THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације

Marš_sa_Drine_–_kopija_–_kopija(3).jpg
Source / Извор: kreni-promeni.org


In recent days, a campaign of resistance to ecological destruction has been raging in Serbia, brought by the mining giant Rio Tinto. At the same time, things are reaching the public that show how the financial plutocracy is waging war against the people…


Rio Tinto is a British-Australian corporation with a criminal reputation for destroying the environment wherever it appears. It is under the full control of the Rothschild family. Their ‘business’ in lithium mining can be described in a few grim words – the End of the World:

Последњих дана у Србији се усијава кампања отпора еколошком уништењу које доноси рударски гигант Рио Тинто. Истовремено, до јавности доспевају ствари које показује како финансијска плутократија ратује против народа…


Рио Тинто је британско-аустралијска корпорација са злочиначком репутацијом уништења животне средине где год се појави. Под пуном је котролом породице Ротшилд. Њихово ‘пословање’ на рударењу литијума може се описати у две речи – смак света:


Duration / Трајање: 2:08 (енглески)


It is a well-known fact that Germany has the largest reserves of lithium in Europe. But it does not occur to them to destroy the country by his mining. Instead, they declared Serbia a ‘sacrificed zone’ in the name of the ‘green’ energy industry!

Добро је позната чињеница да Немачка има највеће залихе литијума у Европи. Али њима не пада напамет да разарају земљу његовим рударењем. Уместо тога, они су Србију прогласили за ‘жртвовану зону’ у име индустрије ‘зелене’ енергије!


Duration / Трајање: 4:55 (енглески)


As part of the ’STOP lithium mining! Rio Tinto – Get lost from Drina!’ (Serbian), An independent community called Kreni-Promeni (Move-to-Change) launched a petition against Rio Tinto, organized protests (Serbian) and made a video that the state television RTS refused to show:

У оквиру акције ‘СТОП руднику литијума! Рио Тинто – Марш са Дрине!’, независна заједница названа Крени-Промени покренула је петицију против Рио Тинта, организовала је протесте и направила видео који је државна телевизија одбила да прикаже:


Duration / Трајање: 0:55 (Serbian)Kreteni-promeni-2021-11-28_122104.jpg
Source / Извор: Rockefeller Brothers Fund


Should this group therefore be denied support in their efforts for the expulsion of Rio Tinto? By no means. Whether it’s a conflict of interest between rival Rothschild and Rockefeller families, or the famous game ‘Good Cop, Bad Cop’, it is known that financiers like to have all sides in the game under control. All right, let Move-to-Change engage to the maximum in expelling Rio Tinto from Serbia, but it is important to know who they belong to if they start tomorrow, under the label of ‘green’ energy, to advocate for the construction of nuclear power plants in Serbia.

It is a war against humanity, a struggle for survival from which we cannot step out. It is therefore important to know the way in which financial plutocracy breaks the will of the people and instills in their subconscious a sense of powerlessness, so that we can resist that plan.

At this link you will find a list of all Rockefeller Brothers Fund mercenaries on the ‘Western Balkans’.

It is all a learning process that is very accelerated and supported by the development of internet communications. Early detection of manipulation and elaboration of a resistance strategy, as in any war, are the basis of successful resistance and victory.

In this learning process, the most important goal must be to get rid of the colonial dependence imposed by the financial plutocracy. So don’t miss to learn from the experiences of other peoples in that struggle…

Треба ли због тога овој групи отказати подршку поводом протеривања Рио Тинта? Никако. Било да је у питању сукоб интереса између ривалских фамилија Ротшилда и Рокфелера, или чувена игра ‘Добар и лош полицајац’, познато је да финансијери воле да имају под контролом све стране у игри. У реду, нека се Крени-Промени ангажује до максимума на избацивању Рио Тинта из Србије, али важно је знати коме они припадају ако сутра буду почели, под фирмом ‘зелене’ енергије, да се залажу за изградњу нуклеарних електрана у Србији.

