SERBIA: Protest Blockade of the Roads [eng/срп] СРБИЈА: Протестна блокада путева


DSCF0361_cr-prva-hive.jpg
Love


Dissatisfaction continues to grow in Serbia. The greatest protests since October 5, 2000 were held on Saturday…


Protests were held in more than 50 cities across Serbia, in the only way that could draw the regime's attention: by blocking roads for two hours. The protests were organized by several citizens' associations, the most important of which is Move-to-Change otherwise known as openly listed on the Rockefeller Brothers Fund payroll. Why that fact didn’t matter at this moment can be read in the text entitled THE WAR Against Population. Here is a list of some of the locations in Serbia where the blockades were organized:

У Србији незадовољство и даље нараста. У суботу су одржани највећи протести после 5. октобра 2000…


Протести су одржани у више од 50 градова широм Србије, на једини начин који може да скрене пажњу режима: двочасовном блокадом саобраћајница. Протесте је организовало неколико удружења грађана, међу којима је најважнија организација Крени-Промени, иначе отворено на платном списку фондације браће Рокфелер. Зашто то у овом тренутку није било важно можете прочитати у тексту под насловом РАТ против популације. Ево списка неких од локација у Србији на којима су организоване блокаде:

Blokada protest-photo_2021-12-04_16-16-53_cr.jpg


The formal reason for the protest was the surrender of Serbian land to the destruction of one of the most notorious mining corporations in the world – Rio Tinto. However, it was not just an environmental protest. As you will see, the people who gathered all over Serbia came because of a lot of problems caused by the regime. For example, in Smederevo, together with those who demanded a clean environment, gathered those who protested against the surrender of Kosovo and Metohija, the imposition of Covid passports and compulsive vaccination, the general criminalization of society and the release of regime’s criminals from prosecution, the inflation surge and the destruction of the future for the young people of Serbia…

About 2,000 people gathered in Smederevo at the blockade of the main road to Belgrade…

Формални разлог за протест био је предаја српске земље на уништење једној од најозлоглашенијих рударских корпорација света – Рио Тинту. Међутим, није у питању био само еколошки протест. Као што ћете видети, народ који се окупио широм Србије, дошао је због гомиле проблема које је изазвао режим. На пример у Смедереву су се заједно са онима који су захтевали чисту животну средину, окупили и они који су протествовали због предаје Косова и Метохије, због наметања ковид пропусница и насилне вакцинације, због опште криминализације друштва и ослобађања режимских злочинаца, због раста инфлације и уништења будућности младима у Србији…

У Смедереву се на блокади главне саобраћајнице према Београду окупило око 2000 људи…

DSCF0366-fs-masa-hive.JPG

DSCF0364-rot-fs-masa-hive.JPG

DSCF0368-fs-masa-hive.JPG

DSCF0367-dosta-hive.JPG
We have had enough of bad air, authorities and thugs. Serbia will be ours again.

DSCF0369_cr-stop-hive.jpg
Stop Covid Passports

DSCF0381-fs-ljubav-sloboda-hive.JPG
Love & Freedom

DSCF0402-fs-zastava-hive.JPG

DSCF0398-fs_cr-izvini mama-hive.jpg
Sorry mom we won’t be decorating the Christmas tree today. For the first time, I have more important thing to do.


This time, the protest was covered by the media, and there were also two drones that occasionally flew over the crowd.

Протест су овог пута пратили медији, а била су ту и два дрона који су повремено прелетали масу.

DSCF0379-fs_cr-dron-hive.jpg

DSCF0396-kamerman-hive.JPG

DSCF0378-fs_cr-Nenad-hive.jpg

DSCF0383_cr-dron.jpg


No-pas-saran!

Pets also came to help their owners in the blockade. Maybe this should have been called No-Covid-Pass-aran!

No-pas-saran!

И кућни љубимци дошли су да помогну својим власницима у блокади. Можда је ово требало назвати No-Covid-Pas-saran!

DSCF0373-fs-no-pass-aran-hive.JPG

DSCF0375-no-pass-hive.JPG


The weather was clear but very cold. That did not stop people from making this peaceful protest the biggest party in the city. The protest was completely peaceful, and the mood was festive…

Време је било ведро али врло хладно. Није то спречило људе да од овог мирног протеста направе највећу журку у граду. Протест је био потпуно миран, а расположење празнично…

DSCF0384-rot_cr-dete-hive.jpg

DSCF0387-fs-vuvu-hive.JPG
Where did you see a party without a noise?!

DSCF0391-fs-vuvu-hive.JPG
Sometimes, this is the only way to wake people up

DSCF0394-fs-Marko-hive.JPG


Everything passed without incident. In fact, the only ‘incident’ was reported by one of the prominent protesters in the following words:

“A well-trained SNS (ruling progressive party in Serbia) operative disguised as an old lady called me a foreign mercenary. I avoided the incident by politely asking the operative to drop dead…“

And that was all. It is a pity that the majority at Hive do not speak the Serbian language. It should really be seen how the real foreign mercenaries, editors of corporate-regime media, insisted on finding any kind of incident at the protests in Serbia.

It will therefore be very interesting to see the way in which corporate-regime media report (or not report) on this protest and the number of people who appeared at it…

Све је протекло без инцидената. У ствари, једини ‘инцидент’ пријавио је један од истакнутих учесника протеста следећим речима:

„Добро обучени СНС оперативац прерушен у старију госпођу назвао ме страним плаћеником. Инцидент сам избегао тако што сам љубазно замолио оперативца да цркне…“

И то је било све. Штета што већина на Хајву не познаје српски језик. Требало је видети како су се прави страни плаћеници, уредници корпоративно-режимских медија, упињали да нађу било какав инцидент на протестима у Србији.

Биће зато веома занимљиво видети начин извештавања (или неизвештавања) корпоративно-режимских медија о овом протесту и броју људи који се на њему појавио…


DSCF0401-masa1-hive.JPG

DSCF0399-masa2-hive.JPG

DSCF0400-masa3-hive.JPGIt would be easy to hide the event in Smederevo if there were no other cities in Serbia. And if it weren't for Novak Djoković, the best tennis player in the World, number 1 on the ATP list, who supported the protest by sending a photo from Belgrade's main road, the Gazelle Bridge:

Било би лако сакрити догађај у Смедереву да није било и других градова у Србији. И да није било Новака Ђоковића, најбољег тенисера света и броја 1 на АТП листи, који је подржао протест пославши фотографију са главне београдске саобраћајнице, моста Газела:

Npovak_11_1680x940.jpgprotest_kaver_528x940.jpg
Source / Извор: srbin.infoThank you to everyone who took the time to get acquainted with the events in Serbia. We are going to see more of it.Хвала свима који сте одвојили време да се упознате да дешавањима у Србији. Видећемо се опeт.Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

THE WAR Against Population [eng/срп] РАТ против популације (28. новембар 2021)

Ствари које треба видети на српском (Serbian – 24. новембар 2021)

Србија: ПОСЛЕДЊЕ УПОЗОРЕЊЕ – приватизација Института „Јарослав Черни“ (Serbian – 14. новембар 2021)

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву (1. новембар 2021)

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian – 30. октобар 2021)

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда
(24. октобар 2021)

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву
(23. октобар 2021)

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији
(22. октобар 2021)

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији
(21. октобар 2021)

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!
(20. октобар 2021)

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати
(Serbian – 22. септембар 2021)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари
(19. септембар 2021)

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији
(16. септембар 2021)

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран
(8. септембар 2021)

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву
(1. септембар 2021)

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву
(28. август 2021)

IN MEMORIAM: Милан Лане Гутовић (1946–2021)
– Последња пустоловина (27. август 2021)

Србија: Фалсификовање историје
(9. август 2021)

Србија: Разарање државе и народа
(5. август 2021)

Слободан Рељић о свету који се распада
(2. август 2021)

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси
(24. јул 2021)

Невидљиви рат
(22. јун 2021)

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази
(18. јун 2021)

Memorial Mural to the Heroes from Košare [eng/срп] Меморијални мурал јунацима са Кошара
(18. јун 2021)

Како постати зомби
(15. јун 2021)

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији
(14. јун 2021)

‘Врли нови’ корпоративни свет
(22. мај 2021)

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор
(4. април 2021)

Срећно Ново 7529. Лето!
(2. април 2021)

Србија: Петиција против предлога Закона о истополним заједницама
(19. март 2021)

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију
(1. март 2021)

Instruments of Sovereignty – Advertisement! [eng/срп] Инструменти суверенитета – Реклама!
(12. март 2021)

Опело за сатиру и стратегија излуђивања
(10. март 2021)

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)
(1. март 2021)

Србија – Црни биланс коронапреваре у 2020. (Serbian)
(26. јануар 2021)

‘Добровољна вакцинација’ и одузимање слободе (Serbian)
(21. јануар 2021)

Бесплатни уџбеници за основце у Србији (Serbian)
(17. јануар 2021)

Pfizer Vaccine: Consequences in Serbia [eng/срп] Фајзерове вакцине: последице у Србији
(17. јануар 2021)

Амерички гулаг (Serbian)
(13. јануар 2021)

Економска будућност Србије (Serbian)
(11. јануар 2021)

Велеиздаја и механизам изазивања грађанског рата (Serbian)
(12. децембар 2020)

Осврт на изборе у Црној Гори (Serbian)
(1. септембар 2020)

Пуч у Србији: Препознајте свог посланика (Serbian)
(6. август 2020)

Судбина Александара (Serbian)
(19. јул 2020)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?
(10. јул 2020)

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста
(9. јул 2020)

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића
(8. јул 2020)

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду
(8. јул 2020)

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду
(7. јул 2020)

Видовдан – дан кад се све боље види
(28. јун 2020)

Велеиздаја и избори у Србији
(12. јун 2020)

О чистоћи воде на Балкану
(9. фебруар 2020)

Куда „елита“ води Србију?
(20. јул 2019)

КОСОВО И МЕТОХИЈА: Шта је следеће?
(28. мај 2019)

Ружичасто испирање мозга
(28. новембар 2018)

Велеиздаја — извршење и последице
(13. мај 2018)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
8 Comments