Homemade letcho with red pepper, yellow zucchini, onion, and tomatoes / Leczo z czerwoną papryką, żółtą cukinią, cebulą i pomidorami

lecz00a.jpg

lecz2.jpg

Today I decided to cook something myself and made a vegetable letcho. Letcho in a new version, because instead of green zucchini, I made them with yellow zucchini. I also used a different spice than before. Besides, since yesterday I have organic tomatoes at home and I felt that they might taste different than the tomatoes I had bought before, and thanks to that the dish will benefit a lot.

Po wczorajszym nieudanym kupowaniu jedzenia w barze mlecznym dzisiaj postanowiłam sama coś ugotować i zdecydowałam się na warzywne leczo. Leczo w nowej odsłonie, bo zamiast zielonej cukinii zrobiłam je z żółtą cukinią. Użyłam też innej przyprawy niż poprzednio. Poza tym od wczoraj mam w domu ekologiczne pomidory i czułam, że mogą smakować inaczej niż pomidory, które kupowałam wcześniej i dzięki temu danie dużo zyska.

lecz5a.jpg

Ingredients:

yellow zucchini
organic tomatoes
peppers
onion
Bay leaf
Kotanyi Vegge Classic spice
pepper

Składniki:

żółta cukinia
ekologiczne pomidory
papryka
cebula
liść laurowy
przyprawa Kotanyi Vegge Classic
pieprz

lecz7a.jpg

Leczo I did as usual. So first I cooked the harder vegetables in a pot - onions, peppers, and zucchini, and I added the tomatoes at the end. I also put a bay leaf in the pot. These organic tomatoes were indeed somehow different from the tomatoes I usually buy. First of all, they had a more pronounced color and smell. When I cut them into small pieces in the kitchen there was a wonderful smell of tomatoes.

Leczo robiłam tak jak zwykle. Czyli najpierw ugotowałam w garnku twardsze warzywa - cebulę, paprykę i cukinię, a pomidory dodałam na koniec. Do garnka włożyłam też listek laurowy. Te ekologiczne pomidory rzeczywiście były w jakiś sposób inne od tych pomidorów, które zazwyczaj kupuję. Przede wszystkim miały bardziej wyrazisty kolor i zapach. Gdy je kroiłam na małe kawałki w kuchni unosił się cudowny zapach pomidorów.

lecz8a.jpg

I also tried the new vege spice, which had a fancy composition because, in addition to typical vegetables and herbs, it included, among others a mixture of edible flowers, such as calendula, red and blue cornflower, or mallow. But somehow I like Vegeta more (that is salt and dried vegetables (carrots, parsnips, onion, celery, parsley).

Wypróbowałam też nową vege przyprawę, która miała wymyślny skład bo oprócz typowych warzyw i ziół w jej składzie była m.in. mieszanka kwiatów jadalnych tj. nagietek, bławatek czerwony i niebieski, czy malwa. Ale jakoś bardziej smakuje mi Vegeta.

lecz13a.jpg

lecz9a.jpg

Letcho turned out to be tasty in this version. I ate them with a bun, which I heated in a toaster, so everything was warm. I ate lunch in the garden to make it nicer next to me, I put a bouquet of flowers in a vase. I collected them today when I was on a bike trip.

Leczo w takiej wersji wyszło smaczne. Zjadłam je z bułką, którą podgrzałam sobie w opiekaczu, więc wszystko było na ciepło. Zjadłam sobie obiad w ogrodzie, żeby było milej obok siebie położyłam bukiet kwiatów w wazonie. Nazbierałam je dzisiaj, gdy byłam na wycieczce rowerowej.

lecz4a.jpg

Enjoy your meal!

Smacznego!

lecz10.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
10 Comments