Coronavirus Hoax: Censorship [eng/срп] Коронапревара: Цензура

Death Vaccine  031553.mp4_snapshot_03.12.866.jpg


There are two certain signs that the government is working against you. The first is the censorship of everything that does not correspond to the official horror that the government is pushing through the media. The second is allowing corporations to commit crimes against the population openly and with impunity…


Everywhere in the world, censorship has reached an incredible level, where a huge number of reputable scientists are not allow to appear on corporate media and present true data. Now we have a wave of intimidation campaigns to force the population to receive an experimental vaccine without any guarantee of safety.

Dr. Carrie Madej, an internist with a specialization in osteopathy belongs to the group of doctors who cannot appear in the corporate media. Her interest in vaccines dates back from her studen days, and she has a message to tell you now, you should definitely take a look:

Постоје два сигурна сигнала да вам власт ради о глави. Први је цензура свега што не одговара званичном хорору који власт гура кроз медије. Други је допуштење корпорацијама да отворено и некажњено врше злочине над становништвом…


Свуда у свету цензура је достигла невероватан ниво, где се огромном броју угледних научника не допушта да се појаве на корпоративним медијима и изнесу истините податке. Сад је на реду кампања застрашивања како би се популација приморала да прими експерименталну вакцину без икакве гаранције безбедности.

У групи лекара који не могу да се појаве на корпоративним медијима, налази се и др Кери Мадеј, интерниста са специјализацијом из остеопатије. Њено занимање за вакцине потиче још са студија, а оно што сад има да вам саопшти, неизоставно треба погледати:

Duration: / Трајање: 17:38 (English and Serbian / енглески и српски)

Dr Carrie Madej  031553.mp4_snapshot_05.16.266.jpg


YouTube routinely deletes posted videos of this woman. At the time of this writing, there were only two available. She therefore had to switch her channel to Bitchute at this link. You have to ask yourself, why is it easier to censor such content than to ask the producer to clarify the disputed details? Why it is more important to hear the opinion of Bill Gates than doctors like Dr. Carrie Madej or Dr. Lee Merritt? Why do all these ‘philanthropists’ who rush to save your life refuse to vaccinate themselves and vaccinate their own families?

Her testimony is very important, and you can hear it in more detail in the interview at the link below, which is unfortunately only for English speakers.

Овој жени ЈуТјуб рутински брише постављене видео-записе. У тренутку док ово пишем, тамо су на располагању била само два. Она је зато морала да свој канал пребаци на БитШут испод овог линка. Морате се запитати, због чега је лакше цензурисати овакав садржај, него захтевати од произвођача разјашњење спорних детаља? Због чега је важније да се чује мишљење Била Гејтса него лекара као што су др Кери Мадеј или др Ли Мерит? Због чега сви ти ‘филантропи’ који журе да вам спасу живот, одбијају да се сами вакцинишу и да вакцинишу своје породице?

Њено сведочење веома је важно, а детаљније га можете чути у интервјуу на доњем линку, који је нажалост, само на енглеском језику.

Duration: / Трајање: 24:29 (енглески)

DrC732fb2.mp4_snapshot_00.02.118.jpg


In that video, you have an open-ended question, why are the corporations that produce vaccines exempt from liability for unwanted consequences in almost all countries of the World? How is it possible that the word of Robert F. Kennedy Jr. is not heard in the corporate media, who has been waging a legal battle for decades against corporations that experiment on children and do immeasurable damage to the health of future generations with impunity? And you won’t hear anything about it from the corporate media:

“There were 59,711 reported injuries in 2016. So, if we’re to take HHS’ 1 % word for it, the people we were sitting across the table from, that means there could have been 5.9 million vaccine injuries in America in one year alone.”

Instead of the truth about everything, we got an avalanche of attacks on Kennedy that takes up all the space over Internet search engines. If you want details on the hypocritical system of abolishing corporate responsibility, you can read the book “The Vaccine Court: The Dark Truth of America’s Vaccine Injury Compensation Program” which describes the establishment of a court that would represent a legal way of seeking compensation for all those who have suffered severe consequences of vaccinations and government manipulation in order to defend the corporate vaccination policy.

У том видеу имате отворено постављено питање због чега су корпорације које производе вакцине ослобођене одговорности за нежељене последице у готово свим државама света? Како је могуће да се на корпоративним медијима не чује реч Роберта Ф. Кенедија Млађег који деценијама води правну борбу против корпорација које експериментишу на деци и некажњено чине немерљиву штету здрављу будућих генерација? И ништа о томе нећете чути из корпоративних медија:

„У 2016. години било је 59.711 пријављених повреда. Дакле, ако ћемо веровати на реч људима са којима смо седели за столом да је то само 1%, то значи да је само у једној години у Америци могло бити 5,9 милиона повреда вакцинама…“ (eng.)

