Seagulls in the sky

Show Me A Photo Contest Round 8


I was walking around the river when a pair of seagulls flew over my head. They flew very fast. In addition, the bright midday sun was shining, so I was afraid that the birds would be just white silhouettes in the blue sky. But I don't think it's bad. Maybe just a little minimalistic :)

Šel jsem kolem řeky, když mi nad hlavou proletěla dvojice racků. Byli velmi rychlí, takže jsem je stihnul jen tak-tak. Navíc svítilo ostré polední slunce, takže jsem se bál, že z ptáků budou jen bílé siluety na modré obloze. Ale myslím, že to není špatné. Možná jen trochu minimalistické :)

DSC_0176.jpg

sepa.png

DSC_0173.jpg

sepa.png

DSC_0174.jpg

sepa.png

vote_follow_art.png

1 Comment