Hinky Philanthropist [eng/срп] Нервозни филантроп

00epgates1-jumbo-v3.jpg
Source / Извор: New York Times


Have you ever seen a ‘hinky philanthropist’? Professor of communication, Alex Lyon will gladly describe one on a World renowned example…


Probably most of you have already seen a fascinating interview that Bill Gates gave to Judy Woodruff of PBS news. And probably the most of you – as experienced human beings – could easily sense that this ‘philanthropist’ is not honest. See at the following link how our @leecamp expressed his suspicion in his show dedicated to a prominent psychopath… ‘philanthropist’.

But sensing is one thing, and quite another is the ability to rationally explain your foreboding. That is why there are experts who know how to do it. Alex Lyon is one of them, an expert specializing in communications, who can reveal a good deal of the psychology behind the way of people’s expression. In the mentioned interview, even non-experts noticed a significant change in behavior when Judy Woodruff changed the topic and switched from vaccines to asking questions to the ‘philanthropist’ about his connections with Jeffrey Epstein. Let’s look at his explanation first:

Јесте ли икад видели ‘нервозног филантропа’? Професор комуникација, Алек Лајон са задовољством ће га описати на глобално познатом примеру…


Вероватно је већина вас већ видела фасцинантан интервју који је Бил Гејтс дао Џуди Вудруф са станице ПБС. И вероватно би већина вас – као искусних људских бића – лако могла наслутити да овај ‘филантроп’ није искрен. Погледајте на следећем линку како је своју слутњу испољио наш @leecamp у својој емисији посвећеној истакнутом психопати… ‘филантропу’.

Али једно је слутња, а сасвим друго способност да рационално образложите своју слутњу. Зато постоје стручњаци који то умеју да раде. Алекс Лајон је један од њих, стручњак специјализован за комуникације, који вам може открити добар део психологија иза начина изражавања. У поменутом интервјуу, чак је и нестручњацима упала у очи изразита промена понашања кад је Џуди Вудруф променила тему и са вакцина прешла на постављање питања ‘филантропу’ о његовим везама са Џефријем Епстином. Погледајмо најпре његово образложење:


Duration / Трајање: 9:18 (енг)


Just imagine – this ‘philanthropist’ is a liar! And you don’t have to believe Professor Lyon’s word, you can check that from the flight logs investigation of ‘Lolita Express’, where Bill Gates was a guest at least six times! You can also check from the investigation conducted by the New York Times 2019, and concluded that it is not a matter of a few dinners, but Epstein and Gates have met many times!

Замислите само – овај ‘филантроп’ је лажов! И то не морате веровати на реч професору Лајону, то можете проверити и из истраге дневника летења ‘Лолита експреса’, где је Бил Гејтс био гост најмање шест пута! Можете проверити и из истраге коју је спровео Њујорк Тајмс 2019, и закључио да није у питању нек неколико вечерица, већ су се Епстин и Гејтс састајали много пута!The Wall Street Journal reveals that Bill Gates resigned as president of Microsoft, most likely due to an affair in which he sent ‘indecent’ emails to women employed in that corporation.

Meanwhile, the ‘vaccination’ that this ‘philanthropist’ is carrying out with the help of his financial power is yielding increasingly sinister results:


Adverse-FCAOqyGX0AI5hOr.png
Source / Извор: Twitter


So it is quite clear that people around the world spontaneously gather and start chanting as soon as they see a ‘philanthropist’:

Зато је сасвим јасно што се људи широм света спонтано окупе и почну да скандирају чим виде ‘филантропа’:Speaking of ‘vaccination’… Do you remember a liar with a vial?

Кад смо код ‘вакцинације’… сећате се лажова с бочицом?

Colin-AP21291489444036.jpg
Source / Извор: AlJazeera


He passed away allegedly due to Covid complications, despite the fact that he was fully vaccinated. But I guess it was just a milder form of death, since ‘the vaccine is the only and safe protection against the virus’. Let that be a sufficient warning for all those who blindly believe in the lying ‘philanthropist’…

Преминуо је наводно услед ковид компликација упркос томе што је био темељно извакцинисан. Али то је ваљда био само лакши облик смрти, пошто је ‘вакцина једина и сигурна заштита од вируса’. Нека то буде довољно упозорење за све оне који слепо верују лажљивом ‘филантропу’…


Duration / Трајање: 1:46 (енг)
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)Archived Coronavirus Files - February 2021

Archived Coronavirus Files – January 2021

Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency