The common tern Sterna hirundo Rybák obecný

Rybák obecný je jediný druh rybáka, který je na Třeboňsku běžný a hnízdí zde. Moc hezcí ptáci, jemnější a elegantnější než racci. Rádi sedají na kůlech a tak jsem udělal další foto pro iNaturalist. Zobák je vidět docela dobře, oko bohužel ne, má ho ve stínu.
Na hrázích rybníku jsou stromy, takže při focení se je o co opřít, ale stejně by byl stativ lepší

The Common Tern is the only species of tern that is common in the Třeboň region and nests here. Very nice birds, softer and more elegant than gulls. They like to sit on stilts, so I took another photo for iNaturalist. The beak is visible quite well, unfortunately not the eye, it has a shadow.
There are trees on the dams of the pond, so there is something to lean on when taking photos, but the tripod would still be better.
https://www.inaturalist.org/observations/32841698
ry.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/4450-Sterna-hirundo
21.4.2019 South Bohemia, Czech republic.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
6 Comments