The common merganser Mergus merganser Morčák Velký

Morčáci jsou dnes běžní i přes léto, nejen jako zimní hosté. Na Berounce i jinde v Česku hnízdí. Tady jsou dvě samice a jeden samec, ale přes hnízdí sezónu je obvykle vídám "spořádaně" po dvou.

Guinea pigs are common today even during the summer, not only as winter guests. It nests on Berounka and elsewhere in the Czech Republic. There are two females and one male here, but through the nesting season I usually see them "tidy" in pairs.
https://www.inaturalist.org/observations/32837513
1.jpg

2.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/7004-Mergus-merganser
1.5.2019 Central Bohemia, Czech republic

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments