On hiking / Na turistike

The meadow was full of such yellow flowers. They remind me of roses. I saw them on one of the tours in the Slovak Paradise.
I later read that this beautiful plant is called Trollius altissimus. It grows on the banks of streams, wet meadows and that's where I saw it. It is a fairly tall plant that grows to a height of 20-100 centimeters.

IMG_5552 (1).JPG

Takýchto žltých kvetov bola plná lúka. Pripomínajú mi ruže. Videl som ich pri jednej z túr v Slovenskom raji.
Neskôr som sa dočítal, že táto pekná rastlinka sa volá žltohlav najvyšší. Rastie na brehoch potokov, mokrých lúkach a práve tam som ju videl. Je to celkom vysoká rastlinka, ktorá dorastá do výšky 20-100 centimetrov.

IMG_5454 (1).JPG

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now