
Na drodze twoich działań,
Nie daj się upokorzyć
Poczuj wartość swojego istnienia
I nie zginaj karku przed okrucieństwem tyranów.
Niech Twoja godność
lśni jak jasna wieczna gwiazda,
Która rzuca światło życia i nadziei
W najciemniejszych czasach wieków.
Bądź bohaterem, nawet gdy porażka
patrzy uwodzicielsko na twoją twarz
W fałszywych propozycjach dobrobytu kapitulacji.
Zewnętrzne rzeczy mogą odpaść,
Ale wewnętrzna moc czystej prawdy to chwała.

Tekst i fotografia Igorza Marynowskiego

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments