BITCOIN: China launches digital yuan wallet [eng/срп] БИТКОИН: Кина лансира дигитални јуан с новчаником

Digital Yuan-2022-01-05_211312.jpg
Source / Извор: Bitcoinist.com


In May 2021, we followed the development, testing, as well as the announcement of the release of the digital yuan in the edition of the Central Bank of China on this blog. According to the already established plan, in June 2021, the National Bank of China announced that the digital yuan will be officially put into circulation by the 2022 Winter Olympics.


And the waiting is finally over. According to Beijing Business News, since yesterday the e-CNY pilot app is available on iOS and Android app stores. This is the official service platform for the CCP’s legal digital currency pilot for individual users, providing e-CNY exchange and circulation services and the opening and management of personal wallets. So let’s analyze the first reactions collected in the news of the ‘China Report’ of the U.S. BL channel:

У мају месецу 2021, пратили смо већ на овом блогу развој, тестирање, као и најаву пуштања у оптицај дигиталног јуана у издању централане банке Кине. Према већ утврђеном плану, у јуну 2021. Народна Банка Кине објавила је да ће дигитални јуан званично бити пуштен у оптицај до зимских Олимпијских игара 2022…


И дочекали смо. Према Пекиншким пословним вестима, од јуче је пилот апликација e-CNY доступна у продавницама апликација за иОС и Андроид. Ово је званична услужна пилот платформа легалних дигиталних валута ККП за појединачне кориснике, која пружа услуге размене и циркулације e-CNY, као и отварања и управљања личним новчаницима. Па да онда анализирамо прве реакције сакупљене у вестима ‘Извештаја из Кине’ америчког БЛ канала:


Duration / Трајање: 4:21


“According to a January 2nd report by the Epic Times in July 2021 the Chinese Communist Party announced that overseas visitors could use e-CNY directly during the Beijing Winter Olympics and that e-CNY wearable devices would even be distributed to foreign athletes for free. Several U.S. Federal Senators sent a letter to the U.S. Olympic Committee on July 19th requesting that U.S. athletes be prohibited from obtaining or using e-CNYs during the Beijing Winter Olympics because the CCP would use e-CNYs to conduct surveillance.”

Comment: Oh, great! CCP will now using their CBDC do the same thing the U.S. Government is doing to the whole World with Google and Apple help!“Jeremy Fleming head of the British Intelligence Agency and director of the government communications headquarters also told Financial Times that e-CNY which the Chinese communist party is promoting through the Winter Olympics could become a tool for spying on users and exercising control over global currency transactions.”

Comment: So, the British intelligence service is deeply concerned that it will no longer have a monopoly on global dirty jobs… Understandable.„Према извештају Епик Тајмса од 2. јануара 2021. године, Комунистичка партија Кине објавила је да посетиоци из иностранства могу директно да користе e-CNY током Зимских олимпијских игара у Пекингу и да ће се e-CNY преносиви уређаји чак бесплатно делити страним спортистима. Неколико америчких савезних сенатора послало је писмо Олимпијском комитету САД 19. јула тражећи да се америчким спортистима забрани да добијају или користе e-CNY током Зимских олимпијских игара у Пекингу јер би их ККП користила e-CNY за надзор.“

Коментар: Баш лепо! ККП ће сад ЦБДЦ-ом радити исто оно што је влада САД радила целом свету уз помоћ Гугла и Епла!„Џереми Флеминг, шеф Британске обавештајне агенције и директор владиног штаба за комуникације, такође је рекао за Фајненшел тајмс да би e-CNY, који Кинеска Комунистичка Партија промовише током Зимских олимпијских игара, могао постати алат за шпијунирање корисника и вршење контроле над глобалним валутним трансакцијама.“

Коментар: Дакле, британска обавештајна служба најдубље је забринута што више неће имати монопол на глобалне прљаве послове… Разумљиво.e-CNY wallet-FIOrjPpaIAIEge6.jpg
Source / Извор: Twitter @BlockBeatsChina


Okay, we’ve seen what bureaucrats and intelligence have to say, let’s see now what economists say:

“On october 22nd 2021 Muchang Chun director of the Central Bank of China’s institute of digital research revealed that 140 million personal wallets and 10 million corporate wallets had been opened and the cumulative number of transactions reached 150 million with a transaction value of nearly 62 billion Chinese yuan. Professor Tian Xie from the Aiken School of Business at the University of South Carolina previously told New Tang Dynasty that the Chinese Communist Party had multiple considerations for the rapid launch of e-CNY but the risks behind it are alarmingly large.

One is China’s economic difficulties. e-CNY can cover up the evidence of the CCP’s crazy money printing and artificial inflation depriving Chinese people of their earnings. Secondly e-CNY can destroy and digest the sky-high amount of money invested in the housing market thus cooling the housing market. Thirdly the CCP can use e-CNY to monitor the people. Fourthly, to prepare for the decoupling from the U.S. dollar. Once decoupled from the U.S. dollar or sanctioned by the U.S. the CNY may be devalued significantly. If the cash can be recovered the destruction of the cash can put the devaluation under control.”

Comment: ‘cover up the evidence of the CCP’s crazy money printing?’ Let’s see who is the absolute leader in insane printing:У реду, видели смо шта кажу бирократе и обавештајци, да видимо сад шта кажу економисти:

„Директор Института за дигитална истраживања Централне банке Кине Мучанг Чун, 22. октобра 2021. открио је да је отворено 140 милиона личних новчаника и 10 милиона корпоративних новчаника, те да је кумулативни број трансакција достигао 150 милиона с вредношћу трансакција од скоро 62 милијарде кинеских јуана. Професор Тиан Си са Пословне школе Аикен на Универзитету Јужне Каролине рекао је за Нову династију Танг да је Комунистичка Партија Кине имала више разлога за разматрање за брзо лансирање e-CNY, али ризици који стоје иза тога су алармантно велики.

Једна су кинеске економске потешкоће. e-CNY може прикрити доказе о сулудом штампању новца ККП и вештачкој инфлацији која Кинезе лишава зараде. Друго, e-CNY може уништити и сварити огромну количину новца уложеног у стамбено тржиште и тако смирити тржиште некретнина. Треће, КПК може да користи e-CNY за надзор. Четврто, он је припрема за одвајање од америчког долара. Једном одвојен од америчког долара или санкционисан од стране САД, CNY може бити значајно девалвиран уз повлачење готовине. Уништење готовине може девалвацију ставити под контролу.“

Коментар: ‘прикрити доказе о сулудом штампању новца ККП?’ да видимо ко је иначе апсолутни лидер у сулудом штампању:GL-Stimulus2104190431_crusm.jpg


Oh, look! Well that’s the United States! Which means that the decoupling yuan from the American dollar is a problem of the USA, and not China. As are not the Chinese risks calming the real estate market and putting devaluation under control. As far as monitoring the people is concerned, it is true – but it will really be possible with any centralized currency of any Central Bank in the World. That is why it is the greatest financial scam in the history of mankind, as Dominic Frisby explained in the text “The Financial Reset Day”.О, гле! Па то су Сједињене Државе! Што значи да је одвајање јуана од америчког долара проблем САД, а не Кине. Као што нису кинески ризици смиривање тржишта некретнина и контрола девалвације. Што се надзора тиче, тачно је – он је заиста могућ са сваком централизованом валутом било које централне банке на свету. Зато је то највећа финансијска превара у историји човечанства, онако како је то објаснио Доминик Фрисби у тексту „Дан финансијског ресета“.
All the negative features of Central Bank Digital Currencies (CBDC) are correct. In that form, they should never exist. People who accept them have not deserved anything better than the fate that awaits them.

Others, who want to keep their freedom and break all ties with fraudsters, will invest fifteen minutes in learning how to keep blockchain keys and will keep their value in bitcoin.

Све негативне особине дигиталних валута централних банака (ЦБДЦ) су тачне. У таквом облику оне никад не би смеле да постоје. Људи који их прихвате и нису заслужили ништа боље од судбине која их очекује.

Остали, који желе да остану слободни и да прекину све везе са преварантима, уложиће петнаестак минута у учење како се чувају кључеви и чуваће своју вредност у биткоину.


