AllSides, Ground News - stránky hodnotící mediální bias

S politickou zaujatostí pronikající do žurnalistiky jsem si oblíbil server AllSides.Com

a1.png

Na AllSides uživatelé hodnotí zaujatost médií převážně uživatelé. U větších serverů mají zpracované i podrobné testy, při kterých se skupině ukáží články bez značky média, a určují, kam patří.

Editor vybere hlavní témata, vytvoří krátký úvod okolo tří odstavců a odkazuje většinou na jedno pravicové, jedno levicové a jedno středové médium.

Zajímavé je, jak se už samotné titulky postupně mění. Pravicová média píší, že vláda zveřejnila text nějakého dokumentu, levicová, že se dokument dostal do dalšího stádia legislativního procesu. Zní to jinak.

AllSides bohužel cílí převážně zabírá jen zprávy z USA. O něco lepší je Ground News, který jsem objevil teprve včera. Má tam kratinkou rubriku International News a na AllSides chybějící prvek - slepé díry.

Slepé díry jsou články, o který píše jenom jedna strana. Jenom pravice, nebo jenom levice. Záběr centrických serverů je také o něco nižší. Obrázek níže.

a2.png

Myslím, že podobné aplikace se brzy rozšíří a budou fungovat více i v Evropě. Možná budou ale složitější, protože evropská politika není jenom dvourozměrná. "Národní strany" jsou v Evropě vpravo i vlevo.

2 Comments