(EN-TR) Pasa Port and Cesme Marina // Paşa Limanı ve Çeşme Marina

EN
Çeşme peninsula is a tourism paradise with its magnificent beaches, historical structures and natural beauties. I went there for the second time this summer vacation to see the beauties that make this place unique. With its natural structure, the port of Pasha, the Cesme marina, which emerged with the efforts of us people, and which looks like a painting from afar, looked wonderful.

TR
Çeşme yarımadası muhteşem sahilleri, tarihi yapıları ve doğal güzellikleri bir turizm cennetidir. Burayı eşşiz kılan güzellikleri görmek için bu yaz tatilinde ikinci kez oraya gittim. Doğal yapısıyla paşa limanı, biz insanların emeğiyle ortaya çıkmış olan, uzaktan bakınca bir tablo gibi duran Çeşme marina harika görünüyordu.

EN
When I arrived at the port of Pasha, there were boats in the sea. People were swimming in the sea to cool off by the cliffs by the sea or by the beach further away. I went to the stony part. I had a Canon 200d camera in my hand. Having my machine seemed to make people a little nervous. In order not to disturb them, I went to a more remote area and shot from there.

TR
Paşa limanına vardığımda denizde tekneler vardı. İnsanlar deniz kenarında kayalıkların veya daha uzakta bulunan kumsalın orada serinlemek için denize giriyorlardı. Ben taşlık bölüme gittim. Elimde Canon 200d fotoğraf makinem vardı. Makinemin olması insanları biraz tedirgin etmiş gibi görünüyordu. Onları rahatsız etmemek için daha uzak bir bölgeye gidip çekimlerimi oradan yaptım.

EN
Çeşme peninsula has a population of 30-40 thousand. But in the summer season, this population is between 250-300 thousand. During the holidays, this figure is almost 1 million. What makes this place so special is not only the beautiful beaches it has. When you walk on its streets, magnificent flowers in many places, houses that attract attention with their architectural beauty, narrow streets greet you. You can see these beauties from the first moment you start to get away from the sea.

TR
Çeşme yarımadası 30-40 bin arası bir nufusa sahip. Ama yaz sezonunda bu nüfus 250-300 bin arası oluyor. Bayram tatilerinde ise bu rakam neredeyse 1 milyon oluyor. Burayı bu kadar özel kılan şey sahip olduğu birbirinden güzel plajlar değil sadece. Sokaklarında yürüdüğünüzde birçok yerde muhteşem çiçekler, mimari güzelliğiyle dikkat çeken evler, dar sokaklar karşılıyor sizi. Bu güzellikleri denizden uzaklaşmaya başladığınız ilk andan itibaren görebiliyorsunuz.

EN
After my trip to this region, I set out for Çeşme marina. Man-made structures normally do not interest me. But this place is different. A magnificent visual feast for me... The yachts and boats lined up in a certain order looked very beautiful.

TR
Bu bölgeye olan yolcuğum sonrasında Çeşme marinaya doğru yola çıktım. İnsan eliyle inşa edilmiş yapılar normalde ilgimi çekmez. Ama burası farklı. Benim için muhteşem bir görsel şölen... Belli bir düzen içinde sıra sıra dizilmiş yat ve tekneler çok güzel görünüyordu.

EN
I wanted to go to the area where the marinas are and see this painting more closely. It wasn't as impressive as it was from afar. The magnificent beauty that the pieces came together and created impressed me. I felt this feeling in the video I watched an anthill. The slots, which looked like simple and small pits when viewed individually, looked like a work of art when viewed as a whole.

TR
Marinaların olduğu bölgeye gidip bu tabloyu daha yakından görmek istedim. Uzaktan olduğu kadar etkiyeci değildi. Parçaların bir araya gelip oluşturduğu muhteşem güzellik beni etkilemişti. Bu duyguyu bir karınca yuvasını izlediğim videoda da hissetmiştim. Tek tek bakınca basit ve küçük birer çukur gibi görünen yuvalar bütüne bakınca bir sanat eseri gibi görünüyordu.

EN
Some places draw you in. He calls... I think I'll go there again next summer. I hope that when those days come, I will have the opportunity to show you different beauties.

TR
Bazı yerler sizi kendisine çeker. Çağırır... Sanırım önümüzdeki yaz yine oraya gideceğim. Umarım o günler geldiğinde size farklı güzellikler gösterme fırsatım olur.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
9 Comments