HiveStats 14 Day Progress - December 2022 [ENG-TUR]

This is my nineth 14 Day Progress post. As I have said before, Account Progress post has been one of my favourite posts I like to share very much on HIVE. I hope that I will be able to share it once in every 14 days as well. Thus, I don't need to wait for a month to share this kind of post I like.

I have started to share my Account Progress posts on HIVE TR Community to support TR Community.

Bu benim dokuzuncu 14 Günlük Hesap Gelişim yazım. Hesap Gelişim yazısı, HIVE'de paylaşmayı en çok sevdiğim yazılardan biri olduğunu söylemiştim. Umuyorum ki 14 günde bir de Hesap Gelişim yazılarımı paylaşabileceğim. Böylelikle, bu sevdiğim yazı türünü paylaşmak için bir ay beklememe gerek kalmayacak.

Hesap Gelişim yazılarımı TR Topluluğuna destek olmak için HIVE TR Topluluğunda paylaşmaya başladım.

HIVE has been an addiction for me. HIVE has also been the social media platform that I use the most. I try to be active on HIVE everyday by posting, upvoting and commeting on posts thanks to @ecency DApp.

HIVE benim için artık bir bağımlılık haline geldi. HIVE ayrıca en çok kullandığım sosyal medya platformu oldu. @ecency uygulaması sayesinde post paylaşarak, oy vererek ve paylaşımlara yorum yazarak HIVE'de her gün aktif olmaya çalışıyorum.

If you also want to analyze your stats on HIVE Blockchain, just write your account name on https://hivestats.io/, all is collected in one page.

Siz de HIVE Blokzincirinde verilerinizi analiz etmek istiyorsanız, hesap adınızı buraya https://hivestats.io/ yazmanız yeterli, herşey tek bir sayfada toplanmıştır.

Taken from https://hivestats.io/

Here is the some data that was collected from HiveStats for the first 14 days of December:

After a busy October, I improved my activity and therefore my rewards on HIVE throughout November. I can say that I have started December even more productively. I received 4.63 HIVE from Curation Rewards, 49.24 HIVE and 17.29 HBD from Author Rewards, also 3.54 HBD interest payout from Savings in the first 14 days of December. All the rewards increased compared to the previous post. APR rate increased from 8.40% to 8.43%. It is because I used the Hive Power only when it was above 82%. Thanks to the increased interest rate of HBD from 12% to 20%, I have continued accumulating HBD for a long time because there is no financial institution in the world that pays 20% interest for an instrument that is almost equal to $1. Despite the reduced HBD earnings from the rewards pool, I will continue accumulating HBD until I reach my 500 HBD goal. I have almost reached my goal. However, if the price of HBD goes well above $1, I might convert some of my HBD savings to HIVE and increase my HIVE Power. For now, I will convert my future HBD earnings to HIVE to Power Up after accumulating 500 HBD in the saving account.

Aralık ayının ilk 14 günü için HiveStats'dan alınan bazı veriler şöyledir:

Yoğun geçen bir Ekim ayından sonra Kasım ayı genelinde HIVE’daki aktifliğimi ve dolasıyla gelirlerimi toparlamıştım. Aralık ayına ise daha da verimli başladım diyebilirim. Aralık ayının ilk 14 gününde 4,63 HIVE Kürasyon Gelirlerinden, 49.24 HIVE ve 17.29 HBD Yazar gelirlerinden, 3.54 HBD Faiz gelirinden elde ettim. Bir önceki yazıma kıyasla tüm gelirler artmış. Bununla birlikte, yıllık kürasyon getiri oranı %8.40’tan %8.43'e yükselmiş. Bunun nedeni Hive Oylama Gücümü sadece %82'in üstünde olduğu zamanlar kullanmam. HBD faiz oranının %12'den %20'ye arttırılmasıyla birlikte uzun süredir HBD biriktirmeye devam ediyorum çünkü hemen hemen 1 Dolara eş değer olan bir enstrüman için Dünya'da %20 faiz veren bir finansal kuruluş yok. Ödül havuzundan HBD kazanımlarının azaltılmasına karşın, 500 HBD hedefime ulaşıncaya kadar HBD biriktirmeye devam edeceğim. Bu hedefime de az kaldı sayılır. Buna karşın, eğer HBD’nin fiyatı 1 doların çok üzerine çıkarsa HBD birikimimin birazını HIVE’a çevirip oy gücümü arttırabilirim. Şimdilik, 500 HBD biriktirdikten sonra elde edeceğim HBD’leri HIVE Oy Gücümü arttırmada kullanmayı düşünüyorum.

I achieved my second goal on HIVE, 1250 HP milestones, in September. My next goal is to achieve 1500 HP milestones. I reached 66 reputation in December and the next phase is to reach 67 reputation. I could increase my HIVE Power to 1442 HP and my reputation to 66.1 reputation in December in the first 14 day of December.

Eylül ayında HIVE'daki ikinci hedefim olan 1250 HIVE oylama gücü kilometre taşına ulaştım. Bir sonraki hedefim 1500 HIVE oylama gücü kilometre taşına ulaşmak. Aralık ayında 66 repütasyona ulaştım ve bir sonraki adım ise 67 repütasyona ulaşmak. Aralık ayının ilk 14 gününde HIVE Oy Gücümü 1442 HP'a, repütasyonumu ise 66.1'e yükselttim.

From June Monthly Progress post on, I have started to share my first five Hive-Engine tokens staked in my wallet as well. Now I can also analyze them comparing to my last HiveStats post. Here are my first five staked Hive-Engine tokens data that was collected from HiveStats as of 14th day of December:

Haziran ayınan itibaren, Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgilerini de paylaşmaya başladım. Şimdi onları bir önceki HiveStats yazımla kıyaslayarak analiz edebilrim. Aralık ayının 14. günü itibariyle HiveStats'dan alınan Hive-Engine cüzdanımda kilitlediğim ilk beş token bilgileri şöyledir:

Taken from https://hivestats.io/

During the 14 day period, Leo increased 0.45%, WAIV 0.33%, POB 7%, CENT 7% and CTP 7.5%. I have noticed that there have been constant and considerable increases in POB, CENT and CTP tokens in monthly and 14 Day periods. I think this is about the high number of users who stake the tokens and use the tags of which on HIVE. Since the HiveStats ranking is based on the USD value of the tokens, the top 5 ranking is changeable. 14 Day Hive-Engine token earnings are equivalent to 0.88 HIVE.

14 günlük süreçte Leo %0.45, WAIV %0.33, POB %7, CENT %7 ve CTP %7.5 artış göstermiştir. Aylık ve 14 günlük periyotlarda POB, CENT VE CTP tokenlerimde sürekli ve hatrı sayılır miktarda artışlar olması dikkatimi çekti. Bu durumun HIVE’da bu tokenleri kilitleyen ve bu tokenlere ait etiketleri kullanan kişi sayısının çok olması ile ilgili olduğunu düşünüyorum. HiveStats sıralaması tokenlerin USD değerine göre olduğu için ilk 5 sıralaması değişkendir. 14 günlük Hive-Engine token kazancım 0.88 HIVE'a denk gelmektedir.

I have been active almost everyday on HIVE since August 2021. 2022 has already been the year in which I have shared the most posts, read the most posts, upvoted the most posts, received the most upvotes, commented on the most posts, and received the most comments on HIVE. I hope that I will realize much more and reach my next goals in 2023.

2021 Ağuston ayından itibaren hemen hemen hergün HIVE'de aktifim. 2022 yılı şimdiden, HIVE'de en çok yazı paylaştığım, en çok yazı okuduğum, en çok paylaşıma oy verdiğim, en çok oy aldığım, paylaşımlara en çok yorum yaptığım ve en çok yorum aldığım yıl oldu. Umarım 2023 yılında daha fazlasını gerçekleştirip bir sonraki hedeflerime ulaşacağım.

I would like to thanks @LeoFinance team for the contributions to HiveStats. Hope to see you in the next 14 Day progress post. Thank you for reading.

HiveStats'a katkılarından dolayı @Leofinance ekibine teşekkür ederim. Bir sonraki 14 günlük gelişim yazısında görüşmek üzere. Okuduğunuz için teşekkür ederim

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency