BITCOIN: ‘Project Sandman’ [eng/срп] БИТКОИН: ‘Пројект Сендман’

Project Sandman-FOGWF62X0AAJIpL.jpg
Source / Извор: PrepareForChange.net


About ten days ago, a story about the ‘Project Sandman’ appeared on the Miami Standard website. If you are unfamiliar, it is the presumed global agreement of more than 100 nations to give up and end the dominance of the US dollar and petrodollar…


You can read all about it at the original page at the link of the story titled “100+ nations have global agreement now being deployed called ‘Project Sandman’ to drop and end dominance of U.S. dollar and petrodollar”, or you can watch it in this Brighteon video:

Пре десетак дана појавила се на сајту Мајами Стандарда прича о ‘Пројекту Сендман’. Ако нисте упознати, то је претпостављени глобални споразум више од 100 нација за одустајање и окончање доминације америчког долара и петродолара…


Све о томе можете читати преко линка оригиналне приче „Глобални споразум више од 100 нација сад је у примени под називом „Пројект Сендман“ како би се окончала доминација америчког долара и петродолара“, или причу можете погледати у овом Брајтион видеу на енглеском:


Duration / Трајање: 1:17:22

Countdown-2022-03-28_004325.jpg


Before we continue, here is a brief introduction to the story:

“Project Sandman” describes a 100+ nation agreement that, when triggered, will see those nations simultaneously dump the dollar and abandon the “petrodollar” status that has allowed the USA to enjoy 50 years of fiat currency counterfeiting and material abundance at the expense of everyone else. When this decision is triggered, the dollar and all dollar-denominated assets will plunge to near-ZERO literally overnight.

This means all dollar-denominated bank accounts, bonds, pension funds, treasuries and other investment vehicles will essentially be worth zero for the simple reason that all banks and markets will freeze operations. (This is the James Rickards “Ice-9” scenario.)


And the point is:

The dollar collapse is a deliberate plan to force the starving masses into a digital dollar control grid

Sounds like another conspiracy theory, doesn’t it? Well…

Пре него што наставимо, ево кратког увода у причу:

„Пројект Сeндман“ описује споразум од 100+ нација који ће, кад се покрене, значити да те нације истовремено одбацују долар и напуштају статус „петродолара“ који је омогућио САД да 50 година уживају у материјалном обиљу на фалсификованој фиат валути и на рачун свих осталих. Кад се ова одлука покрене, долар и сва средства деноминирана у доларима ће буквално преко ноћи пасти скоро на НУЛУ.

То значи да ће сви банковни рачуни у доларима, обвезнице, пензиони фондови, трезори и други инвестициони инструменти у суштини вредети нулу из једноставног разлога што ће све банке и тржишта замрзнути пословање. (Ово је сценарио Џејмса Рикардса „Лед-9“.)


А смисао свега је:

Слом долара смишљен је план да се изгладнеле масе натерају у мрежу контроле дигиталног долара

Звучи као још једна теорија завере, зар не? Е, па…

Ruski bitkoin_2022-03-25_20-13-04.jpg
Source / Извор: Telegram: Simun News Room


I leave it to you whether you believe in this story or not, but on March 23, the President of the Russian Federation, Vladimir Vladimirovich Putin, announced the decision that from that moment on, Russian natural gas and oil can only be bought for Russian rubles. And at that moment, the petrodollar ceased to exist.

So, that day, we entered the world of petroyuan and natural gas ruble. But that’s not all. The day after Putin’s announcement, Pavel Zavaljni, deputy chairman of the Duma, said at a press conference that he would stop accepting payments in US dollars (USD) and euros (EUR) because both fiat currencies no longer have any value.

Zavalny added that Russia is not against accepting payments in Chinese yuan and Turkish lira because they are friendly countries, and if those countries want to convert their payment options into bitcoin, Russia will be open to that as well.

Bitcoin! The largest country in the world, with the most natural resources without which the World can’t function, and the greatest armed force in the world, accepts bitcoin!

Do you understand what that means? Call it the ‘Project Sandman’, or ‘conspiracy theory’, whether it’s 100 states or not – it doesn’t really matter anymore. The dollar collapse mechanism has been put into operation. And the fact that Russia accepts bitcoin means that there is no chance that a scam called ‘digital dollar’ will be imposed on the World. At least not to those people who will not voluntarily accept the status of slaves.

To be a free person, a few minutes are enough to open a bitcoin wallet, and a bit more time to master the discipline of keeping blockchain keys that are safeguarding your funds. Don’t regret it if you didn’t start collecting bitcoin in 2013, when it was still around 3 dollars, because even today it can protect your savings more effectively than anything else in the history of the World. Yes, even more efficient than gold:

Препуштам вама хоћете ли у ову причу веровати или не, али 23. марта председник Руске Федерације Владимир Владимирович Путин објавио је одлуку да се од тог тренутка руски природни гас и нафта могу куповати само за руске рубље. И тог тренутка петро долар је престао да постоји.

Ушли смо, дакле, тог дана, у свет петројуана и гасне рубље. Али то није све. Дан након Путинове објаве, Павел Заваљни, заменик одбора Думе, рекао је на конференцији за штампу да ће престати да прима плаћања у америчким доларима (УСД) и еврима (ЕУР) јер обе фиат валуте више немају никакву вредност.

Заваљни је додао и да Русија није против прихватања плаћања у кинеским јуанима и турским лирама јер су то пријатељске земље, а ако те земље желе да конвертују своје опције плаћања у биткоин, Русија ће бити отворена и за то.

Биткоин! Највећа земља на свету, са највише природних богатстава без којих се не може, и највећа оружана сила света, прихвата битокин!

Схватате ли шта то значи? Звали то ‘Пројект Сендман’, или ‘теорија завере’, било ту 100 држава или не – све то више нема никакав значај. Механизам ослобађања од долара пуштен је у погон. А чињеница да Русија прихвата биткоин, значи да нема никаквих изгледа да се свету наметне превара звана ‘дигитални долар’. Бар не оним људима који неће добровољно прихватити статус роба.

Да бисте били слободан човек, довољно је неколико минута за отварање биткоин новчаника, и савладавање дисциплине чувања блокчеин кључева који чувају ваша средства. Немојте жалити ако нисте почели с прикупљањем биткоина 2013, док је још био око 3 долара, јер он и данас може вашу уштеђевину заштитити ефикасније него било шта друго у иторији света. Да, ефикасније и од злата:


Mar 28th, 2022. 02:30 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 23.8972 oz

Buy Bitcoin Worldwide – Historic Price Chart

Bitcoin Pizza Index / ‘Биткоин пица индекс’,

bitcointicker.co
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском


Related posts / Повезани текстови:

BREAKING NEWS: Financial Nuke! [eng/срп] УДАРНО: Финансијска нуклеарка!
(23. март 2022)

BITCOIN: False Prophets [eng/срп] БИТКОИН: Лажни пророци
(17. фебруар 2022)

Canada Freedom Convoy 2022: Bitcoin to the rescue! [eng/срп] Канадски конвој слободе 2022: Биткоин доноси спас!
(11. фебруар 2022)

Архива текстова о светским финансијама преведених на српски (2019–2020) и рекордан амерички дуг
(2. фебруар 2022)

BITCOIN as a Russian Strategic Reserve? [eng/срп] БИТКОИН као руска стратешка резерва?
(29. јануар 2022)

BITCOIN vs CBDC [eng/срп] БИТКОИН против ЦБДЦ-а
(9. јануар 2022)

BITCOIN: China launches digital yuan wallet [eng/срп] БИТКОИН: Кина лансира дигитални јуан с новчаником
(5. јануар 2022)

BITCOIN: True Criminals [eng/срп] БИТКОИН: Истински криминалци
(8. децембар 2021)

BITCOIN City [eng/срп] БИТКОИН Град
(28. новембар 2021)

BITCOIN: Hyperinflation and Hyperbitcoinisation [eng/срп] БИТКОИН: Хиперинфлација и хипербиткоинизација
(10. новембар 2021)

BITCOIN: Destroying the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Уништавање банака
(27. октобар 2021)

BITCOIN: A Cure for Inflation [eng/срп] БИТКОИН: Лек за инфлацију
(17. октобар 2021)

BITCOIN: ‘Blockchainisation’ of the Russian Elections [eng/срп] БИТКОИН: ‘Блокчеинизација’ руских избора
(20. септембар 2021)

BITCOIN: Historic Day for El Salvador [eng/срп] БИТКОИН: Историјски дан за Ел Салвадор
(12. септембар 2021)

BITCOIN: Q & A IV – Hardware Wallets [eng/срп] БИТКОИН: Питања и одговори IV – Хардверски новчаници
(6. септембар 2021)

BITCOIN: The Nixon Shock [eng/срп] БИТКОИН: Никсонов шок
(15. август 2021)

How deep the ‘deep state’ really is and does it matter at all? [eng/срп] Колико је заиста дубока ‘дубока држава’ и да ли је то уопште важно?
(14. август 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!
(2. јун 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!
(30. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале
(29. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације
(26. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!
(21. мај 2021)

BITCOIN as a DAO [eng/срп] Биткоин као ДАО
(16. мај 2021)

BITCOIN: The Financial Reset Day? [eng/срп] Биткоин: Дан финансијског ресета?
(4. мај 2021)

Farting Dinosaurs and Investing Tips [eng/срп] Прдеж диносауруса и савети за инвестирање
(7. март 2021)

Bitcoincow [eng/срп] Биткоинка
(5. март 2021)

Are you selling crypto? [eng/срп] Продајете криптовалуту?
(22. фебруар 2021)

Today, 12 years and 37 days after the initiation of bitcoin protocol, ...
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: A Periodical Fever [eng/срп] БИТКОИН: Периодична грозница
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: Surfing the Hyperwave [eng/срп] БИТКОИН: Јахање на хиперталасу
(9. фебруар 2021)

BITCOIN: Twelfth Birthday [eng/срп] БИТКОИН: Дванаести рођендан
(9. јануар 2021)

BITCOIN: The Last Stronghold of Optimism [eng/срп] БИТКОИН: Последња тврђава оптимизма
(1. јануар 2021)

Архива текстова о светским финансијама преведених на српски (2019-2020)

BITCOIN: Price projection for 2021. [eng/срп] БИТКОИН: Пројекција цене за 2021.
(27. децембар 2020)

BITCOIN: The Greatest Hardware Wallet Problem [eng/срп] БИТКОИН: Највећи проблем власника хардверских новчаника
(24. децембар 2020)

Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар
(7. децембар 2020)

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft
(23. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

Један новац, један вођа… (енг)
(29. јул 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

BITCOIN Security: Bubble Boy and the Sewer Rat
(4. јун 2017)

B.C. stands for BlockChain! (May. 25, 2017) – Evolution
(3. јун 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Blockchain: Technical Explanation by Andreas M. Antonopoulos
(24. април 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

Bitcoin and the coming “Infrastructure Inversion”
(18. фебруар 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Andreas M. Antonopoulos – Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies
(19. јануар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardBastyon.comGoogle detox starts here!Universal Basic Income
Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments