The Real Anthony Fauci [eng/срп] Прави Ентони Фаучи

Fauci-2021-12-20_115310.jpg
Source / Извор: amazon.com


“Dr. Joseph Goebbels wrote that ‘A lie told once remains a lie, but a lie told a thousand times becomes the truth.’ Tragically for humanity, there are many, many untruths emanating from Fauci and his minions. RFK Jr. exposes the decades of lies.”
Luc Montagnier, Nobel laureate


There is a book you should read. It is an absolute bestseller – “#1 on AMAZON, and a NEW YORK TIMES, WALL STREET JOURNAL, USA TODAY and PUBLISHERS WEEKLY NATIONAL BESTSELLER”…

In that book, Robert F. Kennedy, JR., lawyer and founder of the Childrens Health Defense organization, exposes the highest paid bureaucrat in the United States (yes, he has a higher salary than the President of the United States) by showing what he really is: a liar and a criminal who fits the nickname ‘American Mengele’ quite well. Imagine his power when his position is not called into question even after an obvious lie before the Congressional Committee:

„Др Јозеф Гебелс написао је да ‘једном изговорена лаж остаје лаж, али хиљаду пута изговорена лаж постаје истина.’ Трагично по човечанство, постоји много, много неистина које потичу од Фаучија и његових послушника. РФК Јр. разоткрива деценије лажи.“
Лик Монтање, нобеловац


Постоји књига коју треба да прочитате. То је апсолутни бестселер – „на врху Амазона, Њујорк Тајмса, Волстрит журнала, УСА тудеј и национални бестселер Недељника издавача“…

У тој књизи Роберт Ф. Кенеди, адвокат и оснивач организације Заштита дечјег здравља, разобличава најбоље плаћеног бирократу у САД (да он има већу плату од председника Сједињених Држава) показујући шта он заиста јесте: лажов и злочинац коме сасвим добро пристаје надимак ‘Амерички Менгеле’. Замислите колика је његова моћ кад се његова позиција не доводи у питање ни после очигледног лагања пред Конгресном комисијом:


Duration / Трајање: 13:46 (енг)

Fauci LIES On Gain Of Function Research CONFIRMED By NIH, EcoHealth Failed To Report Findings


Duration / Трајање: 5:19 (енг)

'Dr. Fauci May Have Committed Perjury': AG Asked If Fauci Will Be Investigated For Lying To Congress


In October 2019, this (in)human openly participated in the Milken Institute in planning the creation of conditions that would enable general and violent ‘vaccination’:

Тај (не)човек је у октобру месецу 2019. године на Милкен Институту отворено учествовао у планирању стварања услова који би омогућили општу и насилну ‘вакцинацију’:


Using virus to enforce universal vaccines – in Oct. 2019!
Коришћење вируса за насилно опште вакцинисање – Октобар 2019!
Duration / Трајање: 3:56 (енг)

Milken-2021-12-20_130152.jpg


Thanks to the power and influence gained through the support of the largest capital, Fauci managed to annul the complete medical science that existed until 2019:

Захваљујући моћи и утицају стеченом кроз подршку најкрупнијег капитала, Фаучи је успео да поништи комплетну медицинску науку која је постојала до 2019. године:


Encyclopedia of Medicine (ed. 1989) / Медицинска Енциклопедија (изд. 1989)

MedEnc-2021-12-19_213204.jpg

Корона вируси – изазивају прехладу


But he did worse things. Interestingly, the media found him reprimanded for cruel experiments on beagles, but no one in those media made any effort to show what cruel things his National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID did) – on children! There are testimonies of torture and medical murder of at least 85 orphans from minorities in New York, children who were vulnerable, could not defend themselves and who were not lacking.

Али радио је он и горе ствари. Занимљиво, медији су нашли да му замере на окрутним експериментима над псима, али се нико у тим медијима није сетио да покаже какве је окрутне ствари радио његов Национални институт за алергије и инфективне болести (НИАИД) – на деци! Постоје сведочанства о мучењу и медицинском убиству најмање 85 деце сирочади из мањина у Њујорку, деце која су била рањива, нису могла да се бране и која ником није недостајала.


Odlomak-Screen-Shot-2021-11-30-at-2.11.58-AM.jpg

Шеф је наставио: „Лекови који су давани деци били су токсични – познато је да изазивају генетске мутације, отказивање органа, смрт коштане сржи, телесне деформације, оштећење мозга и фаталне поремећаје на кожи.

„Ако би деца одбијала лекове, онда су им давани на силу. Ако деца наставе да се опиру, одводе их у Презбитеријанску болницу Колумбија, где им хирург ставља пластичну цевчицу кроз трбушни зид у стомак. Затим се лекови убризгавају директно у црева.“

„У 2003. двоје деце, узраста од шест и дванаест година, имало је мождане ударе због токсичности лекова. Шестогодишњак је ослепео. Обојица су убрзо умрли. Недавно је умро још један четрнаестогодишњак. Осмогодишњи дечак је имао две пластичне операције да би уклонио велике масне кврге изазване лековима са његовог врата.“

— Одломак из књиге „Прави Ентони Фаучи“


Last November, Robert Kennedy gave an interview to journalist James Corbett, where he presented some key arguments from the book and especially explained the facts about Fauci’s illegal tests on orphans:

• During the 1980s, Fauci tested dangerous chemotherapy drugs on orphans to determine their use in the treatment of AIDS;
• Fauci took control of foster homes in 7 states;
• Children were tortured to death;
• The children were deprived of guardians and any legal protector;
• Feeding tubes were installed for children who refused to take Fauci’s drugs so that pharmaceutical companies could give them drugs even when the children refused;


You can see the full interview here:

Роберт Кенеди је у новембру дао интервју новинару Џејмсу Корбету где је изнео неке кључне аргументе из књиге и посебно објаснио чињенице о Фаучијевим нелегалним тестовима на сирочићима:

• Током осамдесетих Фаучи је тестирао опасне лекове за хемотерапију на деци без родитеља како би утврдио њихову употребу у лечењу АИДС-а;
• Фаучи је преузео контролу над хранитељским домовима у 7 држава;
• Деца су мучена до смрти;
• Деци су били ускраћени старатељи и било какав правни заштитник;
• Деци која су одбила да узимају Фаучијеве лекове инсталиране су цеви за храњење како би фармацеутске компаније могле давати лекове чак и кад су деца то одбацивала;


Читав интервју можете погледати овде:


Interview with Robert F. Kennedy, Jr. Duration / Трајање: 1:03:12 (енг)

The real Fauci-2021-12-20_134409.jpg


Now look how this events are in perfect synchronicity with the statement recently given by a member of the Crisis Staff of the Republic of Croatia, Alemka Markotić, in which she is explicitly claiming that experiments with vaccines are being performed on children!

A monsters are in charge. People, nobody but you can stop them…Погледајте сад како се то слаже са изјавом коју је недавно дала чланица кризног штаба Републике Хрватске, Алемка Маркотић, у којој се експлицитно тврди да се на деци раде експерименти са вакцинама!

Чудовишта. Народе, нико сем вас не може да их заустави…Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

The Thinking Stuff, 12th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 12. доза – Вакцинацизам

Agent Smith [eng/срп] Агент Смит

World Council for Health Declaration against ‘vaccination’ [eng/срп] Декларација Светског савета за здравље против ‘вакцинације’

Russia in the Corona Theater [eng/срп] Русија у Корона Театру

THE WAR: A Psychopath Contest [eng/срп] РАТ: Конкурс за психопату

Coronavirus Hoax: Canaries from the coalmine [eng/срп] Коронапревара: Канаринци из рудника

SERBIA: Road Blockade Protest on December 11th 2021 [eng/срп] СРБИЈА: Блокада протест 11. децембра 2021

URGENT: Covid-19 Spy App on Your ‘SmartPhone’ [eng/срп] ХИТНО: Шпијунска Ковид-19 апликација на вашем ‘паметном телефону’

It’s Official: We Live in a Nazi World [eng/срп] Озваничено: Живимо у нацистичком свету

SERBIA: Disinformation Media [eng/срп] СРБИЈА: Дезинформативни медији

SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева

Simple Truth [eng/срп] Проста истина

Things you won’t see on TV [eng/срп] Ствари које нећете видети на ТВ-у

Omicron Panic and Deadly ‘Vaccines’ [eng/срп] Омикрон паника и смртоносне ‘вакцине’

Japan ‘miracle’ [eng/срп] Јапанско ‘чудо’

Of Demons and Kids II [eng/срп] О демонима и деци II

Ствари које треба видети на српском (Serbian)

Of Demons and Kids [eng/срп] О демонима и деци

Self-defense mode [eng/срп] Модус самоодбране

Cover Up [eng/срп] Заташкавање

BREAKING: Rampage in Rotterdam [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Бес у Ротердаму

BREAKING: Austria imposes compulsory vaccination from February 1st [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Аустрија уводи обавезну вакцинацију од 1. фебруара

A Modern Holocaust [eng/срп] Савремени холокауст

Australia Cries Help! [eng/срп] Аустралија зове упомоћ!

BREAKING: World’s first nationwide lockdown for the unvaxxed [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Прво закључавање за невакцинисане на свету

New wave of protests against ‘the measures’ [eng/срп] Нови талас протеста против ‘мера’

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“

The Thinking Stuff, 11th Dose – Vaccinazism [eng/срп] Ствари за размишљање, 11. доза – Вакцинацизам

Вакцинацистичка пропаганда као пророчанство судњег дана (Serbian)

Israel & Palestine [eng/срп] Израел и Палестина

Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казнеArchived Coronavirus Files – March 2021

Archived Coronavirus Files – February 2021

Archived Coronavirus Files – January 2021

Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments