အိမ်မွေးကြွက်ကလေး

အိမ်မွေးကြွက်ကလေးများ

အိမ်မှာမွေးထားမယ်ဆိုရင် ကြွက်ဆိုးတွေ
မလာနိုင်ဘူးလို့သိရ...

img_0.7239288672971864.jpg

img_0.6028047492615692.jpg

**စျေးထဲမှာလာရောက်ရောင်းချ

**တစ်ကောင် ၄၀၀၀ ကျပ်

project_1607832382455.gif

We are meeting with a comment in here. We are lucky to be a friend and with the same goal. That is why leave a comment in this post below and get a vote
(=1 pal) from me.

Have a nice day!

You can connect to me free freely
Click here to go my FB account>>>

img_0.7755624507373107.jpg

@myanmarkoko
KoKoMoeHein

6 Comments