Removal of the stupidest [eng/срп] Уклањање најглупљих

CDC-E2EPJiX.jpg
Source / Извор: Istina


It is very difficult to prove the obvious, especially in this hot weather. Sometimes it's just better to leave the obvious out there for everyone to see, and let natural selection do its thing…


On the cover photo, written in plain English, is the statement of attorney Robert F. Kennedy Jr.: "The CDC is not an independent agency. It is a vaccine company. The CDC owns over 20 vaccine patents. It sels about 4.6 billion dollars of vaccines every year."

For those who do not understand English, there is a Serbian translation in the right column.

And for those who don't want to understand, we have a news from the ‘People’ magazine which reads like this:

Canadian TikToker Candice Murley has died suddenly at the age of 36, family say it's a ‘Huge shock’ to them. Candice Murley, who was known for her dancing and cooking videos, died suddenly, her family announced in a GoFundMe campaign to raise funds for her funeral because they were not financially prepared for such a thing. Her sister Marsha said on social media: "We got some news that no one wants to hear, tonight we lost a big part of our family, my sister Candice" leaving a link to a website for donations… "This was very unexpected and our hearts are torn!" However, the family did not publicly disclose the cause of her death.

As for the cause of death, you should definitely watch the short video below. At the same time, he is a wonderful example of how natural selection works in its purest form.

Јако је тешко доказивати очигледно, нарочито по овако топлом времену. Понекад је једноставно боље оставити очигледне ствари свима на увид, и препустити природној селекцији да обави своје…


На насловној фотографији на јасном енглеском записана је изјава адвоката Роберта Ф. Кенедија Млађег: „ЦДЦ није независна агенција. То је фирма за вакцине. ЦДЦ поседује преко 20 патената за вакцине. И продаје вакцина за око 4,6 милијарди долара сваке године“.

Коме енглески није јасан, има овде српски превод.

А за оне који не желе да разумеју, имамо вест из часописа ‘Пипл’ која гласи овако:

Канадска ТикТокерка Кендис Марли изненада је преминула у 36. години, породица је у ‘тешком шоку’. Кендис Марли, позната по спотовима за плес и кување, преминула је изненадно, објавила је њена породица у кампањи GoFundMe за прикупљање средстава за сахрану јер нису били финансијски спремни за тако нешто. Њена сестра Марша рекла је на друштвеним мрежама: „Добили смо вести које нико не жели да чује, вечерас смо изгубили велики део наше породице, моју сестру Кендис“ остављајући линк до веб странице за донације… „Ово је било веома неочекивано а срца су нам сломљена!" Међутим, породица није јавно открила узрок њене смрти.

Што се тиче узрока смрти, свакако треба да погледате кратки доњи видео. Он је истовремено чудесан пример како природна селекција делује у најчистијем облику.


Duration / Трајање: 1:03

Marli-MCoVWGK.jpg


Up to this point it was difficult to distinguish whether people were more afraid of death or of appearing stupid in a (globalized) society. The globalist plutocracy with its frothy liberal satraps and criminal corporations has solved at least this dilemma: Whoever turns out to be stupid will no longer have the right to live.

До ове тачке било је тешко разлучити да ли се људи више боје смрти или да испадну глупи у (глобализованом) друштву. Глобалистичка плутократија са својим запенушаним либералним сатрапима и злочиначким корпорацијама, решила је бар ову дилему: Ко испадне глуп, више неће имати право на живот.


So, this ‘pandemic’ affair is not quite a survival of the fittest… We can call this removal of the stupidest.Дакле, ова ‘пандемијска’ афера није опстанак најспособнијих… Пре бисмо је могли назвати уклањањем најглупљих.Always remember Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax – More good news [eng/срп] Коронапревара – још добрих вести

Cracks in the Coronavirus Hoax [eng/срп] Пукотине у коронапревари

Death Corp – Nestle [eng/срп] Корпорација Смрти – Нестле

The Thinking Stuff – The World We Live In II

Marburg (Plan B) [eng/срп] Марбург (план Б)

Technology of Coronavirus Hoax [eng/срп] Технологија коронапреваре

Coronavirus Hoax dismantled by Government data! [eng/срп] Коронапревара размонтирана владиним подацима!

The Thinking Stuff – The World We Live In

Monkeypox and living in a lie [eng/срп] Мајмунске богиње и живот у лажи

The Thinking Stuff – State of The States

Big Pharma Mafia – Modus Operandi [eng/срп] Фармакомафија – злочиначки метод

Coronavirus Hoax: Epilogue [eng/срп] Коронапревара: Епилог

The Thinking Stuff, 18th Dose – Transhumanism [eng/срп] Ствари за размишљање, 18. доза – Трансхуманизам

Лидери четврте индустријске револуције и њихови планови

Србија у канџама СЗО

The Thinking Stuff, 17th Dose – Monkeypox [eng/срп] Ствари за размишљање, 17. доза – Мајмунске богиње

The Plan (documentary) [eng/срп] План (документарни филм)

The Pfizer documents [eng/срп] Фајзерови документи

Coincidences [eng/срп] Случајности

Second Global COVID-19 Summit [eng/срп] Други глобални ковид-19 самит

The Great Reset Satanism [eng/срп] Сатанизам великог ресетовања

Contract on Covid-19 three months BEFORE the appearance of Covid-19! [eng/срп] Уговор о ковиду-19 три месеца ПРЕ појаве ковида-19!

Smelly Shoes Test [eng/срп] Тест смрдљивим ципелама

Big Pharma and PolitiFakes [eng/срп] Фармакомафија и ПолитиФејкери

Corona Agenda is not Over [eng/срп] Корона план није завршен

Coronavirus Hoax: Final Phase [eng/срп] Коронапревара: Завршна фаза

Coronavirus Hoax: Have you forgotten it already? [eng/срп] Коронапревара: Јесте ли је већ заборавили?

The Thinking Stuff, 15th Dose – Science [eng/срп] Ствари за размишљање, 15. доза – Наука

‘Lucky’ Moderna [eng/срп] ‘Срећна’ Модерна

Freedom Convoy USA 2022: Brandon Show!

Canada Freedom Convoy 2022: 2nd tUrdeau Edition

Another Witness of a Coronavirus Hoax [eng/срп] Још један сведок коронапреваре

Freedom Convoy USA 2022: Route [eng/срп] Конвој слободе САД 2022: Траса

Canada Freedom Convoy 2022: Crackdown! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Разбијање!

Smoking Guns [eng/срп] Непобитни докази

DNA Sampling with PCR Test Confirmed [eng/срп] Потврђено узимање ДНК узорака ПЦР тестом

This Should be the News [eng/срп] Ово би требало да буду вести

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!

Canada Freedom Convoy 2022: tUrdeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Extremization [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Екстремизација

Cognition [eng/срп] Спознаја

Covering Up a Global Crime Against Humanity [eng/срп] Заташкавање глобалног злочина против човечности

Canada Freedom Convoy 2022: Trudeau Edition

Canada Freedom Convoy 2022: Counterattack [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Контранапад

Canada Freedom Convoy 2022: Convoy Goes Viral [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Конвој постаје виралан

Canada Freedom Convoy 2022: Too Polite for Revolution? [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Превише љубазни за револуцију?

Canada Freedom Convoy 2022: Truckers vs Trudeau

Canada Freedom Convoy 2022: This is getting really BIG!

The Thinking Stuff, 14th Dose – Spike [eng/срп] Ствари за размишљање, 14. доза – Убод

Don’t Just Watch the Narrative Crumbling [eng/срп] Немојте само гледати како се сценарио распада

Keeping the Narrative [eng/срп] Одржавање сценарија

The Thinking Stuff, 13th Dose – Precedents [eng/срп] Ствари за размишљање, 13. доза – преседани

Little Bird Told me That… [eng/срп] Шапнула ми птичица како је…

Is Narrative really Crumbling? [eng/срп] Да ли се сценарио заиста руши?

A Joint Criminal Enterprise [eng/срп] Удружени злочиначки подухват

DARPA, what are we looking at? [eng/срп] ДАРПА, шта ми то видимо?

FOR YOUR IMMEDIATE ATTENTION: Military Documents Against Fauci!

BREAKING: EP President Dies due to ‘disfunction of the immune system’ [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Председник ЕП умро од ‘дисфункције имунолошког система’

Stats and Protests [eng/срп] Статистика и протести

Новак Ђоковић, повез преко српских очију

Укидање медицине као науке

The Great InquisitorArchived Coronavirus Files – December 2021 (285–303)

Archived Coronavirus Files – November 2021 (260–284)

Archived Coronavirus Files – October 2021 (243–259)

Archived Coronavirus Files – September 2021 (230–242)

Archived Coronavirus Files – August 2021 (213–229)

Archived Coronavirus Files – July 2021 (200–212)

Archived Coronavirus Files – June 2021 (188–199)

Archived Coronavirus Files – May 2021 (184–187)

Archived Coronavirus Files – April 2021 (177–183)

Archived Coronavirus Files – March 2021 (165–176)

Archived Coronavirus Files – February 2021 (162–164)

Archived Coronavirus Files – January 2021 (147–161)

Archived Coronavirus Files – December 2020 (131–146)

Archived Coronavirus Files – November 2020 (115–130)

Archived Coronavirus Files – October 2020 (101–114)

Archived Coronavirus Files – September 2020 (92–100)

Archived Coronavirus Files – August 2020 (77–91)

Archived Coronavirus Files – July 2020 (61–76)

Archived Coronavirus Files – June 2020 (52–60)

Archived Coronavirus Files – May 2020 (35–51)

Archived Coronavirus Files – April 2020 (17–34)

Archived Coronavirus Files – March 2020 (1–16)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency