Camping Tools

About a month ago, my friend opened a business on the road to Nemrut Crater Lake, mostly selling camping equipment and local products. Even though it's a new workplace, the feedback is pretty good.

Yaklaşık bir ay önce arkadaşım Nemrut Krater gölü yolu üzerinde, çoğunluğu kamp malzemeleri ve yerli ürünler satışı yapılan bir iş yeri açtı. Yeni bir iş yeri olmasına karşın geri dönüşler gayet iyi.

I would like to share with you some camping equipment that caught my eye. In the photo are large and small samovar, picnic coal, roasting hair and barbecue.

Ben de gözüme çarpan bazı kamp malzemelerini sizlerla paylaşmak istiyorum. Fotoğrafta büyük ve küçük semaver, piknik kömürü, kavurma saçı ve mangal yer alıyor.

Wire grilles are also attracting a lot of attention. In the picture, there is another roasting hair. There is a difference in the price of large and small ones.

Telli ızgaralar da oldukça ilgi topluyor. Resimde bunlar dışında yine kavurma saçı var. Büyük ve küçüklerinin fiyatında farklılık var.

Foldable chairs and small tables. The chairs are not of good quality for the price.

Katlanabilir sandalyeler ve küçük masalar. Sandalyeler fiyatına göre yeterince kaliteli değil.

Pup tent. People are more interested in four-person tents. I guess for more comfort. Two-person tents don't really have enough space either.

İki kişilik çadır. İnsanlar daha çok dört kişilik çadırlara ilgi gösteriyor. Sanırım daha fazla rahata etmek için. İki kişilik çadırlar da gerçekten yeterince geniş alan yok.

Medler is important to create a comfort zone inside the tent. In some cases, it also acts as a very nice pillow.

Medler çadır içinde konfor alanı yaratmak için önemli. Bazı durumlarda da çok hoş bir yastık görevi üsteleniyor.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now