RE: RE: Tek bir tür yiyecek hakkımız olsaydı... - Trliste'miz Soru-Cevap Etkinliği #32
You are viewing a single comment's thread from:

RE: Tek bir tür yiyecek hakkımız olsaydı... - Trliste'miz Soru-Cevap Etkinliği #32

RE: Tek bir tür yiyecek hakkımız olsaydı... - Trliste'miz Soru-Cevap Etkinliği #32

Soruya cevap verdikten sonra @damla ‘nın fikri bana çok mantıklı geldi. Her gün birimiz trliste ailesini misafir edersek aynı yemekleri yemek zorunda kalmayız. 😂

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now