Красотата на България Beauty of Bulgaria

Мое любимо местенце е манастира Св. Георги в Мосомища до там много трудно се стига с кола освен ако не е офроуд 🤣🤣
А пътят до там пеша е доста стръмен и дълъг, но за тази гледка си заслужава да се поизмориш.
Това е място където стъпиш ли всичко в теб се преобръща, просто неуписуемо. Манастира е строен от местнитвще като всички материали за него са качвани от тях през стръмната пътека до там. Всеки е носил тухла по тухла докато се качва за разходка до горе. Хората са казали докато не се види, няма как да ти се обясни. Ето тук това важи на 100%. Не го ли видиш няма как да си го представиш пълноценно. 🏞️🏔️🇧🇬🏞️🏔️🇧🇬

My favorite place is the monastery of St. Georgi in Mosomishta, it is very difficult to get there by car unless if it is off-road. 🤣🤣And the road to get there on foot is quite steep and long, but for this view it is worth getting tired. This is a place where everything in you turns upside down, just indescribable. The monastery was built by the locals and all the materials for it were uploaded by them through the steep path there. Everyone wore brick by brick as they climbed up for a walk. People have said until it is seen, there is no way to explain it to you. Here it is 100% valid. If you don't see it, you can't fully imagine it. 🏞️🏔️🇧🇬🏞️🏔️🇧🇬

img_0.3823183115994823.jpg

img_0.025750951101052494.jpg

img_0.04461117695135363.jpg

Този път взехме и нашето пиле (дронът) за да запечатаме момента.
Когато си в селото не можеш да си представиш всъщност каква гледка има. Погледнато отдолу кръстът на манастира е почти незабележим.

This time we also took our bird (drone) to seal the moment. When you are in the village, you can't really imagine what the view it looks like. Seen from below, the cross of the monastery is almost invisible.

img_0.46091871678641966.jpg

Също има и построено барбекю където можеш да си направиш пикник със прекрасна гледка към селото. Задължително трябва да се посети за да разберете за какво говоря.

There is also a barbecue where you can have a picnic with a beautiful view of the village. A must visit to find out what I'm talking about.

img_0.390478497933168.jpg

H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
4 Comments
Ecency