Italy: Ending the Big Lie [eng/срп] Италија: Крај велике лажи

Iss-Logo-blu_0.jpeg
Source / Извор: fakti.org


After the good news that the Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate, today we have another encouraging news, this time from Italy. According to the Italian newspaper Il Tempo, the Higher Institute of Health in that country has revised downward he official number of victims of Covid-19. And let’s see the results!


The Italian Higher Institute of Health has revised all alleged deaths from Covid after changing the definition of death from ‘died with Covid’ to – ‘died from Covid’. In the text from October 21st this year, signed by Franco Bechis, it is reported that their experts came to a result which completely reveals the horrible dimensions of the manipulation. Out of the 130,468 reported deaths from Covid, only 3,783, or 2.9%, were found to be directly attributable to the virus itself!

“According to the data of the Higher Institute of Health, all Italians outside 3,783 had between one and five already existing diseases. Of those over the age of 67 who died, 7 percent had more than three comorbidities, and 18 percent had at least two. As many as 65.8 percent of Italians who died with Covid were suffering from arterial hypertension (high blood pressure), 23.5 percent had dementia, 29.3 percent had diabetes… 17.4 percent had lung problems, 16, 3 percent have cancer in the terminal five years, and 15.7 percent have suffered from previous heart failure.”

Conclusion? What we on this blog and @deepdives community have been saying since the very beginning of the Coronavirus Hoax: It is a simple flu raised with propaganda to the level of ‘existential danger’!

После оне добре вести о томе да је Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији, данас имамо још једну охрабрујућу вест, овог пута из Италије. Како преноси италијански лист Ил Темпо, Виши институт за здравље у тој земљи урадио је ревизију званичног броја страдалих од ковида-19. И да видите резултате!


Италијански Виши институт за здравље урадио је ревизију свих наводних смрти од ковида након промене дефиниције смртног исхода од „умро са Ковидом“ у – „умро од Ковида“. У тексту од 21. октобра ове године који је потписао Франко Бекис, пише да су њихови стручњаци дошли до резултата који у потпуности разоткрива стравичне размере манипулације. Од 130.468 наводно преминулих од ковида, утврђено је да се само 3.783, или 2,9% могу директно приписати самом вирусу!

„Према подацима Института, сви Италијани изван 3.783 имали су између једне и пет већ постојећих болести. Од оних старијих од 67 година који су умрли, 7 одсто је имало више од три пратећа обољења, а 18 одсто најмање два. Чак 65,8 одсто Италијана који су умрли са Ковидом било је болесно од артеријске хипертензије (висок крвни притисак), 23,5 одсто је имало деменцију, 29,3 одсто је имало дијабетес… 17,4% проблеме с плућима, 16,3 одсто рак у терминалних пет година, а 15,7 одсто је патило од претходних срчаних инсуфицијенција“

Закључак? Оно што ми на овом блогу и @deepdives заједници говоримо од самог почетка коронапреваре: У питању је обичан грип пропагандно издигнут на ниво ‘егзистенцијалне опасности’!


Линк до оригиналног текста на италијанском
Link to the original text in Italian

Линк до текста Џозефа пола Вотсона на енглеском
Link to the text of Joseph Paul Watson in English

Линк до текста на српском
Link to the text in Serbian


The truth, however, does not prevent authorities around the world from continuing to implement the monstrous subjugation agenda, and resistance is spreading:

Истина, међутим, не спречава власти широм света да настављају спровођење чудовишне агенде потчињавања, и отпор се шири:


Leipzig, Germany, November 7th.

Milan, Italy, November 7th.

Trieste, Italy, November 7th.

Paris, France, November 7th.

Hague, Netherlands, November 8th.

Boston, USA, November 8th.


It is not reasonable to expect anyone from any WHO-administered administration to listen to the voice of reason:

Није разумно очекивати да ће неко из било које администрације под управом СЗО послушати глас разума:


Senator Cynthia Lummis. Duration / Трајање: 4:36


Unfortunately, this whole Coronavirus Hoax is projected to cause a massive crisis, the result of which will be hyperinflation, at the end of which always in history was – war. That is why the real question of survival is not any kind of ‘fight against the virus’, but the faster and harsher punishment of those who organized the Coronavirus Hoax and of those who participated in it in their own way.

Without punishing those responsible, there will be no end to this nightmare…Нажалост, читава ова коронапревара пројектована је да изазове масивну кризу чији ће резултат бити хиперинфлација на чијем је завршетку увек у историји – рат. Зато право питање опстанка није никаква ‘борба против вируса’ већ што брже и оштрије кажњавање оних који су коронапревару организовали и који су у њој тако својски учествовали.

Без кажњавања одговорних, краја овом кошмару неће бити…Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Evolution [eng/срп] Еволуција

BREAKING: Federal Court of Appeals issued a temporary halt to Biden’s vaccine mandate [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Савезни апелациони суд блокирао Бајденов указ о обавезној вакцинацији

904%: True ‘vaccine’ damage [eng/срп] 904%: Истинска штета од ‘вакцина’

The seeds of awakening [eng/срп] Семе буђења

Logic and Science Against the ‘Vaccines’ [eng/срп] Логика и наука против ‘вакцина’

Second Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Друга литија свенародног сабрања у Смедереву

Позив на литију свенародног сабрања у Смедереву (Serbian)

Сумњиво саопштење за штампу о Фајзер/Бионтек појачивачу (Serbian)

“Let’s go Brandon!” goes Global

Ivermectin – True Story [eng/срп] Ивермектин – истинита прича

Serbia: Discriminated citizens [eng/срп] Србија: Грађани другог реда

Call to Protest Against Covid Passes in Smederevo [eng/срп] Позив на потест против ковид пропусница у Смедереву

First Incidents – Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Први инциденти – Протести против ковид пропусница у Србији

Protests Against Covid Passes in Serbia [eng/срп] Протести против Ковид пропусница у Србији

BREAKING NEWS: Covid Passes in Serbia! [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Ковид пропуснице у Србији!

Too Honest to run the Corporate Media? [eng/срп] Превише поштен да би водио корпоративни медиј?

Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)Archived Coronavirus Files - February 2021

Archived Coronavirus Files – January 2021

Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
3 Comments
Ecency