RE: RE: Hive'da Yakaladığım Arkadaşlar
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Hive'da Yakaladığım Arkadaşlar

RE: Hive'da Yakaladığım Arkadaşlar

😀 gözü korktu

Senin bir sözün vardı "borsada fırsatlar bitmez" diye. Son zamanlarda sıkça aklıma geliyor. Öyle gerçekten. Fırsat bitmiyor. İniyorlar çıkıyorlar. Sağlık olsun. Devamı gelir.

!ENGAGE 25

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now