HÜRRİYET VE ÖZGÜRLÜK PART 2

img_0.09437586224760043.jpg
İlim ve öğretim ise: hürriyet içindeki örgütlerin işi... Ve öğretenler de örgütleri sevk ve idare ederken, ilim ve kültürün toplumun derinliklerine yerleşme işini üstlenir... Ancak özgür örgütler daima yeni buluşların içinde olur... Çünkü tecrübe kazanan tecrübeliler nasıl cehaleti ortadan kaldıracağını iyi bilir. Daha açıkçası ilmin zevki özgürlükten zevk alanın işidir. Bugün ilmiyle ve kültürüyle hedefini belirlemiş ülke ilim zevkinin peşinde koşan tek devlet İsrail’dir. Bu devletle birleşen Amerika da gelişmemiş ülkelerin özgürlüklerini kısarken, o devletlerin içinde çıkaracağı savaşlarla yeni silahlarını denemekte hem de geride bıraktıklarından kazandığı kazançla ekonomisini ayakta tutmaktadır. Dikkat edilsin bu gelişmemiş ülkelerdeki polisin elindeki silahtan tutun, giyimi ve kullandığı kimyasalların hepsi birbirinin aynı...

img_0.21545480023629898.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment