Świeradów - Frydland (CZ) - Zittau (DE) - Bogatynia - Świeradów

Information from 27-03.2015
In 1958, the so-called border debt. The Czechs received 1205.9 ha from Poland, and Poland from southern neighbors - 837.46 ha. The difference, amounting to 368.44 ha, to the disadvantage of Poland, has not been settled to this day.
The Telegraph, The newspaper quotes the words of the Czech Prime Minister, Bohuslav Sobotka, that Poland will receive the land back, but for the time being all details remain undisclosed - he stressed. It is speculated that the area along the border between Bogatynia and Świeradów-Zdrój will be attached to Poland. The Lower Silesian Voivodship Office has not received any official information on this matter so far.

Kilka dni temu proponowałem umieszczenie Ośrodków dla Cudzoziemców, zarówno podległych MSWiA, a zwłaszcza podległych bezpośrednio Straży Granicznej (dla nielegalnie przekraczających granice) w bezpośrednim sąsiedztwie granicy niemieckiej.
Teraz, pod wpływem wydarzeń wokół kopalni węgla brunatnego w Turowie i absurdalnego wyroku TSUE zasądzającego 500.000 € dziennie kar za niezamknięcie tej kopalni, co byłoby równoznaczne z jej całkowitą degradacją, przypomniałem sobie mój kilkutygodniowy pobyt w Czerniawie Zdroju obok Świeradowa.

 • Jeździłem wówczas kilkukrotnie przez las

image.png

do pobliskiego miasteczka po stronie

image.png

czeskiej - Nove Mesto pod Smrkem,

image.png

głównie po owoce i luksusowe alkohole (np. Metaxa 12*) w stosunkowo niskich cenach, na które nie było chętnych miejscowych klientów, a ja kupowałem po dwa kartony, i kolejne dla kolegi z Radomia.

.

 • Stamtąd jest tylko 12 km do Frydlandu.
  XVI wieczny zamek we Frydlandzie warto zwiedzić, gdyż ma bogato zdobione sgraffiti ściany zewnętrzne.

IMG_3533.JPG

IMG_3538.JPG

W tym zamku zachowały się bogate zbiory broni, strzelb, armatek i wyposażenia wnętrz zamkowych.

image.png

Do obejrzenia jest galeria rodowa, zamkowa kolekcja obrazów, tarcze strzelnicze i kolekcja fajek

image.png

licząca ponad 200 sztuk, które to eksponaty jakimś cudem pozostały niezrabowane przez Rosjan.
.

 • W dalszej drodze - zrobiliśmy sobie trasę objazdową - trafiliśmy do pobliskiego zamku Grabštejn w dolinie Nysy Łużyckiej w pobliżu wsi Chotyně obok Hradka nad Nisou.
  Dominantą Górnego zamku Grabštejn jest okrągła wieża, która jest udostępniona zwiedzającym. Z wieży roztacza się piękny widok na Trójstyk (Czechy, Polska, Niemcy).

Na poniższych fotografiach zamku Grabštejn
image.png

210820111395.jpg

210820111394.jpg
kilkanaście kilometrów dalej, w oddali widoczne są kominy Elektrowni Turów w Turoszowie.

 • W Hradek nad Nisou nie czego zwiedzać
  IMG_3553.JPG

.

 • Stąd o rzut kamieniem, po drugiej stronie Nysy Łużyckiej jest niemieckie Zittau (Żytawa)

IMG_3568.JPG

IMG_3567.JPG

.

 • W drodze powrotnej przejechaliśmy wzdłuż wyrobisk kopalni węgla brunatnego Turów

IMG_3579.JPG

IMG_3580.JPG

w widocznym w oddali Turoszowie i dalej przez Bogatynię, kierując się do Czerniawy.
Informacja o kopalni

Czesi i Niemcy w tych okolicach żyją sobie dobrze, korzystając z niższych cen i robiąc zakupy i paliwo w polskim Porajowie, pomiędzy Hradkiem nad Nisou a Zittau.

mapka.jpg

Informace ze dne 27-03.2015
V roce 1958 došlo k tzv hraniční dluh. Češi od Polsko dostali 1205,9 ha a Polsko od jižních sousedů - 837,46 ha. Rozdíl ve výši 368,44 ha, v neprospěch země, nebyl dodnes vyrovnán.
The Telegraph Deník cituje slova českého premiéra Bohuslava Sobotky, že Polsko půdu získá zpět, ale prozatím zůstávají všechny podrobnosti nezveřejněny - zdůraznil. Spekuluje se, že oblast podél hranic mezi Bogatynií a Świeradów-Zdrój bude připojena k Polsku. Dolnoslezské vojvodství dosud k této záležitosti neobdrželo žádné oficiální informace.

Informacja z 27-03.2015
W 1958 roku przy ostatecznym wytyczaniu granicy między Polską a ówczesną Czechosłowacją powstał tzw. dług graniczny. Czesi otrzymali od Polski 1205,9 ha, zaś
Polska od południowych sąsiadów - 837,46 ha. Różnica wynosząca 368,44 ha na niekorzyść Polski, do dziś nie została uregulowana.
The Telegraph - Gazeta przytacza słowa premiera Czech Bohuslava Sobotki, że Polska otrzyma ziemie z powrotem, ale na razie wszystkie szczegóły pozostają niejawne - podkreślił. Spekuluje się, że do Polski dołączone mają być tereny wzdłuż granicy, między Bogatynią a Świeradowem-Zdrojem. Dolnośląski urząd wojewódzki nie otrzymał do tej pory żadnej oficjalnej informacji na ten temat.

 • Wracając do początku.
  Moim zdaniem, na tym pograniczu od Świeradowa, poprzez Leśną, Zawidów, Wyszków, Bogatynię do Porajowa należy ulokować szereg Ośrodków dla Cudzoziemców nielegalnie przybywających z Białorusi.
  Być może samo ogłoszenie takiego projektu spowodowałoby, że Czesi chętniej i szybciej przystąpiliby do dyskusji sprawy kopalni Turów wiszącej przed TSUE, uznając ją za bezprzedmiotową.
H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
5 Comments