Jan 5th, 2022. 22:30 CET
Xe.com: BTC to Gold Ounce
1 BTC = 24.2071 oz

Buy Bitcoin Worldwide – Historic Price Chart

Bitcoin Pizza Index / ‘Биткоин пица индекс’,

bitcointicker.co
Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Према СВИФТ-у, евро надмашио долар као најчешће коришћену светску валуту
(21. новембар 2020)

Глобални тренд дедоларизације се наставља, дижући потражњу за златом до рекордног нивоа
(6. октобар 2020)

Платформа без слободе говора: Фејсбуково декларисање као ‘издавача’, улазак је у законску клопку

Француска одлучна да блокира развој фејсбукове криптовалуте „либра“ на европском тлу

Прве светске крипто банке добиле дозволе у Швајцарској

‘Не можемо допустити конкуренцију долару’ — Максин Вотерс осудила фејсбукову криптовалуту

‘Долар постаје отрован’, све више народа тражи алтернативе — шеф руске Спољно-обавештајне службе

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење

Повратак Русије на златни стандард може убити долар и решити кључни проблем криптовалута

Јефтини ‘хици’ и напад светлосном брзином: Зашто је ласерско оружје тренд у 21. веку

Сваки мушкарац, жена и дете дугују Ујка Сему 220.000 долара

Сједињене Државе ће увести царине од 11 милијарди долара на производе из ЕУ

Пет земаља са највећим златним резервама на свету


* * *

Пратите овај блог за нове вести из света децентрализованих криптовалута на српском

BITCOIN: True Criminals [eng/срп] БИТКОИН: Истински криминалци
(8. децембар 2021)

BITCOIN City [eng/срп] БИТКОИН Град
(28. новембар 2021)

BITCOIN: Hyperinflation and Hyperbitcoinisation [eng/срп] БИТКОИН: Хиперинфлација и хипербиткоинизација
(10. новембар 2021)

BITCOIN: Destroying the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Уништавање банака
(27. октобар 2021)

BITCOIN: A Cure for Inflation [eng/срп] БИТКОИН: Лек за инфлацију
(17. октобар 2021)

BITCOIN: ‘Blockchainisation’ of the Russian Elections [eng/срп] БИТКОИН: ‘Блокчеинизација’ руских избора
(20. септембар 2021)

BITCOIN: Historic Day for El Salvador [eng/срп] БИТКОИН: Историјски дан за Ел Салвадор
(12. септембар 2021)

BITCOIN: Q & A IV – Hardware Wallets [eng/срп] БИТКОИН: Питања и одговори IV – Хардверски новчаници
(6. септембар 2021)

BITCOIN: The Nixon Shock [eng/срп] БИТКОИН: Никсонов шок
(15. август 2021)

How deep the ‘deep state’ really is and does it matter at all? [eng/срп] Колико је заиста дубока ‘дубока држава’ и да ли је то уопште важно?
(14. август 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Finals – A Fistful of Satoshies [eng/срп] БИТКОИН: Финале ФТХ Крипто Купа – За шаку сатошија!
(2. јун 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup Semifinals – A Mosquito Attack! [eng/срп] БИТКОИН: Полуфинале ФТХ Крипто Купа – Комарац напад!
(30. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Quarterfinals [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп – Четвртфинале
(29. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – Caruana Wins Prelims [eng/срп] БИТКОИН: ФТХ Крипто Куп - Каруана осваја квалификације
(26. мај 2021)

BITCOIN: FTX Crypto Cup – The Strongest Chess Tournament in the World! [eng/срп] БИТКОИН: FTX Крипто Куп – Најјачи шаховски турнир на свету!
(21. мај 2021)

BITCOIN as a DAO [eng/срп] Биткоин као ДАО
(16. мај 2021)

BITCOIN: The Financial Reset Day? [eng/срп] Биткоин: Дан финансијског ресета?
(4. мај 2021)

Farting Dinosaurs and Investing Tips [eng/срп] Прдеж диносауруса и савети за инвестирање
(7. март 2021)

Bitcoincow [eng/срп] Биткоинка
(5. март 2021)

Are you selling crypto? [eng/срп] Продајете криптовалуту?
(22. фебруар 2021)

Today, 12 years and 37 days after the initiation of bitcoin protocol, ...
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: A Periodical Fever [eng/срп] БИТКОИН: Периодична грозница
(16. фебруар 2021)

BITCOIN: Surfing the Hyperwave [eng/срп] БИТКОИН: Јахање на хиперталасу
(9. фебруар 2021)

BITCOIN: Twelfth Birthday [eng/срп] БИТКОИН: Дванаести рођендан
(9. јануар 2021)

BITCOIN: The Last Stronghold of Optimism [eng/срп] БИТКОИН: Последња тврђава оптимизма
(1. јануар 2021)

BITCOIN: Price projection for 2021. [eng/срп] БИТКОИН: Пројекција цене за 2021.
(27. децембар 2020)

BITCOIN: The Greatest Hardware Wallet Problem [eng/срп] БИТКОИН: Највећи проблем власника хардверских новчаника
(24. децембар 2020)

Facebook’s Libra resurrects as Diem Dollar [eng/срп] Фејсбукова Либра васкрсава као Дием долар
(7. децембар 2020)

BITCOIN: Burning the Banks [eng/срп] БИТКОИН: Спаљивање банака
(5. децембар 2020)

BITCOIN and the Great Reset [eng/срп] БИТКОИН и велико ресетовање
(1. децембар 2020)

BITCOIN at $318.000? Says who? [eng/срп] БИТКОИН на 318.000 долара? Ко каже?
(20. новембар 2020)

US ELECTION FRAUD 2020: Plutocracy Plan & Lessons Learned
(16. новембар 2020)

BITCOIN Measure [eng/срп] БИТКОИН мера
(5. новембар 2020)

Велико ресетовање: Тренутак за нови Бретон Вудс и Биткоин као појас за спасавање
(25. октобар 2020)

The Great Reset: ‘A New Bretton Woods Moment’ and the Bitcoin Life Raft
(23. октобар 2020)

THE WAR: Financing Terrorists [eng/срп]
РАТ: Финансирање терориста
(29. септембар 2020)

BITCOIN vs. Banking Cartel [eng/срп]
БИТКОИН против банкарског картела
(26. септембар 2020)

БИТКОИН: Припрема закона у Србији
(12. септембар 2020)

Bitcoin: The Time for Learning [eng/срп]
Биткоин: Време за учење
(31. јул 2020)

Kина покреће дигитални јуан идуће године, као замену за готов новац
(1. јун 2020)

Дигитални јуан на тестирању и превара с коронавирусом
(4. мај 2020)

Трон откупио Стимит платформу!
(15. фебруар 2020)

БИТКОИН: Пројекција цене за 2020.
(17. јануар 2020)

БИТКОИН: Одобрење из Кине
(13. новембар 2019)

Пројектор лица — ознојте вештачку интелигенцију
(21. октобар 2019)

Антихрист међу нама
(16. август 2019)

Глобални банкрот
(13. август 2019)

Чип за обраду великих количина података, из снова Великог брата
(11. август 2019)

БИТКОИН: Глобално буђење
(24. јул 2019)

Корпоративизам као највиши стадијум империјализма
(15. јул 2019)

Амерички надзорни орган казнио Фејсбук досад највећом казном од 5 милијарди долара због кршења приватности
(14. јул 2019)

Алтернативе централизованим медијима
(10. јул 2019)

Покретање Фејсбукове криптовалуте примљено уз широко распрострањену скепсу и захтеве за обезбеђење
(20. јун 2019)

БИТКОИН: Хиперталас, или
како не страдати на криптовалутама
(27. мај 2019)

Снакс (Snax)
(17. мај 2019)

Важне промене странице Steemit и новчаника
(3. април 2019)

БИТКОИН: Да ли је ЈПМ новчић конкурентан?
(21. фебруар 2019)

Фејсбук вирус инфицирао Самсунг (15. јануар 2019)

Гугл алтернативе (5. децембар 2018)

Ружичасто испирање мозга (28. новембар 2018)

УПОЗОРЕЊЕ: СБД се издаје стопом од 1%
(22. новембар 2018)

eSteem Search — Упутство за употребу
(31. октобар 2018)

Фејсбук: Откровења
(26. октобар 2018)

ФК Јувентус почиње да издаје криптовалуту
(26. септембар 2018)

„Уједињена Европа“
(19. септембар 2018)

Пластични хорор
(16. септембар 2018)

Фејсбук: Метастазе
(15. септембар 2018)

EOS Knights Beta: Игра је коначно на мрежи!
(21. август 2018)

EOS Knights: Прва игра на ЕОС блокчеину
(18. јул 2018)

БИТКОИН: Потрошња енергије и медијске лажи
(11. јун 2018)

БИТКОИН: Истински раст
(31. мај 2018)

СТИМИТ: Искористите максимално свој глас
(6. мај 2018)

БИТКОИН ће о(п)стати
(4. мај 2018)

Телеграм — Потрага за апликацијама под ударом државе!
(21. април 2018)

Испрани мозгови против Цукера
(13. април 2018)

БИТКОИН рударење широм света
(3. март 2018)

Зашто је приватност важна
(16. јануар 2018)

БИТКОИН: Државе узвраћају ударац!
(14. јануар 2018)

БИТКОИН: Питања и одговори (III)
Како се чува криптовалута?
(18. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (II)
Медијске заблуде
(2. децембар 2017)

БИТКОИН: Питања и одговори (I)
Биткоин и злато
(30. новембар 2017)

БИТКОИН: Преко 10.000!
(29. новембар 2017)

Фејсбрука!
(28. новембар 2017)

БИТКОИН: Грозница је почела!
(26. новембар 2017)

БИТКОИН: Ново померање границе!
(21. новембар 2017)

Рик Фалквинге, председник Биткоин Кеша
(21. новембар 2017)

Соларна револуција
(15. новембар 2017)

Дуолинго, или како поправити „видљивост“ на Стимиту? — други део
(9. новембар 2017)

Како поправити „видљивост“ на Стимиту?
(8. новембар 2017)

Андреас Антонопулос:
Зашто програмери напуштају банке?
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Још добрих вести!
(5. новембар 2017)

БИТКОИН: Улазак у мејнстрим
(2. новембар 2017)

БИТКОИН: Блистава будућност?
(20. октобар 2017)

Биткоин силовито пробио границу од 5000 долара!
(12. октобар 2017)

БИТКОИН: Пет брзих чињеница
(24. септембар 2017)

Биткоин: „Форбс“ најављује трговину криптовалутама на руској берзи
(6. септембар 2017)

Биткоин: Неколико важних вести на српском језику
(31. август 2017)

Један новац, један вођа… (енг)
(29. јул 2017)

БИТКОИН: Блокчеин образовање
(2. јул 2017)

BITCOIN Security: Bubble Boy and the Sewer Rat
(4. јун 2017)

B.C. stands for BlockChain! (May. 25, 2017) – Evolution
(3. јун 2017)

БИТКОИН: О новчићима и мехурићима
(26. мај 2017)

Blockchain: Technical Explanation by Andreas M. Antonopoulos
(24. април 2017)

Колико вреди душа?
Зашто Стимит а не Фејсбук – други део
(16. април 2017)

Зашто Стимит а не Фејсбук – први део
(14. април 2017)

БИТКОИН, холандски избори и писмо-бомба у париском седишту ММФ-а
(17. март 2017)

Bitcoin and the coming “Infrastructure Inversion”
(18. фебруар 2017)

БИТКОИН и предстојећи распад ЕУ – тачке слома
(9. фебруар 2017)

БИТКОИН: Услови за раст цене
(4. фебруар 2017)

Andreas M. Antonopoulos – Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies
(19. јануар 2017)

Богати против сиромашних: Јаз који расте
(18. јануар 2017)

БИТКОИН у корпоративним медијима
(4. јануар 2017)

Биткоин топломер
(3. јануар 2017)HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Hive on Board-2022-01-04_114837.jpg
Access Hive through On Board
Приступите Хајву кроз On BoardUniversal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency