Being happy and satisfied in life.


Turkish


©

Büyük bir alime sormuşlar;

-Neden bu kadar sakinsiniz?

Demiş ki;

-Hayatımı beş esas üzerine kurdum:

  1. Benim rızkımı kimsenin yiyemeyecegini anladım ve sakinleştim.
  2. Allah'ın beni daima gördüğünü anladım ve haya ettim.
  3. Benim işimi kimsenin yapamayacağını anladım ve işe koyuldum.
  4. *Anladım ki işin sonu ölümdür ve ona hazırlandım.
  5. Anladım ki, iyilik ve kötülük de kalıcıdır, dolayısıyla iyiliklerimi çoğalttım ve kötülüklerimi terketmeye çalıştım.

English


©

They asked to a great scholar;

-How do you be so calmed?

He said;
-I built my life on five pillars:

  1. I realized that no one could take my portion and I calmed down.
  2. I understood that God always saw me and I have been modest.
  3. I realized that nobody can do my job and I started to work.
  4. I realized that the end of the life path is death and I prepared for it.
  5. I realized that good and evil are also permanent, so I multiplied my good deeds and tried to abandon my evil.©


Satisfaction and happiness is about how you sense-making of life. Because, good perspective leads to beautiful thoughts.


H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now