Oblíbené filmy z mé databáze / Favorite movies from my database #6 (CZE, EN)

Cesta do fantazie (Sen to Chihiro no kamikakushi)

Japonsko, 2001
Režie: Hajao Mijazaki
Scénář: Hajao Mijazaki
Kamera: Acuši Okui
Hudba: Džó Hisaiši

image.png

Tento film jsem viděl vlastně ještě dříve než mnou dříve zmíněný film Můj soused Totoro. Již jméno tohoto animáku Cesta do fantazie již předznamenává, o co se v něm dube jednat, a jak bude bude vypadat. V době, kdy film vznikl jsem vlastně vůbec neznal filmy od Mijazakiho. Byl to můj první Mijazakiho kousek. A kdyby mne nezaujal, tak bych neviděl ani jeho další pecky (dříve zmíněný Můj soused Totoro, Princezna Mononoke, Laputa: Nebeský zámek a další).

Cesta do fantazie mi trochu připoměla Alenku v říši divů, ale o hodně lepší Alenku. Krásné provedení přechodu od 2D do 3D počítačové animace s přechodem zpět do 2D klasického stylu studia Ghibli. Miyazakiho svět fantazie je opravdu kouzelný. Je neuvěřitelné, jaké postavičky se v něm objevují, jaká kouzla a nápady mají. Jaké poselství pro všechny lidi tyto postavy ukazují. Chihiro se díky své "nedobrovolné" výpravě do tohoto podivného světa mění z nešikovné a bojácné dívenky na statečnou a samostatnou dívku. Při své cestě nachází přátele a lásku, a vy jí celou dobu hrozně fandíte a bojíte se s ní. Tradičně nádherné animace i hudba jen završují dokonalost tohoto krásného anime. Dětský film pro dospělého diváka. Krása.

(oficiální text distributora):
Desetiletá Chihiro je obyčejná japonská holčička. Když se se svými rodiči vydává poprvé do nového bydliště, jejich auto zabloudí na opuštěnou lesní cestu, vedoucí k záhadnému tunelu. Chihiro i její rodiče se vydají dovnitř a objeví cosi, co považují za opuštěný lunapark. Rodiče podlehnou lákavé nabídce občerstvení v opuštěných stáncích, ale záhy se promění ve vepře. Chihiro se snaží najít pomoc a narazí na tajuplného chlapce jménem Haku. Ten ji seznámí s duchy, kteří v noci lunapark obývají a najde jí zaměstnání u Yubaby, staré čarodějnice s malým tělem a velkou hlavou, která provozuje obrovské lázně, kam si chodí odpočinout milióny pozemských bohů a jiných fantastických bytostí. Zde se skrývá jediná možnost, jak může Chihiro zrušit zakletí svých rodičů a vrátit se do lidského světa.


EN

Spirited away (Sen to Chihiro no kamikakushi)

Japan, 2001
Director: Hajao Miyazaki
Screenplay: Hajao Miyazaki
Camera: Acushi Okui
Music: Jo Hisishi

image.png

I actually saw this film even before my previously mentioned film My Neighbor Totoro. The name of this animator Spirited away already foreshadows what the oak is about and what it will look like. At the time the film was made, I didn't even know Miyazaki's films at all. It was my first Miyazaki"s. And if I wasn't interested, I wouldn't have seen his other gems (the previously mentioned My Neighbor Totoro, Princess Mononoke, Laputa: Castle in the Sky and others).

The Spirited away reminded me a little of Alice in Wonderland, but much better Alice. A beautiful transition from 2D to 3D computer animation with a transition back to the 2D classic style of the Ghibli studio. Miyazaki's fantasy world is truly magical. It's unbelievable what characters appear in it, what spells and ideas they have. What message do these characters show to all the people! Thanks to his involuntary expedition into this strange world, Chihiro changes from an awkward and fearful girl to a brave and independent one. She finds friends and love on her way, and you are a big fan of her all the time and you are afraid of her. Traditionally beautiful animations and music only complete the perfection of this beautiful anime. Children's film for adult viewers. Beauty.

(official text of the distributor):
Ten-year-old Chihiro is an ordinary Japanese girl. When he and his parents go to their new home for the first time, their car gets lost on an abandoned forest road leading to a mysterious tunnel. Chihiro and her parents go inside and discover what they consider an abandoned amusement park. Parents succumb to the tempting offer of snacks in abandoned stalls, but soon turn into a pig. Chihiro tries to find help and encounters a mysterious boy named Haku. He introduces her to the ghosts that inhabit the amusement park at night and finds her a job at Yubaba, an old witch with a small body and a large head who runs a huge spa, where millions of earthly gods and other fantastic creatures go to rest. Here is the only way Chihiro can lift the curse of his parents and return to the human world.


H2
H3
H4
3 columns
2 columns
1 column
2 Comments