HiveStats 14 Day Progress - November 2022 [ENG-TUR]


I took the photo from hive.io community and rearranged it.

This is my eighth 14 Day Progress post. As I have said before, Account Progress post has been one of my favourite posts I like to share very much on HIVE. I hope that I will be able to share it once in every 14 days as well. Thus, I don't need to wait for a month to share this kind of post I like.

I have started to share my Account Progress posts on HIVE TR Community to support TR Community.

Bu benim sekizinci 14 Günlük Hesap Gelişim yazım. Hesap Gelişim yazısı, HIVE'de paylaşmayı en çok sevdiğim yazılardan biri olduğunu söylemiştim. Umuyorum ki 14 günde bir de Hesap Gelişim yazılarımı paylaşabileceğim. Böylelikle, bu sevdiğim yazı türünü paylaşmak için bir ay beklememe gerek kalmayacak.

Hesap Gelişim yazılarımı TR Topluluğuna destek olmak için HIVE TR Topluluğunda paylaşmaya başladım.

HIVE has been an addiction for me. HIVE has also been the social media platform that I use the most. I try to be active on HIVE everyday by posting, upvoting and commeting on posts thanks to @ecency DApp.

HIVE benim için artık bir bağımlılık haline geldi. HIVE ayrıca en çok kullandığım sosyal medya platformu oldu. @ecency uygulaması sayesinde post paylaşarak, oy vererek ve paylaşımlara yorum yazarak HIVE'de her gün aktif olmaya çalışıyorum.

If you also want to analyze your stats on HIVE Blockchain, just write your account name on https://hivestats.io/, all is collected in one page.

Siz de HIVE Blokzincirinde verilerinizi analiz etmek istiyorsanız, hesap adınızı buraya https://hivestats.io/ yazmanız yeterli, herşey tek bir sayfada toplanmıştır.


Taken from https://hivestats.io/

Here is the some data that was collected from HiveStats for the first 14 days of November:

I could not be very active on HIVE throughout October due to the busy work and private life. For this reason, there was a decrease in my 14-Day rewards. I can say that the first 14 days of November were more productive than October. I received 4.11 HIVE from Curation Rewards, 36.2 HIVE and 16.13 HBD from Author Rewards, also 3.39 HBD interest payout from Savings in the first 14 days of November. All the earnings increased compared to the previous post. However, APR rate decreased from 8.19% to 7.83%. It is because I used the Hive Power only when it was below 80% as well. Thanks to the increased interest rate from %12 to %20, I think the number of people who keep HBD in their savings account will increase because there is no financial institution in the world that pays 20% interest for an instrument that is almost equal to $1. Despite the reduced HBD earnings from the rewards pool, I will continue to save HBD some more time. However, I think to convert some of them to HIVE to power up when its price is over more than $1.

Kasım ayının ilk 14 günü için HiveStats'dan alınan bazı veriler şöyledir:

Ekim ayı genelinde iş ve özel hayat yoğunluğu nedeniyle HIVE'da fazla aktif olamadım. Bu nedenle 14 günlük gelirlerimde düşüş olmuştu. Kasım ayının ilk 14 günü ise Ekim ayına göre daha verimli geçti diyebilirim. Kasım ayının ilk 14 gününde 4.11 HIVE Kürasyon Gelirlerinden, 36.2 HIVE ve 16.13 HBD Yazar gelirlerinden, 3.39 HBD Faiz gelirinden elde ettim. Bir önceki yazıma kıyasla tüm gelirlerim artmış. Buna karşın, yıllık kürasyon getiri oranı %8.19'dan %7.83'e düştü. Bunun nedeni Hive Oylama Gücümü sadece %80'in altında olduğu zamanlar da kullanmam. Faiz oranının %12'den %20'ye arttırılması sayesinde, HBD'yi birikim hesabında tutanların sayısının artacağını düşünüyorum çünkü hemen hemen 1 Dolara eş değer olan bir enstrüman için Dünya'da %20 faiz veren bir finansal kuruluş yok. Her ne kadar son günlerde değeri $0.80 civarında olsa da. Ödül havuzundan HBD kazanımlarının azaltılmasına karşın, HBD biriktirmeye bir süre daha devam edeceğim. Buna karşın, HBD’nin fiyatı 1 doların çok üzerine çıktığı zaman birazını HIVE’a çevirip oy gücümü arttırmayı ya da 500 HBD biriktirdikten sonra elde edeceğim HBD’leri HIVE Oy Gücümü arttırmada düşünüyorum.

I achieved my second goal on HIVE, 1250 HP milestones, in September. My next goal is to achieve 1500 HP milestones. I reached 65 reputation in September and the next phase is to reach 66 reputation. I could increase my HIVE Power to 1380 HP and my reputation to 65.8 reputation in November.

Eylül ayında HIVE'daki ikinci hedefim olan 1250 HIVE oylama gücü kilometre taşına ulaştım. Bir sonraki hedefim 1500 HIVE oylama gücü kilometre taşına ulaşmak. Eylül ayında 65 repütasyona ulaştım ve bir sonraki adım ise 66 repütasyona ulaşmak. Kasım ayında HIVE oylama gücümü 1380 HP'a, repütasyonumu ise 65.8'e yükselttim.

From June Monthly Progress post on, I have started to share my first five Hive-Engine tokens staked in my wallet as well. Now I can also analyze them comparing to my last HiveStats post. Here are my first five staked Hive-Engine tokens data that was collected from HiveStats as of 14th day of November:

Haziran ayınan itibaren, Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgilerini de paylaşmaya başladım. Şimdi onları bir önceki HiveStats yazımla kıyaslayarak analiz edebilrim. Kasım ayının 14. günü itibariyle HiveStats'dan alınan Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgileri şöyledir:


Taken from https://hivestats.io/

During the 14 day period, Leo increased 0.7%, WAIV 0.5%, CENT 5% and POB 6%. The token named Pay ranks among top 5 tokens in this month due to the increase in its price. Since the HiveStats ranking is based on the USD value of the tokens, the top 5 ranking is changeable. 14 Day Hive-Engine token earnings are equivalent to 0.81 HIVE.

14 günlük süreçte Leo %0.7, WAIV %0.5, CENT %5 ve POB %6 artış göstermiştir. Pay adlı token ise fiyatındaki artış nedeniyle bu ay ilk 5 sıralamasına girmiş. HiveStats sıralaması tokenlerin USD değerine göre olduğu için ilk 5 sıralaması değişkendir. 14 günlük Hive-Engine token kazancımın 0.81 HIVE'a denk gelmektedir.

I have been active almost everyday on HIVE since August 2021. 2022 has already been the year in which I have shared the most posts, read the most posts, upvoted the most posts, received the most upvotes, commented on the most posts, and received the most comments on HIVE. I hope that I will realize much more and reach my next goals in 2022.

2021 Ağuston ayından itibaren hemen hemen hergün HIVE'de aktifim. 2022 yılı şimdiden, HIVE'de en çok yazı paylaştığım, en çok yazı okuduğum, en çok paylaşıma oy verdiğim, en çok oy aldığım, paylaşımlara en çok yorum yaptığım ve en çok yorum aldığım yıl oldu. Umarım 2022 yılında daha fazlasını gerçekleştirip bir sonraki hedeflerime ulaşacağım.

I would like to thanks @LeoFinance team for the contributions to HiveStats. Hope to see you in the next 14 Day progress post.

Thank you for reading.

HiveStats'a katkılarından dolayı @Leofinance ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki 14 günlük gelişim yazısında görüşmek üzere.

Okuduğunuz için teşekkür ederim

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments