เปิดเรียนปกติวันแรก

img_0.6708812050739323.jpg

สวัสดีเพื่อนๆ ที่น่ารักทุกคนครับ ... หลังนี้ เริ่มงาน ขับรถตู้ โรงเรียน วันแรก สำหรับ รถตู้ผม จะรับส่ง นักเรียน โรงเรียน เอกชน ประจำ อำเภอ ครับ หลังจาก อำเภอ สามารถ ควบคุม โรคระบาด ได้อีกครั้ง แต่ทาง โรงเรียน ก็คง จะเปิด ให้มี การเรียน การสอน 2 ระบบ แล้วแต่ ใครจะ สมัครใจ เรียนระบบไหน นั้นคือ เปิดการเรียน การสอน แบบปกติ หรือ ที่เค้า เรียกว่า On Site และ ระบบ การเรียน การสอน แบบออนไลน์ ซึ่งจากการ สำรวจ เด็กนักเรียน ที่ขึ้น รถตู้ ของผม ก็ยัง มีคน ไม่กล้า มาเรียน แบบ On Site ขอรอดู สถานการณ์ การเปิดเรียน ในสัปดาห์แรก กันก่อนครับ

img_0.35195457426103827.jpg

img_0.23368699696929562.jpg

🖊️ เท่าที่ ประเมิน สถานการณ์ ในตอนนี้ เด็กนักเรียน และ ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่ จะมา เรียนตาม แบบปกติ ในชั้นเรียน แต่ถ้า ในชั้นเรียน หรือ On Site มีเด็ก มากกว่าไป ก็จะ ต้องจัด ให้เรียน 2 ระบบ คือ สลับกัน เรียนนั้นเอง

img_0.6657470203836083.jpg

img_0.13424955884700163.jpg

🖊️ เท่าที่ ผมสอบถาม เด็กๆ ถึงสาเหตุ ที่อยาก เรียนใน ชั้นเรียน เรียนแบบ On Site มากกว่า มีอยู่ 2 ประการ หลักๆ นั้นก็คือ ประการที่หนึ่ง เด็กๆ เบื่อที่ จะอยู่บ้าน อยากมาเรียน ร่วมและเจอ เพื่อนๆ มากกว่า หลังจาก ที่เรียน ในแบบ ออนไลน์ มานาน หลายเดือน อันนี้ คือหลักๆ ในประการแรก

img_0.7879380250059224.jpg

img_0.5093219104306328.jpg

🖊️ ประการที่สอง ที่เด็กๆ อยากมาเรียนแบบ On Site มากกว่า ระบบออนไลน์แล้ว นอกจาก สาเหตุ การเบื่อ อยากเรียนกับ เพื่อนๆ แล้ว ส่วนใหญ่ จะเป็น เรื่องที่ เห็นพูดๆ กัน ทั้งผู้ปกครอง และ เด็กๆ เรื่องเรียน ไม่มี สมาธิ และ ไม่ค่อย จะรู้เรื่อง ไม่ใช่ เพราะ ครู อาจารย์ สอนไม่รู้เรื่อว นะครับ แต่คง จะเป็น เรื่องสมาธิ ทำให้ วอกแวก ไม่มี คนคอย ห้ามปราม อันนี้ ส่วนหนึ่ง ส่วนอื่น ผมไม่ แน่ใจ ครับ

img_0.8805625141780218.jpg

img_0.03762916042859301.jpg

🖊️ ระเบียบ การขับ รถตู้ ก่อนที่ จะขับ รับเด็กๆ ต้องฉีด วัคซีน ครบ 2 เข็ม ขึ้นไป และ มีการ ตรวจ เอทีเค ด้วยครับ ภาพถ่าย ในโพสต์ เป็นตอนเย็น นะครับ โรงเรียน จะเลิกเรียน ประมาณ บ่าย 3 โมงครึ่ง ถึง บ่าย 4 โมง แล้วแต่ ระดับ ชั้นเรียน โดยจะ ปล่อยเด็ก ซื้อของกิน ครึ่งชั่วโมง และ ถึงเวลา บ่าย 4 โมงครึ่ง ทุกคน ต้องขึ้นรถตู้ ถ้าถึง เวลา รถตู้ จะออก เดินทาง ทันทีครับ เพราะ มีเด็ก บางคน ต้องรีบ กลับบ้าน ส่วนใหญ่ เด็กจะ ตรงเวลา ทุกคน คนไหน มาช้า เหตุสุดวิสัย จริงๆ ก็จะ โทรมาบอก ก่อนครับ

img_0.25000934409846587.jpg

img_0.6186583671911958.jpg

🖊️ ใช้เวลา ขับรถ ส่งเด็กๆ ถึงบ้าน โดยสวัสดิภาพ ประมาณ 1 ชั่วโมง 17.30 น. ก็จะ ส่งครบ ทุกคน แต่อาจจะ มีเรท เวลาบ้าง ตามถนน และ รถติด อันนี้ คือ ภาพรวม การทำงาน ขับรถตู้ รับนักเรียนครับ

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now