Любимо местенце My fave place

Обичам да се разхождам по жълтите павета на София. Безброй забележителности, интересни сгради и много интересни хора по улиците. На всеки ъгъл е има по някой творец, певци, танцьори и какви ли още не.. 🎤🧑‍🎤💃🕺🎶🎶

I like to walk on the yellow cobblestones of Sofia. Countless sights, interesting buildings and many interesting people on the streets. On every corner there is an artists, singers, dancers and many more .. 🎤🧑‍🎤💃🕺🎶🎶

img_0.9558687686214217.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
Join the conversation now
Ecency