TAVADA KUPES BALIĞI

img_0.7964408447406945.jpg
Bugün , tavada Kupes balığı yaptım.
Çanakkale Balık Hali’nden aldığım Kupesleri, Rum usulüne göre pişirdim. İçini boşalttım, sebzeyle ( mısır ve iç bakla karışımı )doldurdum, mısır unuyla kızarttım.
Pestoyla soslandırdım.
Kupes balığı, Lopa, lapa, kupa, gupa, gopez, , altınkuşak, gupes, kopez , kupez, küpez, gibi isimlerle anılır.
Oltacıların yemini çalarak başlarına bela olsa da, etine burun bükülse de, Kupes balığını seviyorum.
Bence kötü balık yoktur, pişirilemeyen balık vardır.
Rumlar Kupes balığını çok sevmişler, değer vermişler.
Bizans Beslenme Takviminde şu ibare yer alır:
“Kasım ayında yediğin gibi ye balığı, sulu çurçur ve kayabalıkları hariç hepsini ye ama pulsuz balık yeme…”
İstanbul Balıkhanesinde,
Karakin Deveciyan’ın müdürlük yaptığı yıllarda, gelen 3-4 ton Kupes’in yüzde doksanı Çanakkale Boğazında tutuluyormuş.

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversion now