Bursa Uludag Cable Car Journey. (EN-TR) Bursa Uludağ Teleferik Yolculuğu.

Hello everyone. How are you? I hope you are fine.
Today, for the first time, I will share a travel post in the CCH community. From now on, I want to share something here periodically. Because I would love to see the places I have visited. There are beautiful places to visit in Bursa. But I can't travel much these days. Because everything is a little too intense. But I will definitely visit as I have time.
This travel post will be from Uludağ, where I went with the cable car a few weeks ago. A ride with the cable car was a really good experience. If you have the opportunity, I would definitely recommend doing it. 🚡

Herkese merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir.
Bugün ilk defa CCH topluluğunda bir gezi yazısı paylaşacağım. Bundan sonra belirli aralıklarla burada bir şeyler paylaşmatı çok istiyorum. Çünkü gezdiğim yerleri birilerinin görmesini çok isterim. Bursa' da güzel yerler var gezmek için. Ama ben pek fazal gezemiyorum bu aralar. Çünkü her şey biraz fazla yoğun. Ama zaman buldukça kesinlikle gezeceğim.
Bu gezi yazısı birkaç hafta önce Teleferik ile gittiğim Uludağ' dan olacak. Teleferik ile bir yolculuk gerçekten çok iyi bir deneyimdi. Eğer imkanınız olursa bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. 🚡

20211007_121430.jpg

At first, we decided to go to the Cable Car with a friend who came from afar. The name of the place where the cable car is in Bursa is also the Teleferik. So that's why you can see it at bus stops. You will see a magnificent city view not only in the cable car, but even in the building where the cable car is located.

Uzaktan gelen bir arkadaşımla Teleferiğe gitmeye karar verdik ilk başta. Bursa' da teleferiğin olduğu yerin adı da Teleferik. Yani o yüzden otobüs duraklarında bunu görebilirsiniz. Sadece Teleferiğin içinde değil teleferiğin olduğunu binada bile muhteşem bir şehir manzarası göreceksiniz.

20211007_115329.jpg

The beginning of the cable car is exactly this building. Let me tell you the ticket prices as follows.

  • Round trip for adults is 75 lira.
  • Round trip 45 lira for students.
    If you want to buy a student ticket, you have to show a document from e-government that you are an active student. Even if you just open it on the phone and show it, it's enough.

Teleferiğin başlangıcı tam olarak bu bina. Bilet fiyatlarını şöyle belirteyim.

  • Yetişkinler için gidiş dönüş 75 lira.
  • Öğrenciler için gidiş dönüş 45 lira.
    Eğer öğrenci bileti almak isterseniz e-devletten aktif öğrenci olduğunuza dair bir belge göstermek zorundasınız. Sadece telefondan açıp gösterseniz bile yeterli.

20211007_115657.jpg

This is the maznara I mentioned in the first lines of the article. You can actually see more. But I forgot to take a few more pictures.

Yazının ilk satırlarında bahsettiğim maznara bu. Aslında daha fazla şey de görebilirsiniz. Ama ben birkaç tane daha fotoğraf çekmeyi unuttum.

20211007_143730.jpg

We got on the cable car and our journey started. You might be a little scared at first because the first parts of the cable car are a bit too steep compared to the other parts.

Teleferiğe bindik ve yolculuğumuz başladı. İlk başta biraz korkabilirsiniz çünkü teleferiğin ilk kısımları diğer kısımlara göre biraz fazla dik.

20211007_120240.jpg

The journey takes about 20 minutes. As we slowly progress, we begin to see that magnificent view of the city. I really love Bursa.😍

Yolculuk yaklaşık 20 dakika sürüyor. Yavaş yavaş ilerledikçe şehrin o müthiş manzarasını görmeye başlıyoruz. Bursayı gerçekten çok seviyorum. 😍

20211007_120244.jpg

If you don't like to wait, don't worry, a cable car passes here every 20 seconds. So you don't have to wait for minutes to get on any cable car. Or you don't need to take the cable car with people you don't know.

Eğer beklemeyi sevmeyen biriyseniz merak etmeyin burada her 20 saniyede bir teleferik geçiyor. Yani herhangi bir teleferiğe binmek için dakikalarca beklemenize gerek yok. Ya da tanımadığınız insanlarla beraber teleferiğe binmenize gerek yok.

20211007_120330.jpg

I took a video like this while slowly getting away from the city. On the left side of the video, you can see the Crocodile Arena, albeit very small. It took a long time to make this gif.

Şehirden yavaş yavaş uzaklaşırken böyle bir video çektim. Videonun sol kısmında çok küçük de olsa Timsah Arena' yı görebilirsiniz. Bu gifi yapmak baya uzun sürdü.

ezgif.com_gif_maker.gif

We have started to get away from the city and now you can enjoy the cool air. We made this trip in the first days of October. It was still very hot in those days, so we were happy when the cool air entered the cable car. But beware, Uludag's weather can get really cold.

Şehirden iyice uzaklaşmaya başladık ve artık serin havanın tadını çıkarabilirsiniz. Bu yolculuğu Ekim ayının ilk günlerinde yaptık. O günlerde hava hala çok sıcaktı o yüzden Teleferiğin içine serin hava girince mutlu oluyorduk. Ama dikkat edin Uludağ' ın havası gerçekten çok soğuyabilir.

20211007_120525.jpg

If you look carefully at the photo before that, you can see how far we have come from the city.

Bundan önceki fotoğrafa dikkatlice bakarsanız şehirden ne kadar uzaklaştığımızı görebilirsiniz.

20211007_120937.jpg

And with this photo, we can start to see the endemic trees and plants in Uludağ. It will be a really good experience. I'm going to Uludag for the first time by cable car. That's why I'm so excited.

Ve bu fotoğraf ile beraber Uludağ' daki endemik ağaçları ve bitkileri görmeye başlayabiliriz. Bu gerçekten çok iyi bir deneyim olacak. Uludağ' a ilk defa Teleferik ile çıkıyorum. O yüzden çok heyecanlıyım.

20211007_120930.jpg

You can see this empty cable car, which passes in front of us and goes towards finishing its journey, as we ascend towards the high places of Uludağ. You might see a few more empty teleerics like this one as you pass by. Because the cable car passes once every 20 seconds.

Biz Uludağ' ın yüksek yerlerine doğru çıkarken önümüzden geçen ve yolculuğunu bitirmeye doğru giden bu boş teleferiği görebilirsiniz. Buradan geçerken bunun gibi birkaç tane daha boş teleferik görebilirsiniz. Çünkü her 20 saniyede bir kere Teleferik geçiyor.

20211007_121432.jpg

There are villages in these parts of Uludağ and people live here. The woods you see are the woods that people generally use for heating in winter. Unfortunately, since natural gas does not go to these regions, people warm up by burning wood. I hope they get these woods from dead trees. Or at least from the trees along the cable car route...

Uludağ' ın bu kısımlarında köyler var ve insanlar burada yaşıyorlar. Bu gördüğünüz odunlar da insanların genelde kışın ısınmak için kullandıkları odunlar. Maalesef bu bölgelere doğalgaz gitmediği için insanlar odun yakarak ısınıyorlar. Umarım bu odunları ölen ağaçlardan temin ediyorlardır. Ya da en azından teleferik yolundaki ağaçlardan...

20211007_121459.jpg

This cable car route actually consists of 3 parts. So don't think that the journey is over in the first part you come to. In the first part, you can't get out of the cable car anyway. And the journey continues. Enjoy the view.

Bu teleferik yolu aslında 3 kısımdan oluşuyor. O yüzden geldiğiniz ilk kısımda yolculuğun bittiğini sanmayın. Zaten ilk kısımda Teleferiğin içinden çıkamazsınız. Ve yolculuk devam ediyor. Manzaranın tadını çıkarın.

20211007_121517.jpg

We've come a long way from the city, haven't we? Look closely at the photo. This view is truly precious. I think we might be in line with the clouds, although I'm not entirely sure.

Şehirden çok uzaklaştık değil mi? Fotoğrafa iyice bakın. Bu manzara gerçekten çok değerli. Sanırım tam olarak emin olmasam da bulutlarla aynı hizada olabileceğimizi düşünüyorum.

20211007_121807.jpg

In October, the leaves of these trees began to wither. This view is truly priceless. Especially when you look at Uludağ from a distance, you can understand what is going on. Some places are green, some places are brown.

Ekim ayında bu ağaçların yaprakları solmaya başlamış. Bu manzara gerçekten paha biçilmez. Özellikle Uludağ' a uzaktan baktığınızda neler olduğunu anlayabilirsiniz. Bazı yerler yeşil bazı yerler kahverengi.

20211007_121725.jpg

There are no trees everywhere. In some places there are different and endemic shrubs. I don't know their names as I can't get very close to these bushes. If I was a little closer, I could find out the names of these plants through the Google Lens app.

Her yerde ağaç yok. Bazı yerlerde farklı ve endemik çalılar var. Bu çalılara pek fazla yakın olamamdığım için adlarını bilemiyorum. Eğer biraz yakın olsaydım Google Lens uygulaması aracılığıyla bu bitkilerin adını öğrenebilirdim.

20211007_121429.jpg

This is the mast that carries the cable car cables and the cable car. In fact, these poles are really huge. But we can't understand it because we are not very close. We can see it when we get off the cable car.

Bu gördüğünüz direk teleferik kablolarını ve teleferiği taşıyan direk. Aslında bu direkler gerçekten çok büyük. Ama pek fazla yakın olmadığımız için bunu anlayamıyoruz. Teleferikten inince bunu görebiliriz.

20211007_121535.jpg

I think this part of the cable car poles is about 1 half meter in diameter.

Teleferik direklerinin bu kısmının yaklaşık 1 yarım metre çapında olduğunu düşünüyorum.

20211007_121811.jpg

There are six small wheels on the top of the mast. These are the same wheels as the wheels on the top of the ropeway. There may be some shaking and noise when passing through here. But don't worry, it's nothing to be afraid of.

Direğin üst kısmında altışar tane küçük tekerlek var. Bu tekerlekler teleferiğin üst kısmındaki tekerlekler ile aynı tekerlekler. Buradan geçerken biraz sarstıntı ve gürültü olabilir. Ama merak etmeyin korkulacak bir şey yok.

20211007_121814.jpg

We are about to complete the second part and it has been about 15 minutes. Here, the part between the two poles is slightly steeper than the other parts. So you might think that the cable car slows down a bit here.

İkinci kısmı ta tamamlamak üzereyiz ve yaklaşık 15 dakika oldu. Burada iki direk arasındaki kısım diğer kısımlara göre biraz dik. O yüzden teleferiğin burada biraz yavaşladığını düşünebilirsiniz.

20211007_122244.jpg

None of the trees you see are alike. All different and beautiful trees. There are lots of pine trees here. But they are all different types of pine.

Bu gördüğünüz ağaçların hiçbiri birbirine benzemiyor. Hepsi birbirinden farklı ve güzel ağaçlar. Burada bol bol çam ağacı var. Ama hepsi farklı çam türleri.

20211007_122032.jpg

That's exactly the steepest part I'm talking about. This is the funniest part. 🤩

İşte bahsettiğim en dik kısım tam olarak bu. Bu kısım en eğneceli kısım. 🤩

20211007_122248.jpg

These valleys you see look really beautiful. In the parts where the valleys intersect, streams generally flow in summer and the waters in these streams are very cold in summer. ❄️

Bu gördüğünüz vadiler gerçekten çok güzel görünüyor. Vadilerin kesiştiği kısımlarda yazın genelde dereler akar ve bu derelerdeki sular çok soğuk olur yaz mevsiminde. ❄️

20211007_122220.jpg

These pine trees you see are the same different and beautiful pine trees we usually see in movies. The branch structures are quite separate and different from each other. It's not like pine trees in cities. 🌲

Bu gördüğünüz çam ağaçları genelde filmlerde gördüğümüz o farklı ve güzel çam ağaçlarının aynısı. Dal yapıları birbirinden biraz ayrık ve farklı bir tür. Şehirlerdeki çam ağaçlarına benzemiyor. 🌲

20211007_121919.jpg

You can see the eastern sides of Bursa in the further parts of the cable car road. The name of the place you see is Kestel.

Teleferik yolunun ilerleyen kısımlarında Bursa' nın Doğu taraflarını görebilirsiniz. Bu gördüğünüz yerin adı Kestel.

20211007_122115.jpg

Since the last part of the cable car is not open these months, we could not go up to the summit of Uludağ, but there are many beautiful places in this part. In a few minutes we will get off the cable car.

Teleferiğin son kısmı bu aylarda açık olmadığı için Uludağ'ın zirvesine kadar çıkamadık ama bu kısımda da çok güzel yerler var. Birkaç dakika sonra teleferikten ineceğiz.

20211007_122814.jpg

At the end of the 20-minute journey, we got off the cable car and came across such a place. Good food is sold here. Also there are a lot of foreign people here. I think tourists love this place. Is it possible not to love a place like this anyway? 🤔

Yaklaşık 20 dakikalık yolculuğun sonunda teleferikten indik ve böyle bir yer ile karşılaştık. Burada güzel yemekler satılıyor. Ayrıca burada çok fazla yabancı insan var. Sanırım turistler burayı çok seviyor. Zaten böyle bir yeri sevmemek mümkün mü? 🤔

20211007_122538.jpg

After leaving the cable car building, there are those selling different fruits here. There are fruits here that I have hardly seen, and I have never eaten any of these fruits before. Perhaps some of these fruits are grown in the villages here. 🍈🍇🥝🍒🍎🍍

Teleferik binasından çıktıktan sonra burada böyle farklı meyveler satanlar var. Beni neredeyse hiç görmediğim meyveler var burada ve bu meyvelerin hiçbirisini yemedim daha önce. Belki de bu meyvelerin bazıları buradaki köylerde yetiştiriliyor olabilir. 🍈🍇🥝🍒🍎🍍

20211007_123308.jpg

There is something very beautiful here to take pictures together. 📷

Beraber fotoğraf çekilmek için çok güzel bir şey var burada. 📷

20211007_123117.jpg

This is one of the pillars I'm talking about here. The diameter of the lower part of these pillars appears to be about a meter. Looks like very solid posts.

İşte burada bahsettiğim direklerden birisi bu. Bu direklerin alt kısmının çapı yaklaşık bir metre gibi görünüyor. Çok sağlam direkler gibi görünüyor.

20211007_124246.jpg

After we got off the cable car, we started to move forward. There are definitely excellent maznaras here. I loved these landscapes. Especially decorated places look very beautiful. Here you can sit in the gazebos if you want.

Teleferikten indikten sonra ilerlemeye başladık. Burada kesinlikle mükemmel mazaaralar var. Bu manzaraları çok sevdim. Özellikle böyle süslenmiş yerler çok güzel görünüyor. Burada isterseniz çardaklarda oturabilirsiniz.

20211007_124045.jpg

This is a barbecue restaurant. In this restaurant, they cook meat and chicken on the barbecue. The smell of meat and chicken in the barbecue was really good. Those who know that I love to eat chicken 🍗 have guessed what I was thinking.

Bu bir mangal restoranı. Bu restoranda mangalda et ve tavuk pişiriyorlar. Mangalda et va tavuk kokusu gerçekten çok iyiydi. Benim tavuk 🍗 yemeyi çok sevdiğim bilenler ne düşündüğümü tahmin etmişlerdir.

20211007_123703.jpg

There is an amusement park just up the road. There are so many cool things in this amusement park. There is usually a lot of fun stuff for kids. 🎢🎳

Yolun biraz ilerisinde bir eğlence parkı var. Bu eğlence parkında çok güzel şeyler var. Genelde çocuklar için çok eğlenceli şeyler var. 🎢🎳

20211007_123957.jpg

There are such tall poles in the first parts of the amusement park. I don't know exactly what these poles do, but I think small vehicles pass under these poles.

Eğlence parkının ilk kısımlarında böyle uzun direkler var. Bu direklerin tam olarak ne işe yaradığını bilmiyorum ama sanırım bu direklerin alt kısmından küçük araçlar geçiyor.

20211007_124207.jpg

It is a huge area and there are many different entertainment places in this huge area. Kids really have fun here. There are also good places to eat here.

Kocaman bir alan ve bu kocaman alandaki birbirinden farklı çok fazla eğlence yeri var. Burada çocuklar gerçekten çok eğleniyor. Burada ayrıca yemek yemek için de güzel mekanlar var.

20211007_124212.jpg

If you go to the end of this road, you may encounter very dangerous things. Already at the end of this road, there are signs about the things I said. That's why people who ride bicycles or have vehicles such as ATVs should go to that part. 🚲

Eğer bu yolun sonuna giderseniz çok tehlikeli şeylerle karşılaşabilirsiniz. Zaten bu yolun sonunda bu söylediğim şeylerle ilgili tabelalar var. O yüzden genelde o kısıma bisiklet süren ya da atv gibi araçları olan insanlar gitmeli sadece. 🚲

20211007_124513.jpg

This place, whose photograph you see now, is actually Uludag National Park. And here there are plant species unique to Uludag. This part I mentioned is the most beautiful part of Uludag. You can see many different plants here. If you're curious about the names of these plants, use the Google Lens app.

Şuanda fotoğrafını gördüğünüz bu yer aslında Uludağ Milli Parkı. Ve burada Uludağ' a özgü bitki türleri var. Bahsettiğim bu kısım Uludağ' ın en güzel kısmı. Burada birbirinden farklı bol bol bitki görebilirsiniz. Bu bitkilerin adını merak ediyorsanız Google Lens uygulamasını kullanın.

20211007_124555.jpg

We have come to the forward parts of the dangerous road I mentioned. But if you come here one day, do not come to this part because you may encounter wild animals here!

Bahsettiğim tehlikeli yolun ileri kısımlarına geldik. Ama eğer bir gün buraya gelirseniz sakın bu kısma gelmeyin çünkü burada karşınıza yabani hayvanlar çıkabilir!

20211007_125257.jpg

This is the mast you see, the second mast of the third part of the Cable Car. If we could go to the last part of the cable car, we would be very happy, but unfortunately this was not possible in those days. Maybe the last part I mentioned is usually open during the winter months when skiing. 🎿⛷️

Bu gördüğünüz direk Teleferiğin üçüncü kısmının ikinci direği. Eğer teleferiğin son kısmına gidebilseydik çok mutlu olurduk ama maalesef bu o günlerde pek de mümkün değildi. Belki de bahsettiğim son kısım genelde kış aylarında kayak yapılırken açıktır. 🎿⛷️

20211007_131922.jpg

Here's what the warning sign says on the left side of this photo:
"Attention! Wild animals may come out!"
Yes, we did not encounter a wild animal during this walk, but that does not mean that you will not encounter it either. Please be careful! Because we saw a herd of pigs ahead of this part. Pigs feet consist of 4 parts. That's how we realized it was a herd of pigs. But a herd of wild boars. We all know very well how powerful wild boars are. 🐗

Bu fotoğrafın sol kısmındaki uyarı tabelasında yazan şey:
"Dikkat! Yabani hayvan çıkabilir!"
Evet biz bu yürüyüş sırasında yabani bir hayvanla karşılaşmadık ama bu sizin de karşılaşmayacağınız anlamına gelmez. Lütfen dikkatli olun! Çünkü biz bu kısmın ilerisinde bir domuz sürüsü izi gördük. Domuzların ayakları 4 kısımdan oluşur. Bu sayede anladık bunun bir domuz sürüsü olduğunu. Ama yabani domuz sürüsü. Yabani domuzların ne kadar güçlü olduğunu hepimzi çok iyi biliyoruz. 🐗

20211007_124901.jpg

I don't know what this brown creek down this dirt road is, but I don't think it looks very good. I hope it's not as bad as I expected. Actually, there are not many settlements here. There is no industry here. Maybe this brown thing is something different than we thought. Do you know what this brown water is?

Bu toprak yolun ilerleyen kısımlarındaki bu kahverengi derenin ne olduğunu bilmiyorum ama bu pek iyi bir şeye benzemiyor bence. Umarım tahmin ettiğim gibi kötü bir şey değildir. Aslında burada pek fazla yerleşim yok. Burada sanayi falan da yok. Belki de bu kahverengi şey düşündüğümüzden daha farklı bir şey olabilir. Bu kahverengi suyun ne olduğunu biliyor musunuz?

20211007_125827.jpg

It is really surprising for me to see paving stones in this water in this place very close to the summit of Uludağ. But can you see how clean the water is?

Uludağ' ın zirvesine çok yakın bu yerde bu suyun içinde kaldırım taşları görmek benim için gerçekten çok şaşırtıcı. Ama suyun ne akdar temiz olduğunu görebiliyor musunuz?

20211007_130015.jpg

We sat here in the gazebo and had a little chat. This conversation was the quietest and most beautiful conversation in my life. Because the bird sounds here are like a musical. I love nature. I hope I can come here one more time. Because I fell in love here. Uludag's air is really so clean and soft that you can only understand it when you come here.

Burada çardakta oturduk ve biraz sohbet ettik. Bu sohbet hayatımdaki en sessiz ve en güzel sohetti. Çünkü buradaki kuş sesleri bir müzikal gibi. Doğayı çok seviyorum. Umarım bir kere daha buraya gelebilirim. Çünkü buraya aşık oldum. uludağ' ın havası gerçekten o kadar temiz ve yumuşak ki bunu ancak buraya geldiğinizde anlayabilirsiniz.

20211007_133043.jpg

We have come to the end of this journey. I shared with you the best day of my life.
A big thank you to @visionaer3003 and all the other members of the community for supporting my posts in this community and sometimes other communities. I hope I can contribute to our communities, especially Hive, and write good articles.

All photos belong to me. Thank you very much for reading.

Bu yolculuğun sonuna geldik. Sizinle hayatımda geçirdiğim en güzel günü paylaştım.
Bu topluluk ve bazen diğer topluluklarda yazdığım yazıları desteklediği için @visionaer3003 'e ve topluluğun diğer bütün üyelerine çok teşekkür ederim. Umarım başta Hive olmak üzere topluluklarımıza katkıda bulunabilirim ve güzel yazılar yazabilirim.

Bütün fotoğraflar bana aittir. Okuduğunuz için çok teşekkür ederim.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
28 Comments