У питању је рат против човечанства, борба за опстанак од које се не сме одступити. Важно је зато упознати начин на који финансијска плутократија слама вољу народа и усађује им у подсвест осећај немоћи, како бисмо могли да се одупремо том плану.

На овом линку наћи ћете списак свих плаћеника фондације браће Рокфелер на ‘Западном Балкану’.

Све је то процес учења који је веома убрзан и потпомогнут развојем интернет комуникација. Рано откривање манипулације и разрада стратегије супротстављања, као и у сваком рату, основа су успешног отпора и победе.

У овом процесу учења, најважнији циљ мора бити ослобађање од колонијалне зависности које намеће финансијска плутократија. Зато не пропустите да учите из искустава других народа у тој борби…Please never forget that Julian Assange was the first to expose global criminals /
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце


* * *

THE WAR — step by step:

THE WAR: Demise of a ‘Civilization’ and the Great Reset [eng/срп] РАТ: Одумирање цивилизације и велико ресетовање

THE WAR: Propaganda [eng/срп] РАТ: Пропаганда

THE WAR… is Business [eng/срп] РАТ… је бизнис

THE WAR: 9/11 - Birthday of Terror/Industrial complex [eng/срп] РАТ: 11. септембар рођендан терористичко/индустријског комплекса

THE WAR: History of Fascism [eng/срп] РАТ: Историја фашизма

ХИБРИДНИ РАТ: Манипулација страхом (Serbian)

HYBRID WAR: Manipulation with Fear

Невидљиви рат (Serbian)

USA: The Force Lost

Revenge of the Empires or the Decentralized World

The Roots [eng/срп] Корени

AI Against Humanity

Creating a Fake Reality

Hypocrisy as a Prelude to a Hot War

USA: Falling Apart…

An American Gulag

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп] РАТ: Финансирање терориста

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп] БИТКОИН против банкарског картела

THE WAR: ‘Nuclear’ Option in a Trade War

THE WAR: Terrorism as a Tool II

THE WAR: How Corporate Media Hides the Truth

THE WAR: Terrorism as a Tool

THE WAR: Iran Crisis Q&A

THE WAR: United Corporations of America vs. Iran

THE WAR: Provoking a Great War

THE WAR: OPCW or Destruction of the International Law

THE WAR: Wrong Learned Lessons

THE WAR: Use of Sports in a Hybrid War

THE WAR: China Defends Sovereignty

TRADE WAR: Burning Down the Planet

THE WAR: Monkey Wrench Out of the U.S. Policy

TRADE WAR: The Law of Unintended Consequences

THE WAR: Cyber War

THE WAR: The Final Step — Attacking Iran

THE WAR: The Glory of the American Experiment

THE WAR: Nuclear Tripwire

THE WAR: India and Pakistan Adds to the Rising Chaos

THE WAR: Expansion

THE WAR — FAR EASTERN FRONT: Operation Huawei

THE WAR: The Thucydides Trap

THE WAR: Defining the Battlefield

Eisenhower's military industrial complex speech

THE WAR: Corporate Media Wants Blood!

THE WAR: Peace is Not Good for Business!

THE WAR: Deadly Corporate Media Blindness!

THE WAR: Holding World a Hostage!

THE WAR: US vs China — Raising the Stakes!

THE WAR: US vs China — Trade War Retaliation!

THE WAR: US vs China — A Chances of HOT War!

THE WAR: US vs China — Trade War!

COMING EVENTS: Firm Steps to WWIII

Empire of Everlasting War


* * *

Sport is Politics:

Football Leaks Affair

Novak Djokovic’s Blood Money

WORLD CUP: Sport IS Politics

Doping in Sports — Hiding the Truth Much Worse Than Doping Itself!

The Last Revolution (Part 5)

Olympism and Fascism

The Great Olympic SwindleHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
7 Comments
Ecency