Mountain Hut

img_0.7139020666234055.jpg
I saw this cottage in the small forest area while hiking. A cottage built by the crazy youth of the neighborhood. I know that even on harsh winter days, they walk 6-7 kilometers and spend the night here.

Dağ yürüyüşü yaparken küçük ormanlık alanda bu kulübeyi gördüm. Mahallenin çılgın gençleri tarafından yapılan bir kulübe. Zorlu kış günlerinde bile 6-7 kilometre yürüyüp geceyi burada geçirdiklerini biliyorum.

I'm not surprised sometimes by nature lovers' madness. I'm also a nature lover, but cautiously. I have a little problem with my computer. It is difficult and boring to prepare long posts over the phone.

Doğaseverlerin çılgınlıklarına bazen şaşırmıyor değilim. Ben de bir doğaseverim ama ihtiyatlı olanından. Bilgisayarım da küçük bir problem var. Telefon ile uzun gönderi hazırlamak zor ve sıkıcı.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment