A Pinnacle of Absurdity [eng/срп] Врхунац апсурда

STC-L-CARTOON-0614_74892841.jpg
Имаш право, њихов свет јесте наопак!


Having in mind inflation as a means of destruction of a Bretton Woods financial system, in its perverse logic it belongs to the realm of reason in comparison to Coronavirus hoax…


The latest wave of mass protests around the World began after the expected step announced by ‘conspiracy theorists’ a long time ago – the introduction of vaccination passports for all employees. This tyrannical measure is adopted by state governments without the consent of parliaments and people, which not only provokes a bitter reaction, but threatens to completely block supply chains, because there will not be enough labor force ready to agree to an experiment on their own health. Can you imagine a scenario for a faster social breakdown?

And the collapse has already begun… In the United States, piles of tankers with Chinese goods are waiting to be unloaded, there is no one to transport the unloaded goods, NBA league players refuse vaccinations while Americans are chanting… you know already: ‘Let’s go Brandon!’

Имајући у виду инфлацију као средство разарања финансијског система из Бретон Вудса, она у својој перверзној логици припада царству разума у односу на корпонапревару…


Најновији талас протеста маса по читавом свету започео је после очекиваног корака који су ‘теоретичари завере’ одавно најавили – увођења вакциналних пасоша за све запослене. Ову тиранску меру државне владе доносе без сагласности парламената и народа, што не само да изазива огорчену реакцију, већ прети да потпуно блокира ланце снабдевања, јер неће бити довољно радне снаге спремне да пристане на експеримент на сопственим здрављу. Можете ли да замислите сценарио за бржи друштвени слом?

И слом је већ почео… У Сједињеним Државама гомиле танкера са кинеском робом чека на истовар, а истоварену робу нема ко да развезе, играчи НБА лиге одбијају вакцине док американци скандирају… знате већ: ‘Идемо Брендоне!’


Duration / Трајање: 0:41


Duration / Трајање: 1:40


‘Let’s go Brandon!’ Duration / Трајање: 2:30


New York Times HQ, USA, October 17th. Duration / Трајање: 0:51


France is boiling for a long time, the protests practically did not stop, they only became even more intense when the French government decided to introduce a Covid passports without any consultation with the French Parliament.

Italy exploded after the decision of their government that without a passport you can’t, not only go to work, but you can't even get on public transport!

Француска кључа већ дуже време, протести практично нису ни престајали, само су постали још интензивнији кад је француска влада одлучила да уведе ковид пасоше без икакве консултације с парламентом.

Италија је експлодирала после одлуке њихове владе да се без ковид пасоша не може, не само ићи на посао, већ се не може ући ни у јавни превоз!


Duration / Трајање: 4:21


And so we come to the pinnacle of the absurdity in global tyranny: World governments that are, under the baton of the WHO, ‘saving the World' from a disease with a mortality rate of 0.0233%, by beating people in the streets (as in Australia) and preventing them to earn a living, even though starvation mortality is confirmed at 100%!

And finally, we have the hypocritical astonishment of the corporate media screaming because of the people who are protesting in the middle of a ‘pandemic’…

И тако долазимо до врхунца апсурда у глобалној тиранији: Светске владе које под диригентском палицом СЗО ‘спасавају свет’ од болести чија је смртност 0,0233%, премлаћују људе на улици (као у Аустралији) и онемогућавају им да зараде за хлеб, иако је смртност од глади потврђено 100%!

И на крају имамо лицемерно ишчуђавање корпоративних медија који вриште што се људи буне усред ‘пандемије’…Milan, Italy, October 17th. Duration / Трајање: 1:37

Bolzano, Italy, October 16th. Duration / Трајање: 0:21


Duration / Трајање: 10:27


Don’t have any illusions, the colonial administration in Serbia is also preparing Covid passes.

This is the point where every discussion ends and the struggle for mere survival begins…Немојте имати илузија, колонијална управа у Србији такође припрема ковид пропуснице.

Ово је тачка на којој престаје свака дискусија и почиње борба за пуки опстанак…Never forget Julian Assange was the first to expose global criminals
Не заборавите да је Џулијан Асанж први разоткрио глобалнe злочинце* * *

Related posts / Повезани текстови:

Vaccine Report [eng/срп] Извештај о вакцинама

Fetal Cells in Pfizer’s ‘vaccine’ [eng/срп] Фетусне ћелије у Фајзеровој ‘вакцини’

German ‘vaccine’ investigation [eng/срп] Немачка истрага ‘вакцина’

Canadian Conspiracy [eng/срп] Канадска завера

Covid Tyranny in Australia [eng/срп] Ковид тиранија у Аустралији

Physicians’ Declaration – Rome 2021 [eng/срп] Лекарска декларација – Рим 2021.

Trouble in vaxxers paradise [eng/срп] Невоља у вакцинашком рају

Procession of the National Assembly in Smederevo [eng/срп] Крсни ход свенародног сабрања у Смедереву

Fake Covid Passes: Cowardice and its consequences [eng/срп] Лажне ковид пропуснице: Кукавичлук и последице

Internet of Bodies – Total Control [eng/срп] Интернет тела – потпуна контрола

Have we lost moral compass? [eng/срп] Јесмо ли изгубили морални компас?

Текстови о коронапревари на српском које треба прочитати (Serbian)

Serbian HM issues evidence of Coronavirus Hoax [eng/срп] Српско МЗ издаје доказ о коронапревари

Awakening in Serbia [eng/срп] Буђење у Србији

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part X – Brainwashing Edition [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део X – Издање из перионице мозгова

Dissapointed Dr. Death [eng/срп] Др Смрт је разочаран

Patients Without Rights [eng/срп] Пацијенти без права

Organization and Radicalization [eng/срп] Организација и радикализација

Report from the Smederevo protest [eng/срп] Извештај са протеста у Смедереву

New Testimonies of Coronavirus Hoax [eng/срп] Нова сведочанства о коронапревари

Protest Against Medical Tyranny in Smederevo [eng/срп] Протест против медицинске тираније у Смедереву

You’ll own nothing, and you’ll be happy [eng/срп] Нећете имати ништа и бићете срећни

A Patented Man [eng/срп] Патентирани човек

The Hidden Answers [eng/срп] Скривени одговори

Australia is Burning [eng/срп] Аустралија гори

Panic escape from Afghanistan and the Coronavirus Hoax [eng/срп] Панично бекство из Авганистана и коронапревара

‘Pandemic’ Profiteers [eng/срп] ‘Пандемијски’ профитери

Pfizer Leak: Contract with the devil [eng/срп] Процурело из Фајзера: уговор са ђаволом

Totalitarianism [eng/срп] Тоталитаризам

Coronavirus Hoax: They are coming for the Children [eng/срп] Коронапревара: Долазе по децу

A Patented Hoax and Fake-Checkers [eng/срп] Патентирана превара и лажни контролори

Resist!

Nuremberg Code [eng/срп] Нирнбершки кодекс

Judas’ silver coins [eng/срп] Јудини сребрњаци

Nazis Behind the Vax Pass [eng/срп] Нацисти иза вакциналног пасоша

Vacci-Express to Hell [eng/срп] Вакци-експрес до пакла

Self-Assembling Morgellons [eng/срп] Самоспајајући моргелони

Creation of a Hoax Network [eng/срп] Стварање преварантске мреже

VAERS Alert [eng/срп] Аларм из ВАЕРС-а

Mass Protests and a Shameful Role of RT [eng/срп] Масовни протести и срамна улога РТ

Одбијање лечења невакцинисаних пацијената – злочин у пракси

Coronavirus Hoax: Legalization of а Crime [eng/срп] Коронапревара: Легализација злочина

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part IX [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део IX

Council of Europe Hidden Resolution 2361 [eng/срп] Сакривена Резолуција 2361 Савета Европе

Big Pharma: Profits Above Life [eng/срп] Фармакомафија: Профит важнији од живота

Ivermectin vs. Vaccines: Propaganda and Truth [eng/срп] Ивермектин против вакцинa: Пропаганда и истина

The True Efficacy of Covid ‘Vaccines’ [eng/срп] Истинска ефикасност ковид ‘вакцина’

COVID Hospital [eng/срп] Ковид болница

A Sordid Affair [eng/срп] Прљава афера

Ivermectin – Results in India and Mexico [eng/срп] Ивермектин – резултати у Индији и Мексику

Cracks in Corporate Media [eng/срп] Пукотине у корпоративним медијима

Vaccine Victims in Finland [eng/срп] Жртве вакцинације у Финској

VAERS & EUDRA Data and Bioterrorism [eng/срп] Подаци из ВАЕРС-а, ЕУДРА-е и биотероризам

Агенда 2030 УН: Корпоративни пакао који долази

German Ministry of Health Confirms Coronavirus is a Hoax [eng/срп] Немачко министарство здравља потврђује коронапревару

Како постати зомби

Abolition of Law and Freedoms in Serbia [eng/срп] Укидање права и слобода у Србији

Kolakušić Destroys Coronavirus Hoax [eng/срп] Колакушић разара коронапревару

Politicizing Pandemic [eng/срп] Политизација пандемије

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VIII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VIII

‘Врли нови’ корпоративни свет

Puppet Rebellion [eng/срп] Побуна марионете

Coronavirus Hoax: The Thinking Stuff Part VII [eng/срп] Коронапревара: Ствари за размишљање, део VII

India: Truth at stake [eng/срп] Индија: Истина на ломачи

ModeRNA Operating System and the Ethics of Big Pharma corporations [eng/срп] Оперативни систем МодеРНА и етика фармацеутских корпорација

Coronavirus Hoax & CNN: Fear Sells [eng/срп] Коронапревара и ЦНН: Страх се продаје

The Great Reset Through World Pandemic Treaty [eng/срп] Велико ресетовање светским пандемијским пактом

Return to the truth? [eng/срп] Повратак истини?

Forcing the Vaccination [eng/срп] Принуда на вакцинацију

Serbia: Open terror and resistance [eng/срп] Србија: Отворени терор и отпор

Crime Without Punishment [eng/срп] Злочин без казне

New World Disorder

Easter Egg from Germany! [eng/срп] Васкршње јаје из Немачке!

Next (Lock)step: Climate Lockdowns! [eng/срп] Следећи корак: Климатска затварања!

World Wide Rally For Freedom & Democracy – LIVE!

World Wide Rally For Freedom & Democracy [eng/срп] Светски скуп за слободу и демократију

‘Conspiracy Theory’ Becomes Truth [eng/срп] ‘Теорија завере’ постаје истина

Lint Roller Man and Covid-19 Freedom Index [eng/срп] Човек с ваљком и Ковид-19 Индекс слободе

The State of Billgatesistan! [eng/срп] Држава Билгејтсистан!

UK: Wasting Money and Writing Fiction [eng/срп] ВБ: Траћење пара и измишљотине

Question, questions… [eng/срп] Питања, питања…

Lone Star Breaking Ranks [eng/срп] Усамљена Звезда иступа из игре

Коронапревара: Вакцинација у Србији и ковид пасоши (Serbian)Archived Coronavirus Files - February 2021

Archived Coronavirus Files – January 2021

Archived Coronavirus Files – December 2020

Archived Coronavirus Files – November 2020

Archived Coronavirus Files – October 2020

Archived Coronavirus Files – September 2020

Archived Coronavirus Files – August 2020

Archived Coronavirus Files – July 2020

Archived Coronavirus Files – June 2020

Archived Coronavirus Files – May 2020

Archived Coronavirus Files – April 2020

Archived Coronavirus Files – March 2020HIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency