Address of the Cliff: Güver Canyon Uçurumun Adresi: Güver Kanyonu ( ENG-TR )

Hello Travelers,

While walking, I need to take controlled and slow steps. Because I'm right on the edge of the abyss. My heart is in my mouth with every step I take. Although the view of the cliff is beautiful, the height scares me. I want to capture the most beautiful frames for you. The wind, which enters the oval-shaped canyon, does not bring anyone close to it with its frightening sound. This is Güver Cliff, also known as Güver Canyon.

Merhaba Gezginciler,

Yürürken, adımlarını kontrollü ve yavaş atmam gerekiyor. Çünkü uçurumun tam kenarındayım. Her attığım adımımda yüreğim ağzıma geliyor. Uçurumun manzarası her ne kadar güzel olsa da yükseklik beni korkutuyor. Sizler için en güzel kareleri yakalamak istiyorum. Oval şeklindeki kanyonun içine giren, rüzgar, korkutucu sesiyle etrafına kimseyi yaklaştırmıyor. Burası "Güver Uçurumu" diğer adıyla Güver kanyonudur.

Güver Cliff is located in the Döşemealtı district of Antalya. You can easily come here from the Antalya-Korkuteli road route. It takes about 35 minutes from the center of Antalya. While going on the Antalya-Korkuteli road, you need to continue on the Güver Cliff sign on the right side and move towards the borders of Düzlerçamı National Park. You can reach Güver cliff after parking your car in the National Park and walking for about 20 minutes. At the beginning of the road, an abandoned house made of wood and stone, damaged inside and out, draws my attention. My dreams come true right away. I want to live in a warm hut in the forest with smoke from the chimney. I dream of looking at nature from your window with a coffee cup in my hand and being in those trees, plants and clean atmosphere.

Güver uçurumu, Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde yer alıyor. Antalya-Korkuteli yolu güzergahından buraya rahatlıkla gelebilirsiniz. Antalya merkezinden yaklaşık 35 dakika sürmektedir. Antalya-Korkuteli yolu üzerinden giderken sağ tarafında yazan Güver uçurumu tabelasından, yola devam ederek Düzlerçamı Milli Parkı sınırları içine doğru hareket etmeniz gerekiyor. Aracınızı Milli Parkın içine park edip, yaklaşık 20 dakika yürüdükten sonra Güver uçurumuna ulaşabilirsiniz. Yolun başında terk edilmiş, ahşaptan ve taştan yapılmış, içi ve dışı hasar görmüş, bir ev dikkatimi çekiyor. Hemen hayallerim de canlanıveriyor. Ormanı içinde bacasından duman tüten sıcacık bir kulübe de yaşamak istiyorum. Elimde kahve fincanıyla penceren doğaya bakıp, o ağaçların, bitkilerin ve temiz atmosferin içinde olmayı hayal ediyorum.

As you walk towards the Pigeon Cliff, you pass the wide red-colored dirt road through tall and shaped pine trees. You can understand that this is a sheltered forest park as you see the areas covered with wire cover on the roadside. While walking, you can also see that some roads are overflowing with stream waters. Although it was a little difficult to pass, the view was very beautiful. Since we are in the winter season, the exuberant, cold and lush waters coming from the foot of the mountain can close the passageways.

Güver uçurumuna doğru yürürken, geniş kırmızı rengine bürünmüş toprak yoldan, uzun ve şekilli çam ağaçlarının arasından geçiyorsunuz. Yol kenarlarında bulunan tel örtüyle örülmüş alanları gördükçe buranın korunaklı bir orman parkı olduğunu anlayabiliyorsunuz. Yürürken bazı yolların dere sularıyla taştığını da görebilirsiniz. Geçerken biraz zorlanmış olsam da manzarası çok güzeldi. Kış mevsiminde olduğumuz için, dağın eteklerinden gelen coşkulu, soğuk ve gür sular, geçiş yollarını kapatabiliyor.

When I came to the top of the cliff, I was fascinated by the sight I saw. Although the scenery is exciting, it also creates feelings of uneasiness and anxiety for those who are afraid of heights. The cliff appears as a flat piece of land cut in half in the middle. Next to them are large boulders that contain yellow, black and green hues. Right in the middle of it, especially in the winter months, there is a pond coming from the high mountains. The coral color of the water glides through the canyon, gliding among plants, rocks and algae. The flow of water is dazzling. You can also see the small pine trees trying to find a place among the high rocks. It is understood that it is a long canyon with a length of about 2 km and a height of 300-400 meters. Although natural conditions did not allow us to descend from the cliff, there are also those who witnessed that some animals lived here. Even in the valley, it is possible to come across a fallow deer that has never been seen before.

Uçurumun başına geldiğimde, gördüğüm manzara karşısında resmen büyülendim. Manzara her ne kadar heyecan uyandırıyor olsa da, yükseklik korkusu olanlar için, tedirginlik ve endişe duygularını da hissettiriyor. Uçurum, düz bir toprak parçasını ortasından ikiye ayrılmış şekliyle görünüyor. Yanlarında sarı, siyah ve yeşil renk tonlarını içinde barındıran büyük kaya parçaları var. Tam ortasından da, özellikle kış aylarında yüksek dağların arasından gelen su birikintisi geçmektedir. Suyun mercan rengi, bitkilerin, kayaların ve yosunların arasında süzülerek, kanyon boyunca akıyor. Suyun akışı insanın gözlerini kamaştırıyor. Ayrıca yüksek kayalarından arasından kendine yer bulmaya çalışan küçük çam ağaçlarını da görebiliyorsunuz. Yaklaşık 2 km uzunluğu ve 300-400 metre yüksekliği ile uzun bir kanyon olduğunu anlaşılıyor. Uçurumdan aşağıya inmemize doğal şartlar el vermemiş olsa da bazı hayvanların, burada yaşadıklarına tanıklık edenler de oluyor. Hatta vadide, daha önce hiç bir yerde görülmemiş alageyik hayvanına da rastlamak mümkün oluyor.

Pigeon cliff is a canyon built mostly on karst rocks. I guess that the color variation in the rocks is the result of the water being eroded by the rocks. When viewed from the observation terrace at the top, you are watching the view of a long canyon hidden among plants such as maquis, oak, juniper and carob. The guests, who gather around the observation terrace, take all their food and beverages with them when they come here. There are no businesses around the canyon. In some parts of the terrace, we also come across cedar trees and cute rabbits that we don't see much. I must say that in this region, which is quite high above sea level, the weather is also cold.

Güver uçurumu, daha çok karstik kayalar üzerinde kurulu olan bir kanyondur. Kayalardaki renk çeşitliliğinin suyun kayalarla aşınması sonucu oluştuğunu tahmin ediyorum. En üstte yapılan seyir terasından bakıldığında, maki, meşe, ardıç ve keçiboynuzu gibi bitkilerin arasına saklanmış olan uzun bir kanyonun manzarasını izliyorsunuz. Tam seyir terasının çevresine toplanan misafirler, buraya gelirken tüm yiyecek içeceklerini de yanına alıyorlar. Kanyonun etrafında herhangi bir işletme bulunmuyor. Terasın bazı bölümlerinde sedir ağaçlarına ve çok fazla görmediğimiz, sevimli tavşanlara da rastlıyoruz. Deniz seviyesinden oldukça yüksek olan bu bölgede, havanın da soğuk olduğunu söylemeliyim.

The canyon has an image that excites adventure and adrenaline enthusiasts. It is the best chosen address for those who want to do mountain climbing. It is also very suitable for those who want to go hiking around the canyon. There is also a long track where you can walk as much as you want on the flat dirt road. I also find it correct that some parts of the canyon are closed with barriers for the safety of people.

Kanyonun, macera ve adrenalin tutkunlarını heyecanlandıran bir görüntüsü var. Dağ tırmanışı yapmak isteyenler için, seçilmiş en iyi adrestir. Ayrıca kanyonun etrafı doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için de çok uygundur. Dümdüz topraklı yoldan istediğiniz kadar yürüyebileceğiniz uzun bir parkuru da vardır. Kanyonun bazı bölümlerini, insanların güvenliliği açısından bariyerlerle kapatılmış olmasını da doğru buluyorum.

Thank you for accompanying me on this beautiful and frightening abyss. See you again in my next travel article, stay with nature and love.

Bana, bu güzel ve korkutucu olan uçurumda eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonrası gezi yazımda tekrar görüşmek üzere, doğayla ve sevgiyle kalın.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
10 Comments
Ecency