Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 – Finals [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021 – Финале

DSCF9081-prva-hive.JPG


After a hot qualifying day, the final day dawned cloudy, with a light rain. The question was whether the tournament would start under such conditions?

После врелог квалификационог дана, финални дан освануо је облачан, уз кишицу. Било је питање хоће ли турнир почети под таквим условима?


DSCF9059-vlazan teren-hive.JPG


DSCF9064-vecanje-hive.JPG

While the pitch was drying, there was a big discussion about whether it was worth starting at all, or postponing the final part for next weekend. Everyone was eagerly waiting for the decision…

Док се терен сушио, трајало је велико већање о томе вреди ли уопште почињати, или одложити финални део за наредни викенд. Сви су нестрпљиво чекали одлуку. Такмичари су је чекали грицкајући нокте…


DSCF9061-cekanje-hive.JPG


The fans waited, nibbling on seeds, beer bottles, beer cans…

Публика је чекала грицкајући семенке, пивске флаше, конзерве…


DSCF9073-nestrpljenje-hive.JPG


DSCF9098-Miljan i Vukan-hive.JPG


Wow, look who’s here! Remember Vukan and his dad Miljan? No tournament can pass without them, let alone the memorial tournament “Heroes from Košare, Buda and Civi”. See how in this neighborhood we early start with… err… cheering?

Охо, погледајте ко је ту! Сећате се Вукана и његовог тате Миљана? Без њих не може да прође ниједан турнир, а камоли меморијални турнир „Хероји са Кошара, Буда и Циви“. Видите како се овде рано почиње са… овај… навијањем?


DSCF9100_cr-Miljan i Vukan-hive.jpg


…there were also fans who were impatiently nibbling on bones while waiting for the start…

…било је и навијача који су чекајући почетак нестрпљиво грицкали коске…


DSCF9117-pas1-hive.JPG


DSCF9118-pas2-hive.JPG


…trophies were waiting for the champions…

…пехари су чекали шампионе…


DSCF9097_cr-pehari-hive.jpg


Eventually, word spread that ventusky.com recommended to play without hesitation, because there will be no rain! Let’s start!

И коначно се пронео глас како је ventusky.com препоручио да се слободно игра, јер кише неће бити! Почињемо!


DSCF9062-vecanje-hive.JPG


DSCF9075-omladinci0-hive.JPG


In the foreplay of the finals, three more qualifying matches ended, in which the youth teams also performed. Among the young guys we could recognize some who we have already presented in previous editions of the tournament. The boys are not yet physically up to the top level, but they certainly lack no skills. There is no doubt that we will soon see some of them with cups in their hands.

У предигри финала завршене су још три утакмице квалификација у којима су наступили и омладински тимови. Било је међу омладинцима момака које смо већ представили у претходним издањима турнира. Момци још нису физички дорасли до врхунског нивоа, али вештине не недостаје. Нема сумње да ћемо неке од њих ускоро видети с пехарима у рукама.


DSCF9072-Omladinci1-hive.JPG


DSCF9065-omladinci2-hive.JPG


This time, despite their courage and skill, the older ones were stronger and better. But it is to be commended that the youngest team won the first point in this competition! Congratulations!

Овог пута, упркос срчаности и вештини, старији су били јачи и бољи. Али за сваку похвалу је то што је најмлађа екипа освојила први бод на овом такмичењу! Честитамо!


DSCF9066-omladinci4-hive.JPG


DSCF9067-omladinci3-hive.JPG


DSCF9069_cr-omladinci5-hive.jpg


DSCF9074_cr-omladinci7-hive.jpg


DSCF9078-omladinci6-hive.JPG


DSCF9079_cr-gol mladih-hive.jpg


And finally we reached the main event: the elimination matches for the title!

И најзад смо стигли до главног догађаја: елиминационих утакмице за титулу!


DSCF9070-fs-zastava-hiva.JPG


DSCF9080-pocetak-hive.JPG


DSCF9082_cr-fud-hive.jpg


DSCF9084_cr-Pele-hive.jpg


On the final day, it was noticeable that many teams underwent changes. Some have strengthened significantly, while others have come with new strength. This is the 2021 edition of last year’s semifinalists, the ‘Bonebreakers’ team:

Финалног дана уочљиво је било да су многе екипе претрпеле промене. Неке су се значајно појачале, док су друге дошле са новим снагама. Ово је издање 2021. прошлогодишњих полуфиналиста, екипе ‘Костоломци’:


DSCF9113-Kostolomci-hive.JPG


As the competition progressed, the atmosphere became more and more fiery. Fans surrounded the entire pitch…

Како је такмичење одмицало, атмосфера је била све ватренија. Навијачи су окружили читав терен…


DSCF9115_cr-oko terena-hive.jpg


DSCF9114-oko terena-hive.JPG


The most ardent and fiery ones were, of course, behind the fence!

Они најватренији, били су, наравно, иза ограде!


DSCF9105-oko terena-hive.JPG


DSCF9102-oko terena-hive.JPG


DSCF9104-oko terena-hive.JPG


This year Paul was among them.

Ове године међу њима био је и Павле.


DSCF9107-Pavle-hive.JPG


DSCF9109-Pavle-hive.JPG


DSCF9108_cr2-Pavle-hive.jpg


On the pitch, the balls flew like lightning with consequences!

На терену лопте су севале тако да је било последица!


DSCF9122-zastava-hive.JPG


As always there was eternal companionship around the pitch…

Као и увек, око терена било је вечног дружења…


DSCF9121-fs_cr-navijaci-hive.jpg


DSCF9128-drugari-hive.JPG


…and mixed teams that have not yet applied to participate.

…и мешовитих тимова који засад нису пријављивали учешће.


DSCF9127-mes-team-hive.JPG


The winners from 2019, ‘Fitness & Gym 300’ and the winners from 2020, ‘Premier’. met in the finals. The absence of the ‘Talia’ team, which had been fighting for the very top for the previous two years, was noticed. Their star player, Boža, has now played for the ‘Fitness & Gym 300’.

У финалу су се састали победници из 2019, ‘Теретана 300’ и победници из 2020, ‘Премијер’. Било је запажено одсуство екипе ‘Талија’, која се две претходне године борила за сам врх. Њихов најбољи играч, Божа, сад је наступио за екипу ‘Теретана 300’.


DSCF9130_cr-Boza-hive.jpg


Constant initiative of the ‘Fitness & Gym 300’ team was crowned with a 1-0 lead at halftime. Naturally, the fans immediately burned something to celebrate…

Стална иницијатива екипе ‘Теретана 300’ крунисана је вођством од 1:0 на полувремену. Природно, навијачи су одмах нешто запалили да прославе…


DSCF9133-inicijativa-hive.JPG


DSCF9134-inicijativa-hive.JPG


DSCF9135_cr-inicijativa-hive.jpg


DSCF9131-baklja-hive.JPG


Halftime break passed quickly, and at the beginning of the second half, the ‘Fitness & Gym 300’ team tried to keep favorable result by procrastinating. Big mistake that quickly paid off – ‘Premier’ equalized! And only after equalizing team ‘Fitness & Gym 300’ restarts the machine and starts grinding… Not even Ronaldo helped to ‘Premier’!

Пауза на полувремену брзо је прошла, и на почетку другог полувремена, екипа ‘Теретана 300’ покушала је са чувањем резултата. Брзо им се осветило – ‘Премијер’ је изједначио! И тек после изједначења ‘Теретана 300’ поново пали машину и почиње да меље… Ни Роналдо није помогао ‘Премијеру’!


DSCF9136-publika-hive.JPG


DSCF9138-IIpol-hive.JPG


DSCF9142_cr-gol-hive.jpg


DSCF9141_cr-Ronaldo-hive.jpg


After the third goal, the ‘Fitness & Gym 300’ team introduces the best player - Dragan Marković. And he scores a goal after the first touch with the ball! Final result – 4:1!

После трећег гола, екипа ‘Теретана 300’ уводи најбољег играча – Драгана Марковића. И он у првом продору постиже гол! Коначан резултат – 4:1!


DSCF9143_cr-Mare-hive.jpg


DSCF9144_cr-Mare-hive.jpg


DSCF9145_cr-Mare-hive.jpg


DSCF9147_cr-Mare-hive.jpg


The grand final ended with a sports greetings and the awards ceremony for the best followed.

Велико финале завршено је спортским поздравом и уследила је додела награда најбољима.


DSCF9148-sport poz-hive.JPG


DSCF9150_cr-ucesnici finala-hive.jpg


DSCF9151-dodela-hive.JPGThe best scorer was Marko Vujić from the ‘Premier’ team. Remember the guy in Ronaldo’s jersey? He received a cash prize.

Најбољи стрелац био је Марко Вујић из екипе ‘Премијер’. Сећате се момка у Роналдовом дресу? Њему је припала новчана награда.


DSCF9152_cr-Marko Vujic-hive.jpgDragan Marković was named the best player! A neighbor who has been organizing this tournament for 30 years and who made it a manifestation far beyond the game. Mare, thank you so much for everything!

За најбољег играча проглашен је – Драган Марковић! Комшија који већ 30 година организује овај турнир и који је од њега начинио манифестацију која је прерасла границе игре. Маре, велико хвала за све!


DSCF9153_cr-Mare najbolji igrac-hive.jpg


DSCF9154_cr-Mare najbolji igrac-hive.jpg


DSCF9156-Mare najbolji igrac-hive.JPG


DSCF9159_cr-Mare najbolji igrac-hive.jpgThe second-placed team "Premier" also received an award.

Другопласирана екипа ‘Премијер’ такође је добила награду.


DSCF9160-nagrada za drugo mesto-hive.JPGAnd finally, the Champions – the Cup goes to the captain of the ‘Fitness & Gym 300’ team!

И на крају шампиони – пехар иде у руке капитену екипе ‘Теретана 300’!


DSCF9165-sampioni-hive.JPG


DSCF9167_cr-sampioni-hive.jpg


DSCF9174_cr-sampioni-hive.jpg


DSCF9191_cr-pobednici-hive.jpg


DSCF9196-fs_cr-pobednici-hive.jpgIs there a better reason for the torchlight spectacle than the Champion announcement?

Има ли бољег повода за бакљаду од проглашења победника?


DSCF9198-navijacica-hive.JPG


DSCF9170-bakljada-hive.JPG


DSCF9176-bakljada1-hive.JPG


DSCF9179-bakljada-hive.JPG


DSCF9175-rot-bajljada2-hive.JPG


DSCF9182-Bakljada-hive.JPG


DSCF9201_cr-bakljada-mural-hive.jpgFor the end of this year's spectacle, we are leaving the results of the final day, and of course – a group photo!

За крај овогодишњег спектакла остављамо још резултате финалног дана, и наравно – групну фотографију!


30 Turnir u naselju - finale.jpg


DSCF9199_cr.jpgSee you next year!All photos taken with the Fujifilm X-T20 camera with the Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS and Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano lens adapted to the Fuji body using Fringer adapter.

Видимо се идуће године!Фотографије снимљене фото-апаратом Фуџифилм Х-Т20 са објективима Fujinon XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS и објективима Canon EFs 18-135mm f3.5-5.6 IS USM nano који је адаптиран на Фуџи тело уз помоћ Фринџеровог адаптера.* * *

Related Posts [eng/срп] Повезани текстови

Memorial Tournament
“Heroes from Košare, Buda and Civi” 2021
[eng/срп]
Меморијални турнир
„Хероји са Кошара, Буда и Циви“ 2021.

Memorial Tournament “Heroes from Košare, Buda and Civi” – Fans! [eng/срп] Меморијални турнир „Хероји са Кошара, Буда и Циви“ – навијачи!

Memorial 30th Street Soccer Tournament 2021 [eng/срп] Меморијални 30. турнир у малом фудбалу 2021.


* * *

Tournament 2020 [eng/срп] Турнир 2020

Traditional Street Soccer Tournament – Finals [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – финале

Traditional Street Soccer Tournament – The Heat [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – врелина

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – Qualifications [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – квалификације

Shadow Hunters Contest Round 123 – Peter Pan at the Street Soccer Tournament!

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2020 – In June! [eng/срп] Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2020 – у јуну!

* * *

Humanitarian Basketball Tournament 2019 [eng/срп] Хуманитарни кошаркашки турнир 2019

Humanitarian Street Basketball Tournament — For Filip’s Life

Хуманитарни турнир у баскету — За Филипов живот

* * *

Tournament 2019 [eng/срп] Турнир 2019

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Video Detail

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — видео детаљ

Traditional May Day Street Soccer Tournament 2019 — Fans

Традиционални првомајски турнир у малом фудбалу 2019 — навијачи

Day Two — FINALS [eng/срп] Дан други — ФИНАЛЕ

Day Two — Semifinals [eng/срп] Дан други — полуфинала

The Future of Tournament [eng/срп] Будућност турнира

Day One [eng/срп] Дан први

Before the tournament [eng/срп] Пред турнирHIVE blog20200320_205320.jpg

hive.blog.lighteye_cr.jpg


Access Hive through Ecency
Приступите Хајву кроз Ecency


Universal Basic Income


Google detox starts here!

PocketNet


Check out ABRA and easily invest in 28 cryptocurrencies or BIT10, an index of the top cryptos. Use this link to sign up and get $25 in free bitcoin after your first Bank/Amex deposit, or 1.5% cash back when you exchange cryptos

: 1GZQG69sEKiMXKgGw9TcGcUCBoC4sC1ZYp

photography streetphotography sports soccer people portrait neoxian srpski teamserbia news

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments
Ecency