Уместо истине о свему, добили смо лавину напада на Кенедија која заузима сав простор на Интернет претраживачима. Ако желите детаље о лицемерном систему укидања корпоративне одговорности, можете прочитати књигу „Суд за вакцине“ (енг) у којој се описује оснивање суда који би представљао правни пут тражења накнаде за све оне који су претрпели тешке последице вакцинација и државне манипулације у циљу одбране корпоративне политике вакцинација.


RFKJrmercury.jpg

„Желим што је могуће безбедније вакцине, желим робусну науку и желим да обезбедим регулаторну агенцију са неспорним интегритетом и ослобођену сукоба интереса. Те ствари данас немамо“ —Роберт Ф. Кенеди Млађи

Remember, whenever a crime goes with impunity, it opens up space for a new, even more monstrous crime. The impunity of the fraudsters who organized the ‘swine flu’ hoax in 2009 led to the coronavirus hoax. Do you dare to imagine what will happen next if this goes with impunity?Не заборавите, кадгод злочин прође некажњено, он отвара простор за нови, још монструознији злочин. Некажњавање превараната који су организовали превару са ‘свињским грипом’ 2009. довело је до коронапреваре. Усуђујете ли се да замислите шта ће бити следеће ако ово прође некажњено?

Please, never forget Julian Assange was the first who broke government lies!/
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Coronavirus Hoax: Testimony of Serbian experts [eng/срп] Коронапревара: Српски стручњаци сведоче

Coronavirus Hoax: ‘Saviours’ from AstraZeneca [eng/срп] Коронапревара: ‘Спаситељи’ из АстраЗенеке

Coronavirus Hoax: The Test Deceit [eng/срп] Коронапревара: Подвала с тестовима

Coronavirus Hoax: A Vaccine Fake [eng/срп] Коронапревара: Лаж o вакцини

Коронапревара: Отворено писмо Ангели Меркел

Coronavirus Hoax: A flu d’état!

Coronavirus Hoax: Face Masks as a Means of Mental Enslavement [eng/срп] Коронапревара: Маске као средство менталног поробљавања

Coronavirus Hoax & US Election Fraud 2020: 220 Мillion of American Zombies…

Coronavirus Hoax: Gates of Hell Opened in Serbia [eng/срп] Коронапревара: Врата пакла отворена у Србији

Coronavirus Hoax: An Open Letter to Merkel

The Great Reset: Archbishop’s Letter to Trump [eng/срп] Велико ресетовање: Надбискупово писмо Трампу

Coronavirus Hoax: Deadly virus of Truth

Коронапревара: Сврха преваре и отпор духовном уништавању

Коронапревара у медијима по Србији: Грип умро од Короне!

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part V [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део V

Who is Klaus Schwab? [eng/срп] Ко је Клаус Шваб?

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft

Coronavirus Hoax: Great Barrington Declaration [eng/срп] Коронапревара: Декларација из Великог Барингтона

A Technology of Enslavement [eng/срп] Технологија поробљавања

Coronavirus Hoax: Resistance to Lies and Censorship [eng/срп] Коронапревара: Отпор лажима и цензури

Coronavirus Hoax: Rats Jumping the Ship? [eng/срп] Коронапревара: Пацови напуштају брод?

Abduction of Children in Serbia: Blood Tax [eng/срп] Отимање деце у Србији: Данак у крви

Coronavirus Hoax: The Quickening [eng/срп] Коронапревара: Убрзање

Coronavirus Hoax on Trial [eng/срп] Коронапревара на суђењу

Coronavirus Hoax: The Theater Theory [eng/срп] Коронапревара: Теорија театра

Коронапревара: „Асимптоматски преносиоци“ НИСУ заразни, налаз истраживања (Serbian)

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IV – The Pandemic Hotline

Коронапревара: Саслушајмо и другу страну (Serbian)

Coronavirus: A Second Wave of Hoax [eng/срп] Коронапревара: Други талас преваре

Coronavirus Hoax: The Plandemic Project Deadline [eng/срп] Коронапревара: Рок за пландемију

Coronavirus Hoax: The True Victims [eng/срп] Коронапревара: Истинске жртве

Coronavirus Hoax: CDC Cancels Obedience? [eng/срп] Коронапревара: ЦДЦ отказујe послушност?

Coronavirus Hoax: Face Mask Rebellion

Coronavirus Hoax: World Bank Reveals Plandemic? [eng/срп] Коронапревара: Светска банка разоткрива пландемију?

URGENT: Threat of taking children away in Serbia! [eng/срп] ХИТНО: Претња отимањем деце у Србији!

Coronavirus Hoax: Tests or Data Harvesting? [eng/срп] Коронапревара: Тестови или жетва података?

Kоронапревара: Манипулација бројевима на Шведском моделу (Serbian)

BREAKING NEWS: Berlin Court Overturns Ban of Gathering!

Coronavirus Hoax: Ugly Face of Media [eng/срп] Коронапревара: Одвратно лице медија

Why the Coronavirus Hoax is a Hoax [eng/срп] Зашто је Коронапревара превара

Coronavirus Hoax: From Pathogen to Profit

Коронапревара: Припрема за отимање деце (Serbian)

Coronavirus Hoax: First Covid Color Revolution?

Coronavirus Hoax: Announcement of a Crime [eng/срп] Коронапревара: Злочин у најави

Др Јована Стојковић демаскира ‘кризни штаб’ (Serbian)

Coronavirus Hoax: Russian Vaccine! [eng/срп] Коронапревара: Руска вакцина!

Coronavirus Hoax: United Against the Truth [eng/срп] Коронапревара: Уједињени против истине

Коронапревара: Деструкција струке и ‘струка’ деструкције (Serbian)

Coronavirus Hoax: Destroying the Myths and Pathway to NWD

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part III)

Коронапревара: Лаж која мутира (Serbian)

Coronavirus Hoax: Inconvenient Testimonies and Censorship

Coronavirus Hoax: A Transforming Lie

Coronavirus Hoax: Evidence from Serbia [eng/срп] Коронапревара: Доказ из Србије

Coronavirus Hoax: Boiling a Frog

Коронапревара: Још једном о Миљку и другим лажовима (Serbian)

Убиствене Гејтсове вакцине (Serbian)

Coronavirus Hoax: Survival Struggle [eng/срп] Коронапревара: Борба за опстанак

Coronavirus Hoax and the Hunger Virus

Реч о ‘коронаверцима’ (Serbian)

Serbia: Day 4 – Is the fuse lit? [eng/срп] Србија: Дан четврти – је ли фитиљ упаљен?

Serbia: Day 3 – Killing the Protests [eng/срп] Србија: Дан трећи – Убијање протеста

Serbia: Second Day of Anti-Vučić Protests [eng/срп] Србија: Други дан протеста против Вучића

Police brutality last night in Belgrade [eng/срп] Полицијска бруталност синоћ у Београду

BREAKING NEWS: Rebellion in Belgrade [eng/срп] УДАРНА ВЕСТ: Побуна у Београду

Coronavirus Hoax: The Unreported Truths & Snake Oil

Coronavirus Hoax: The Right to Breathe

Coronavirus Hoax: Masks [eng/срп] Коронапревара: Маске

Coronavirus Hoax: Empty Coffins in Brazil

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff (Part II)

COVID-19 — Plandemic Plunder and a ‘Second Wave’ [eng/срп] COVID-19 — Пландемијска пљачка и ‘други талас’

Coronavirus: The World of Lies

COVID-19 — P(l)andemic Plunder [eng/срп] COVID-19 — П(л)андемијска пљачка

Коронавирус: Демонско ‘решење’ (Serbian)

Coronavirus: A Demon’s ‘Solution’

Превара о ‘сукобу суверениста и глобалиста’

“Sovereignists vs. Globalists” Scam

Coronavirus: Corporate Media Poison

Коронавирус: Бал глобалистичких вампира

Коронавирус: Истинита прича о 5Г технологији

Coronavirus: True Story of 5G

Коронавирус: Теорија завере

Coronavirus: Censorship and Satanism

Coronavirus: Taking Over the World

Коронавирус: Пљување по лику Господњем (Serbian)

Coronavirus: True Culprits

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом (Serbian)

Коронавирус: Бајка о побуни (Serbian)

Coronavirus: What If… this is a DNA sampling?

Коронавирус: СЗО – језгро светске владе и руске илузије (Serbian)

Вакцина против коронавируса или биолошки софтвер? (Serbian)

Ухапшени Васкрс 2020. (Serbian)

Coronavirus: Qui Bono?

Коронавирус: Велики петак 2020. (Serbian)

Coronavirus: Liberty will not be restored without action

Coronavirus: Medical Fascism

Коронавирус: Медицински фашизам (Serbian)

Коронавирус: сан сваког психопате

COVID-19 – Питања за политичаре (Serbian)

Coronavirus: Dropping the Masks

Coronavirus: Social Collapse and an Imminent Rebellion

COVID-19 — Italian Tour [eng/срп] COVID-19 — Италијанска турнеја

Coronavirus Hoax — More Evidence

Досије Корона (Serbian)

Coronavirus: Stealing Your Freedom

Стручњаци из региона о коронавирусу (Serbian)

Коронавирус: Стварање лажних вести (Serbian)

Coronavirus: The Ugly Face of Capitalism

Coronavirus: Cure Known Since 1955!

Coronavirus: Event 201 and Future EventsHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now
Ecency