Five Reasons I Love HIVE [ENG-TUR]

Hi, Happy The Second Anniversary of HIVE!

I came across @jacuzzi's posts yesterday, which is about the Hive Anniversary Writing Challenge organized by @hiveio. The contest is about explaining five reasons why you love Hive. You can reach the original post here.

I also wanted join the contest, here are the five reasons why I love HIVE:

Merhaba, HIVE'nin İkinci Yılı Kutlu Olsun!

Dün, @hiveio'nun düzenlediği HIVE Yıldönümü Yazı Yarışmasıyla ilgili @jacuzzi'nin paylaşımına rastladım. Yarışma, Hive'yi neden sevdiğinizin beş madde ile açıklanmasıyla ilgilidir. Orjinal yazıya burdan ulaşabilirsiniz.

Ben de yarışmaya katılmak istedim, işte HIVE'yi sevmemin beş nedeni:

hive.io_1.jpeg
I took the photo from hive.io community and rearranged it.

1. HIVE Offered What I Had Been Looking For.

For a long time, I had been trying with various websites to earn additional income online. They did not bring much profit and they were all centralized. Most of the rewards went to them, and your account could be deleted in any contrary case. However, HIVE's founding logic and structure were of a kind I had never encountered before. It caught my attention and I have been here for over 4 years.

1. HIVE Aradığım Şeye Cevap Verdi.

Uzun zamandir online ek gelir elde etmek icin çeşitli web-siteleri deniyordum. Çok fazla kazanç getirmiyorlardı ve hepsi merkeziyetçi bir yapıdaydı. Gelirlerin çoğu onlara gidiyordu ve ters bir durumda da hesap silinebiliyordu. Ama, HIVE'nin kuruluş mantığı ve yapısı daha önce hiç karşılaşmadığım türdendi. Ilgimi çekti ve 4 yılı aşkın süredir burdayım.

2. HIVE Has Opened My Door To Different Worlds.

First of all, if it weren't for HIVE, I certainly wouldn't be so familiar with the blockchain and the cryptocurrency world. Except that, I talk to different people from different countries on HIVE, I read their intimate posts. I compare HIVE to the first times of internet when it became widespread, I hope it will not break down in the future.

2. HIVE Bana Farklı Dünyaların Kapısını Açtı.

Öncelikle HIVE olmasaydi, blokzinciri ve kriptopara dünyasına bu kadar aşina olmayacağım kesindi. Bunun dışında, HIVE'de farklı ülkelerden birbirinden farklı insanlarla konuşuyorum, onların samimi yazılarını okuyorum. HIVE'yi internetin yaygınlaştığı ilk zamanlara benzetiyorum, umarım ilerde bozulmaz.

3. HIVE Has Contributed To My Personal Development.

Before HIVE, I can say that I had almost never made blog posts. Naturally, it was difficult to write a post at first, but now when I start a post, the rest comes, as long as I have the desire to write. I think that my research, thinking, expression and interpretation skills improved by writing such blog-style posts. I also share my posts in English, thus I improve my English as well.

3. HIVE Kişisel Gelişimime Katkı Sağladı.

HIVE'den önce blog tarzında paylaşımlar hemen hemen hiç yapmadım diyebilirim. Doğal olarak başlarda yazmak zor geldi, ama şimdi bir yazıya başladım mı gerisi geliyor, yeter ki yazma isteği olsun. Böyle blog tarzında yazılar yazarak hem araştırma, hem düşünme, hem ifade, hem yorumlama yeteneklerimin geliştiğini düşünüyorum. Ayrıca yazılarımi İngilizce de paylaşıyorum ve böylece İngilizcemi de geliştirmiş oluyorum.

4. HIVE Teaches Patience and Long-Term Thinking.

To me, HIVE encourages patience and long-term thinking for people who want to be here stay on the platform. As I am personally patient, make long-term plans and think ahead, I easily embraced this feature of HIVE.

4. HIVE Sabırlı Olmayı ve Uzun Vadeli Düşünmeyi Öğretiyor.

Bana göre HIVE, platformda kalıcı olmak isteyen kişiler için sabırlı olmayı ve uzun vadeli düşünmeyi teşvik ediyor. Ben de kişişel olarak sabırlı, uzun vadeli planlar yapan ve ilerisini düşünen birisi olduğum için HIVE'nin bu özelliğini kolayca benimsedim.

5. HIVE Has Shown That The Value of Time Could Be Money.

What made me think like that? For instance, you waste your time when sharing something or when looking someone else's unnecessary posts, stories, videos, etc. on other known social media platforms. This time can sometimes go over an hour, but what do you get in return? Just a like and the ego satisfaction that comes with it. However, if you do this on HIVE, you have a very high probability of earning an income in return. Thus, the equivalent of the time you spend can have a monetary value.

5.HIVE Zamanın Değerinin Para Olabileceğini Gösterdi.

Ne beni böyle düşünmeye itti? Örneğin, bilinen diğer sosyal medya platformlarında bir şey paylaşırken veya başka birinin gereksiz paylaşımlarına, hikayelerine, videolarına v.s. bakarken zaman harcıyorsunuz. Bu zaman yeri geliyor bir saatin üstüne çıkabiliyor, ama karşılığında ne kazanıyorsunuz? Alt tarafı bir like ve bununla birlikte gelen ego tatmini. Halbuki, bunu HIVE'de yapsanız karşılığında bir gelir kazanma ihtimaliniz çok yüksek. Böylece harcadığınız zamanın karşlığı maddi bir değer olabiliyor.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments
Ecency