Homemade pancakes with edible wild plant - with elderberry flowers / Placki z dziką rośliną jadalną - z kwiatami czarnego bzu

naleś1a.jpg

In addition to the strawberry season, the elderberry flower season is currently underway. If you want to make something out of them, hurry up, because these wild flowers will soon fade, and they are edible and you can make delicious dishes from them. Today I will write to you how to make pancakes with elderberry flowers, but liqueurs or syrups with these flowers are also popular.

Oprócz sezonu truskawkowego, trwa obecnie sezon na kwiaty czarnego bzu. Jeśli chcielibyście coś z nich zrobić, musicie się pospieszyć, bo te dzikie kwiaty niedługo przekwitną, a są jadalne i można z nich przyrządzić pyszne potrawy. Dzisiaj napiszę wam jak zrobić placuszki z kwiatami dzikiego bzu, ale popularne są też nalewki, czy syropy z tymi kwiatami.

naleś2a.jpg

Elderberry is a very popular plant and if you look around carefully, you will probably find it easily in your area. However, it would be best to collect it outside the city, somewhere where plants were least exposed to air pollution. We collect beautiful white inflorescences. Typically, one elderberry flower inflorescence is enough to make one pancake.

Czarny bez jest bardzo popularną rośliną i jeśli dobrze się rozejrzycie prawdopodobnie łatwo go znajdziecie w swojej okolicy. Aczkolwiek najlepiej byłoby go zebrać poza miastem, w jakimś miejscu, gdzie rośliny były najmniej narażone na zanieczyszczenia powietrza. Zbieramy dorodne białe kwiatostany. Zazwyczaj jeden kwiatostan wystarcza do zrobienia jednego placka.

cz1a.jpg

cz2a.jpg
Ingredients:

elderberry flowers
flour
egg
milk (can be almond or oat milk)
sparkling mineral water

Składniki:

kwiaty czarnego bzu
mąka
jajko
mleko (może być np. migdałowe, czy owsiane)
woda mineralna gazowana

naleś4a.jpg

First, we mix the ingredients for the dough together so that there are no lumps.

Najpierw mieszamy ze sobą składniki na ciasto, tak, żeby nie było grudek.

naleś5a.jpg

naleś6a.jpg

Then we soak the elderberry flowers in the pancake batter and put the dough-soaked flowers in the pan, on which we pour the oil early.

Następnie moczymy kwiaty czarnego bzu w cieście naleśnikowym i kładziemy kwiaty namoczone w cieście na patelni, na której wcześnie nalewamy olej.

naleś7a.jpg

When we notice that not all the flowers are soaked in the dough, we pour the dough so that it covers the flowers better. Then we fry the dough with flowers

Gdy zauważamy, że nie całe kwiaty są zamoczone w cieście, dolewamy ciasta, tak, żeby lepiej pokryło kwiaty. Następnie smażymy ciasto z kwiatami.

naleś8a.jpg

We also cut off the elderberry branch, which we no longer need.

Odcinamy też gałązkę kwiatu czarnego bzu, która nie jest już nam potrzebna.

naleś9a.jpg

We fry the pancakes with the elderberry flower on both sides. Remember not to eat elderberry flowers raw, they are poisonous. They need to be heat treated.

Smażymy placki z kwiatem czarnego bzu z obu stron. Pamiętajcie, żeby nie jeść kwiatów czarnego bzu na surowo, bo są trujące. Trzeba je poddac obróbce cieplnej.

naleś10a.jpg

Such pancakes are an amazing delicacy, they taste delicious. I highly recommend you try to make them at home.

Takie placki są niesamowitym przysmakiem, smakują przepysznie. Bardzo polecam wam spróbować zrobić je w domu.

naleś3a.jpg

Smacznego!

Enjoy your meal!

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments