The Long Road to War [eng/срп] Дуго путовање у рат


Premiere

The documentary directed by Miloš Škundrić on the origins of the First World War, will have a world premiere on Friday, March 30th at 9 pm in the Great Hall of the Youth Center of Belgrade, at the 65th March Festival.

Škundrić gathered an impressive team of historians from Germany, Austria, France, Russia, Great Britain and Serbia for this movie. The documentary was intended to break the already widespread propaganda view that Gavrilo Princip caused the world war, and that the very guilt for its beginning was on Serbia.

The movie is also an exceptional opportunity to compare the political and geopolitical situation in the World before the start of the Great War, with today's situation and today's activities of relevant forces in an attempt to provoke a new war.

Премијера

Документарни филм режисера Милоша Шкундрића о узроцима Првог светског рата, имаће светску премијеру у петак, 30. марта од 21 час у Великој сали Дома омладине Београда, на 65. Мартовском фестивалу.

Шкундрић је за овај филм окупио импресивну екипу историчара из Немачке, Аустрије, Француске, Русије, Велике Британије и Србије. Филм је направљен с намером да разбије већ раширено пропагандистичко виђење да је Гаврило Принцип изазвао светски рат, и да се самим тим кривица за његов почетак свали на Србију.

Филм је и изузетна прилика за поређење политичке и геополитичке ситуације у свету пред почетак рата, са данашњом ситуацијом и данашњим активностима релевантних сила у покушају да изазову нови рат.

Trailer — Duration: 3:52 / Трејлер — трајање 3:52img

e-vizitka - 2017-10-28_131026-mala.jpg


H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
1 Comment
Ecency