Hive/HBD Ticareti Yapabileceğiniz Uygulamalar (TR/EN)

TR:
Merhaba. Hive Blokzinciri'ne yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Blok zincirindeki özelliklerin nasıl kullanılacağı, karşılaşılan sorunların nasıl çözüleceği ile ilgili çok fazla soru geliyor. Zamanımızın kısıtlı olmasından dolayı aynı soruları, her yeni gelen kullanıcı için ayrı ayrı cevaplandırmamız mümkün değil.

Blok zincirinin merkeziyetsiz doğası gereği sürekli olarak belirli bir kaynağa ihtiyaç duyuyoruz. Bu ihtiyacı coin(HIVE) veya token(HBD) ismini verdiğimiz, belirli bir maddi değeri olan kripto paraları üreterek karşılıyoruz. Bunun yanında blok zincirine katkı sağlayan kullanıcıları bu kripto paralarla teşvik ediyoruz. Blok zincirindeki kripto paralara değer katan şey de; blok zincirinin getirdiği çözümler, kripto paraların kullanılabilirliği, ticaret kolaylığı vb. etmenler oluyor. Blok zincirinin getirdiği çözümlerden yararlanan kullanıcıların yanında üretilen kripto paraların ticaretini yaparak kazanç elde etmeyi hedefleyen kullanıcılar da var.

Bu paylaşımda yeni kullanıcıların kolayca Hive/HBD, HBD/Hive dönüşümü yapabilecekleri uygulamalardan bahsedeceğim. Ayrıca yatırım yapan, ticaret veya arbitraj işlemleri gerçekleştiren kullanıcılar için blok zincirindeki olanaklardan bahsedeceğim. Sizlerde eksik kalan veya değinmediğim kısımları yorumları kullanarak paylaşabilirsiniz. Böylece konuyla ilgili sorular soran yeni kullanıcılar için bir kaynak oluşturabiliriz.

 • Ecency.com, Peakd.com vb. ara yüzlerin cüzdan kısmında bulunan 'dönüştür' butonunu kullanarak cüzdanınızda bulunan HBD'leri Hive'a dönüştürebilirsiniz. Dönüştürme işlemi 3.5 gün sürüyor. Bazı durumlarda HBD'nin Abd Doları karşısındaki değeri değişebiliyor. Oluşan fiyat hareketlerinden yararlanarak HBD/Hive dönüştürme işleminden kazanç elde edebilirsiniz.

 • Hive.blog ve Ecency.com ara yüzlerinde bulunan merkeziyetsiz borsayı kullanarak Hive/HBD, HBD/Hive dönüştürme işlemini anlık olarak/emir girerek yapabilirsiniz. Ayrıca limit emir girerek ticaret yapabilirsiniz. Ancak anlık dönüştürme özelliği fiyat kaymalarından dolayı zarara neden olabilir. Bu ara yüzlerde sadece derinlik grafiği bulunuyor. Söz konusu merkeziyetsiz borsaya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.
  https://wallet.hive.blog/market
  https://ecency.com/market

 • Hivehub.dev stesinde bulunan market uygulaması ile anlık takas işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca market kısmından limit emir girerek ticaret yapabilirsiniz. https://hivehub.dev/market/ adresinde bulunan ara yüz yukarıda bahsettiğim adreslerde bulunan DEX'e bağlanıyor. Yukarıdaki adreslerdeki ara yüzlere nazaran daha gelişmiş bir ara yüzü var. Fiyat grafiği, derinlik grafiği vb. bulunuyor. Emir defteri ve geçmiş emirler kısmı daha kullanışlı.

 • Hivedex.io oldukça yeni bir ara yüz. Daha önce bahsettiğim merkeziyetsiz borsaya bağlanıyor. Yine daha önce bahsettiğim ara yüzlere nazaran daha kullanışlı bir görüntüsü var. Emir defteri katlanabilir tarzda ve merkezi borsalardaki gibi oldukça kullanışlı. Hivehub.dev sitesindeki gibi bir fiyat grafiği bulunuyor. Ancak şimdilik indikatör kullanılamıyor. Ve teknik analiz için çizim yapılamıyor. Geçmiş işlemler ve emir defteri gözlemi için şimdilik en iyi işlevi sunuyor. Bekleyen emirleri, diğer kullanıcıların ve kendinizin geçmiş işlemleri ayrı bir kısımda bulunuyor. Ayrıca api desteği de var. Site adresi: https://hivedex.io/

 • Hive-Engine bir ikinci katman blok zinciri. Hive ve HBD kripto paralarına sabitlenmiş jetonları kullanarak dönüştürme ve ticaret işlemleri yapabiliyorsunuz. Oldukça kullanışlı ara yüzleri var. Ayrıca bir Hive/HBD likidite havuzu bulunuyor. Hive/HBD likidite havuzu, marketi ve kripto para aktarma işlemleri için kullanılabilecek web sitelerinden bir kaç tanesini aşağıya ekleyeceğim.
  https://tribaldex.com/trade/SWAP.HBD
  https://hive-engine.com/trade/SWAP.HBD
  https://leodex.io/market/SWAP.HBD
  https://tribaldex.com/dieselpools/?from=SWAP.HIVE&to=SWAP.HBD
  https://beeswap.dcity.io/swap?input=SWAP.HIVE&output=SWAP.HBD
  https://uswap.app/
  https://bswap.cc/
  https://swaps.deathwing.me/

Yeni paylaşımlarda görüşmek üzere. Takipte kalın.


image: Hivedex.io

EN:
Hello. We have new friends joining Hive Blockchain. There are many questions about how to use the features in the blockchain, how to solve the problems encountered. Due to time constraints, it is not possible for us to answer the same questions separately for each new user.

Due to the decentralized nature of blockchain, we constantly need a certain resource. We meet this need by producing cryptocurrencies with a certain monetary value, which we call coin(HIVE) or token(HBD). We also encourage users who contribute to the blockchain with these cryptocurrencies. What adds value to cryptocurrencies on the blockchain is: The solutions brought by the blockchain, the availability of cryptocurrencies, the ease of commerce, etc. factors occur. In addition to users who benefit from the solutions brought by the blockchain, there are also users who aim to make a profit by trading the cryptocurrencies produced.

In this article, I will talk about applications that new users can easily convert to Hive/HBD, HBD/Hive. I will also talk about the possibilities in blockchain for users who invest, trade or arbitrage. You can share the missing parts or the parts that I did not mention using the comments. So we can create a resource for new users who ask questions about the topic.

 • Ecency.com, Peakd.com etc. You can convert the HBDs in your wallet to Hive by using the 'convert' button in the wallet section of the interfaces. The conversion process takes 3.5 days. In some cases, the value of HBD against the US Dollar may change. You can profit from the HBD/Hive conversion by taking advantage of price movements.

 • Hive.blog and Ecency.com interfaces have a DEX. Using this decentralized exchange, you can convert Hive/HBD to HBD/Hive instantly/insert order. You can trade by entering a limit order. However, the instant conversion feature may cause losses due to price changes. These interfaces only have depth graphs. You can access this decentralized exchange from the links below.
  https://wallet.hive.blog/market
  https://ecency.com/market

 • You can make instant swap transactions with the market application in hivehub.dev. You can also trade by entering a limit order from the market section. The interface at https://hivehub.dev/market/ connects to the DEX at the addresses I mentioned above. It has a more advanced interface than the interfaces above. Price chart, depth chart etc. available. The order book and past orders section are more useful.

 • Hivedex.io is a fairly new interface. It connects to the decentralized exchange I mentioned earlier. Again, it has a more useful appearance compared to the interfaces I mentioned before. The order book is collapsible and very convenient, as with centralized exchanges. There is a price table like the one on hivehub.dev. However, the indicators are currently unavailable. And drawing for technical analysis is not possible. It offers the best ever functionality for historical transactions and order book tracking. Pending orders, past trades of other users and you are in a separate section. It also has API support. Website address: https://hivedex.io/

 • Hive-Engine is a second layer blockchain. You can convert and trade using tokens pegged to Hive and HBD cryptocurrencies. It has very useful interfaces. There is also a Hive/HBD liquidity pool. I will add a few of the sites that can be used for Hive/HBD liquidity pool, market and crypto money transfer transactions.
  https://tribaldex.com/trade/SWAP.HBD
  https://hive-engine.com/trade/SWAP.HBD
  https://leodex.io/market/SWAP.HBD
  https://tribaldex.com/dieselpools/?from=SWAP.HIVE&to=SWAP.HBD
  https://beeswap.dcity.io/swap?input=SWAP.HIVE&output=SWAP.HBD
  https://uswap.app/
  https://bswap.cc/
  https://swaps.deathwing.me/

See you in new articles. Stay tuned.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
11 Comments
Ecency