ပြည်သူ့ သံပုံး (ဗုံး) (၇၃)

img_0.7396728979294764.jpg

နှစ်သစ်မှာ
အစိုးရ အသစ် နှင့်အတူ
(ပြည်သူ့ အစိုးရ)
ပြည်သူ ပြည်သား အားလုံး
(တောင်တန်း ပြည်မ)
သစ်လွင် လန်းဆန်း
တောက်ပနိုင်ပါစေ

ပြည်သူ့ အောင်ပွဲ
ဓမ္မ အောင်ပွဲ
အမှန်တရားဟာ အနိုင်ရစမြဲ
အရေးတော်ပုံအောင်ရမည်

ရှူး... ရှူး... သွား
အာဏာရူး... ထွက်သွား

#CivilDisobedienceMovement
#JusticeForMyanmar
#RejectMilitaryCoup
#FightForDemocracy
#SaveMyammar
#HearTheVoiceOfMyanmar

Don Jaun

Join the conversion now