Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију


Source / Извор: World Bank


No doubt you have wondered how long this ‘deadly virus’ lie can last. My hope was that the corona deception would last only until a mass uprising of the people. But what if I’m wrong? What if uprising doesn’t ever happen?


If there is no rebellion or uprising, there will certainly be a mass vaccination, the introduction of identification passports, medical fascism and totalitarian control such as the World has never seen before. And there is a deadline for something like that. Bank prophets can tell you exactly when it will end. The World Bank revealed it in its 63-page document dated April 2nd this year, entitled “COVID-19 Strategic Preparedness And Response Program аnd Proposed 25 Projects Under Phase 1”:

Несумњиво сте се питали докле ова лаж са ‘смртоносним вирусом’ може да траје. Моја нада била је да ће коронапревара трајати само до масовне побуне народа. Али шта ако ја грешим? Шта ако до ње не дође?


Уколико до побуне не дође, доћи ће сигурно до масовне вакцинације, увођења идентификационих пасоша, медицинског фашизма и тоталитарне контроле какву свет досад није видео. И за тако нешто постоји рок. Банкарски пророци то могу прецизно да вам кажу. Светска Банка открила га је у свом документу на 63 стране од 2. априла ове године, насловљеном „Стратешки програм припреме и одговора на Kовид-19 и предложених 25 пројеката у првој фази“:


WB20200916_112624.jpg
Source / Извор: World BankPhase 1. Think about it…


In the document authorized for public disclosure (I advise you to download it just in case), at the very beginning we have a ‘basic information’, which includes the ‘expected program closing date’ – that would be March 31st, 2025!

Прва фаза. Мислите о томе…


У документу одобреном за јавно објављивање (саветујем да га за сваки случај преузмете), већ на самом почетку постављене су основне информације међу којима је и „очекивани датум завршетка програма“ – то је 31. март 2025!

Svetska banda119608377_10223653074692988_5383996368399379197_n.jpg
Source / Извор: World BankJust in time when Bill Gates announced a new pandemic!


Of particular interest may be Table 2. at page 43, entitled “Indicative risk matrix for country operations”. The first column, entitled “(i) Identify specific Inherent risks to the development outcome”, literally reads:

“Stakeholders: The existence of denial and misinformation associated with COVID-19, in addition to mistrust of some governments, which could lead to the rejection of public health interventions and information in some country contexts, contributing to the continued spread of the disease.

Controlling the spread of COVID-19 spread may expose the government to criticism for the curtailment of civil rights due to the adoption of quarantines and other related measures.”

Resistance to ‘curtailment of civil rights’ is a risk to stakeholders which World Bank should consider and address? Can a crime be more openly announced than this?

Таман кад је Бил Гејтс најавио нову пандемију!


Посебно је занимљива Табела 2. на страни 43. под називом „Индикативна матрица ризика за операције по државама“. У првој колони названој „Идентификација специфичних инхерентних ризика по исход развоја“ дословно стоји:

„Заинтересоване стране: Постојање порицања и дезинформација у вези Ковида-19, поред неповерења у неке од влада, што би могло довести до одбијања интервенција и информација у јавном здравству у неким земљама, доприносећи тако даљем ширењу болести.

Контрола ширења Ковид-19 заразе може изложити владу критикама због ограничења грађанских права услед усвајања карантина и других придружених мера.“

Отпор „ограничавању грађанских права“ представља ризик за заинтересоване стране (улагаче?) који би Светска банка требало да размотри и реши? Може ли се злочин отвореније најавити?


Do you notice how the global mechanism is heating up threatening to overwhelm us all? If we do not offer resistance immediately, from March 31, 2025 it will no longer be possible…Примећујете ли како се глобални механизам захуктава претећи да нас све прегази? Уколико сместа не пружимо отпор, од 31. марта 2025. отпор више неће бити могућ…Please, never forget Julian Assange /
Не заборавите Џулијана Асанжа!* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Coronavirus: The Dance of a Globalist Vampires

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

The Thinking Stuff

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: A Conspiracy Theory

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: Spitting in the Face of God

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Digital yuan under testing & coronavirus hoax

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Coronavirus: WHO – Nucleus of a Global Government and the Russian Illusions

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

Coronavirus: A Psychopath’s Dream

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: Creating Fake News

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Коронавирус: Лек познат од 1955! (Serbian)

Коронавирус: Последњи трзај глобализма? (Serbian)

Coronavirus: Event 201 and Future Events

Coronavirus: Conspiracy Theories and a Bitter Truth

Шта је коронавирус и ко је изложен највећем ризику? (Serbian)

Coronavirus, Stock Market and Chelsea Manning Suicide Attempt…

Coronavirus: Fake News and Global Consequences

Coronavirus — A True Story

Coronavirus — a False TriggerHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
14 Comments
Ecency