Burchell's Glossy-starling Lamprotornis australis Leskoptev Jihoafrická

Leskoptve si svoje jméno zaslouží, opravdu jsou kovově zářivé. Tyto jsem fotil v kempu hned ráno co jsem nedočkavě vylezl ze stanu. Bylo to v Khama Rhino Sanctuary což je malá rezervace v Botswaně. No spíš něco jako gigantický výběh pro nosorožce s turisty - jen 8585 hektarů http://khamarhinosanctuary.org.bw/ opravdu moc pěkné a záslužné. Pomatuji si jaká mi byla v noci zima. Je to přes 1000 metrů vysoko a je to znát. Návštěvu lze doporučit.My přijeli už navečer, přespali a dopoledne projeli a prohlédli co se dalo a pak dál. Ideál ve srovnání s přespáním někde ve městě.

Burchell's Glossy-starlings deserves their name, they are really metallically radiant. I photographed these in the camp the morning I eagerly climbed out of the tent. It was in the Khama Rhino Sanctuary which is a small reservation in Botswana. Well, more like a gigantic enclosure for rhinos with tourists - only 8585 hectares http://khamarhinosanctuary.org.bw/ really very nice and meritorious. I remember how cold I was at night. It's over 1000 meters high and it's recognizable. A visit can be recommended. We arrived in the evening, slept and drove in the morning and saw what was possible and then on. Ideal compared to sleeping somewhere in the city.
https://www.inaturalist.org/observations/33246721
1.jpg
https://www.inaturalist.org/taxa/14931-Lamprotornis-australis
2.jpg

3.jpg
17.11.2017 Khama Rhino Sanctuary, Botswana

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments