Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

DSCF0260-prva-hive.JPG
If we are silent, stones will start talking


As might be expected, the colonial administration of the territory called Serbia, continues to relentlessly implement a program of control and subjugation of the population using a Coronavirus Hoax, with devastating effects. It is natural that because of this the resistance must grow…


The people started gathering in the central city square around 3 p.m.

Као што се могло очекивати, колонијална управа територије зване Србија, и даље немилосрдно спроводи програм контроле и потчињавања становништва користећи коронапревару, са разорним ефектима. Природно је да због тога отпор мора расти…


Народ је почео да се окупља на централном градском тргу око 15 часова.

DSCF0245-okupljanje-hive.JPG

DSCF0244-okupljanje-hive.JPG

DSCF0246_cr-okupljanje-hive.jpg

DSCF0243-fs-okupljanje-hive.JPG

DSCF0251_cr-okupljanje-hive.jpg

DSCF0250_cr-okupljanje-hive.jpg

DSCF0249_cr-okupljanje-hive.jpg


The president of the Citizens Association “Dedovina”, Djordje Petrović, reminded those present of the rules of conduct during the procession and read the prayer. As at the previous event, the choir of the Rukumija Monastery ‘St. Romanos the Melodist’ opened the procession with a song.

Председник удружења грађана „Дедовина“, Ђорђе Петровић, подсетио је присутне на правила понашања током литије и очитао молитву. Као и на претходном догађају, хор ‘Свети Роман Слаткопојац’ при манастиру Рукумија отворио је литију песмом.

DSCF0254-Djordje-hive.JPG
President of CA “Dedovina”, Djordje Petrović / Председник УГ „Дедовина“, Ђорђе Петровић

DSCF0252_cr-Djordje-hive.jpg
President of CA “Dedovina”, Djordje Petrović / Председник УГ „Дедовина“, Ђорђе Петровић

DSCF0253-Djordje-hive.JPG
President of CA “Dedovina”, Djordje Petrović / Председник УГ „Дедовина“, Ђорђе Петровић

DSCF0255-hor-hive.JPG
Choir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’

DSCF0257-fs-hor-hive.JPG
Choir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’

DSCF0256_cr-hor-hive.jpg
Choir St. Romanos the Melodist / Хор ‘Свети Роман Слаткопојац’


Unlike the first procession, at the head of this one, in addition to the cross and the flag with the saints, there was a warning slogan: If we are silent, the stones start talking.

За разлику од прве литије, на челу ове, осим крста и барјака са свецима била је и упозоравајућа парола: Ако ми ћутимо, камење ће да проговори.

DSCF0258-litija-hive.JPG

DSCF0259-litija-hive.JPG


The route of this procession was significantly longer than the first one, which means that a much larger number of people had the opportunity to be informed about waking up in the city.

Траса ове литије била је знатно дужа од прве, што значи да је много већи број људи имао прилике да се обавести о буђењу у граду.

DSCF0263-rot-litija-hive.JPG

DSCF0265_cr-hive.jpg

DSCF0268-hive.JPG

DSCF0269-hive.JPGAlong the entire route, people greeted and filmed procession.

Дуж целе трасе људи су поздрављали и снимали литију.

DSCF0270-rot-gledaoci-hive.JPG

DSCF0273_cr-hive.jpg


It took about an hour to reach the destination of the liturgy, the church of St. Lucas. The people gathered again with a song, counting that the priests would join the faithful people.

До одредишта литије, цркве Светог Луке, требало је око сат времена. Народ се поново окупио уз песму, рачунајући да ће се свештеници прикључити верном народу.

DSCF0275_cr-crkva-hive.jpg

DSCF0287-ikone-hive.JPG

DSCF0298-Teodora-hive.JPG

DSCF0282-crkva-hive.JPG

DSCF0280-Sladja-hive.JPG

DSCF0291-Sladja-hive.JPG

DSCF0286-rotfs-hor-crkva-hive.JPG

DSCF0295-ikone-hive.JPG

DSCF0288-ikone-hive.JPG

DSCF0294-ikone-hive.JPG

DSCF0292-Sladja-hive.JPG

DSCF0299-Dejan-hive.JPG
Dejan Petar Zlatanović / Дејан Петар Златановић


Unfortunately, the most unpleasant possible surprise happened there: the church door remained closed in front of the people.

Нажалост, ту се десило најнепријатније могуће изненађење: Црквена врата остала су пред народом затворена.

DSCF0300-crkvena vrata-hive.JPG


The priests should be reminded that in Montenegro, too, a great change began with the folk processions which the church joined only in order to avoid shame. And there it was only church property at stake, while here the basic human rights and the very survival of the people came into question.

It is not an unusual fact that the church proved to be a rigid bureaucratized structure without any contact with reality and the people. This is also a centralized hierarchical structure in which corruption is a completely natural thing.

But this procession was not organized for the sake of division. Everything passed without any incidents, and that is why the clergy were not reprimanded. Instead, they were appealed to join the faithful people in the hope that it would happen at some point.

Требало би подсетити свештенике да је и у Црној Гори велика промена почела народним литијама којима се црква придружила тек како би избегла срамоту. А тамо је у питању била тек црквена имовина, а овде су у питање дошла основна људска права и сам опстанак народа.

Није необична чињеница да се црква показала као крута бирократизована структура без додира са стварношћу и народом. И то је централизована хијерархијска структура у којој је корупција сасвим природна ствар.

Али ова литија није организована ради подела. Све је протекло без икаквих инцидената, и зато свештенству нису биле упућене речи прекора, већ позива да се прикључе верном народу уз наду да ће се то у једном тренутку ипак десити.


DSCF0301-hor-hive.JPG


The people then headed again to the main town square, where the good hosts from CA “Dedovina” prepared a modest serving for the participants of the procession. The entire course of the liturgy was again broadcast live by Dejan Petar Zlatanović, editor of the most free media in Serbia, Srbin.info. Watch the complete video so you can get an impression of the whole atmosphere and see what has been said.

Народ се затим упутио поново на главни градски трг где су добри домаћини из УГ „Дедовина“, приредили пригодно послужење за учеснике литије. Читав ток литије поново је директно преносио Дејан Петар Златановић, уредник најслободнијег медија у Србији, Србин.инфо. Погледајте комплетан видео јер из њега можете стећи утисак о читавој атмосфери и видети шта је речено.


DSCF0303-povratak-hive.JPG

DSCF0304-rot-povratak-hive.JPG

DSCF0306-povratak-hive.JPG


Duration / Трајање: 2:41:12


Procession was filmed from his own point of view by our @stevosrbija:

Литију је из свог угла снимао и наш @stevosrbija:

Duration / Трајање: 1:13:48


Thank you to everyone who took the time to get acquainted with the events in Serbia. Things are going in such a way that we definitely will see again.Хвала свима који сте одвојили време да се упознате да дешавањима у Србији. Ствари се тако крећу да ћемо се извесно видети опeт.Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)Archived Coronavirus Files - February 2021

Archived Coronavirus Files – January 2021

Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
7 Comments
Ecency