ပြည်သူ့ သံပုံး (ဗုံး) (၇၄)

img_0.7396728979294764.jpg

သပိတ် သပိတ် မှောက် မှောက်
ဆန္ဒ ဆန္ဒ ပြ ပြ
သံပုံး သံပုံး တီးတီး
အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်

ရှူး... ရှူး... သွား
အာဏာရူး... ထွက်သွား

#CivilDisobedienceMovement
#JusticeForMyanmar
#RejectMilitaryCoup
#FightForDemocracy
#SaveMyammar
#HearTheVoiceOfMyanmar

Don Jaun

1 Comment